Autorzy: Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj


Budowa i utrzymanie mostów (wyd. 3 / 2007)
Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
nakład wyczerpany
Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy
Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
109.00 zł
Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych Projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie
Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj
75.00 zł
Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2
Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
89.00 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj
64.05 zł
Podstawy projektowania budowli mostowych
Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
57.75 zł
Projektowanie mostów betonowych
Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
96.60 zł

Usługi wydawnicze