Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Cz. 1

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Cz. 1

Autor:

Zapowiedź

Wydanie: 1/2018
Liczba stron: 296
Liczba tabel: 33

Polecam: 10

Opis

Pierwsza z dwóch części podręcznika napisanego zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, przeznaczonego do kształcenia w zawodzie technik spedytor. Opisano w nim zagadnienia związane z rodzajami transportu, zadaniami transportowymi dla spedytora, usługami transportowymi, przepisami prawnymi dotyczącymi realizacji usług transportowych, rodzajami ładunków transportowych oraz jednostkami transportowymi. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono testy kontrolne, umożliwiające uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodzie technika spedytora oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: /2018
Liczba szt.Książki autora

Usługi wydawnicze