Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1

Autor: Marek Gabryelewicz

ISBN: 978-83-206-1774-0

Wydanie: 1 / dodruk / 2014
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 424
Liczba ilustracji: 238
Seria: Technik pojazdów samochodowych
Oprawa: miękka

Polecam: 80

Opis

Podręcznik Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych jest dopuszczony do użytku szkolnego na poziomie technikum, przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
Podręcznik zawiera treści nauczania w zakresie części kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH i MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2012 roku.
Nr dopuszczenia do użytku szkolnego MEN: 06/2010.W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, opisano zagadnienia dotyczące klasyfikacji pojazdów samochodowych, ich własności trakcyjnych i podstaw eksploatacji oraz budowę układu przeniesienia napędu i zasadę działania tworzących go zespołów: sprzęgieł, skrzynek biegów, wałów napędowych, przegubów, przekładni głównych, mechanizmów różnicowych, skrzynek rozdzielczych, półosi, piast kół napędowych i in. Przedstawiono zasady diagnostyki, obsługi i naprawy omawianych elementów oraz stosowane narzędzia i materiały eksploatacyjne. Treść bogato zilustrowano przykładami nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz schematami blokowymi obrazującymi tok postępowania podczas oceny stanu technicznego i poszukiwania przyczyn niesprawności pojazdu. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono ćwiczenia i testy kontrolne (z prawidłowymi odpowiedziami na końcu książki), umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości.
Odbiorcy podręcznika: uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczniowie szkół o pokrewnym profilu kształcenia, osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia pozaszkolnego oraz zajmujące się działalnością praktyczną w zakresie techniki samochodowej.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Słowo wstępne 8

  1. Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowych 9
  1.1. Podstawowe definicje i podział pojazdów samochodowych 9
  1.2. Zadania i ogólna budowa układów konstrukcyjnych podwozia 15
  1.3. Źródła napędu pojazdów samochodowych i ich charakterystyka 19
  1.4. Napędy alternatywne pojazdów samochodowych 22
  1.4.1. Napęd elektryczny 24
  1.4.2. Napęd hybrydowy 28
  1.5. Identyfikacja pojazdów - tabliczki znamionowe i numer VIN 33
  1.6. Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 40
  1.7. Ćwiczenia i test kontrolny 44

  2. Własności trakcyjne pojazdów samochodowych 47
  2.1. Wiadomości wstępne 47
  2.2. Obciążenia statyczne pojazdu 47
  2.3. Siły oporów ruchu pojazdu 51
  2.3.1. Opory toczenia 52
  2.3.2. Siła oporów wzniesienia 62
  2.3.3. Siła oporów powietrza 63
  2.3.4. Siła oporów bezwładności 66
  2.3.5. Siła oporów uciągu przyczepy 69
  2.4. Siła i moment napędowy 69
  2.4.1. Moment obrotowy i moc silnika 70
  2.4.2. Elastyczność silnika 72
  2.4.3. Przełożenie całkowite układu napędowego 75
  2.4.4. Prędkość obrotowa i moment obrotowy na kołach 76
  2.4.5. Siła napędowa na kołach 77
  2.4.6. Przyczepność kół do nawierzchni 78
  2.5. Bilans sił 80
  2.6. Bilans mocy 85
  2.7. Dobór parametrów układu napędowego 89
  2.7.1. Dobór silnika 89
  2.7.2. Dobór przełożeń 92
  2.8. Siły działające na pojazd podczas hamowania 100
  2.9. Siły działające na pojazd poruszający się po łuku 102
  2.10. Ćwiczenia i test kontrolny 104

  3. Podstawy eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 107
  3.1. Wymagania eksploatacyjne stawiane pojazdom samochodowym 107
  3.2. Ogólne wiadomości o procesie zużywania się pojazdów i ich elementów 111
  3.2.1. Rodzaje tarcia 111
  3.2.2. Smarowanie elementów współpracujących 114
  3.2.3. Rodzaje i przebieg zużywania się części 119
  3.3. Czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu 125
  3.3.1. Wpływ czynników konstrukcyjnych 126
  3.3.2. Wpływ czynników technologicznych 127
  3.3.3. Wpływ czynników eksploatacyjnych 127
  3.4. Obsługa techniczna 130
  3.4.1. Cel technicznej obsługi okresowej 131
  3.4.2. Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania obsługi i napraw pojazdów 133
  3.4.3. Zagrożenia dla środowiska związane z obsługą, naprawą i użytkowaniem pojazdu 136
  3.4.4. Zakres czynności obsługowych 139
  3.5. Badania diagnostyczne 144
  3.5.1. Podstawowe pojęcia diagnostyki technicznej 145
  3.5.2. Metody rozpoznawania i oceny stanu technicznego pojazdu i jego zespołów 147
  3.5.3. Zakres badań diagnostycznych pojazdów 154
  3.6. Naprawy zespołów i części pojazdów 156
  3.6.1. Mycie pojazdów, ich zespołów i części 157
  3.6.2. Demontaż i montaż 158
  3.6.3. Narzędzia i przyrządy stosowane podczas demontażu i montażu 160
  3.6.4. Metody weryfikacji części 166
  3.6.5. Metody naprawy i regeneracji części 170
  3.7. Ćwiczenia i test kontrolny 180

  4. Układ przeniesienia napędu 183
  4.1. Wiadomości wstępne 183
  4.2. Sprzęgła samochodowe 191
  4.2.1. Zadania i rodzaje sprzęgieł 191
  4.2.2. Sprzęgła cierne tarczowe 197
  4.2.3. Obsługa i naprawa sprzęgieł 214
  4.3 Skrzynki biegów 224
  4.3.1. Zadania, rodzaje i zasada działania skrzynek biegów 224
  4.3.2. Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach osobowych 230
  4.3.3. Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach ciężarowych 259
  4.3.4. Obsługa i naprawa mechanicznych skrzynek biegów 264
  4.3.5. Hydromechaniczne, stopniowe, automatyczne skrzynki biegów o osiach obracających się 273
  4.3.6. Mechaniczne, bezstopniowe, sterowane automatycznie skrzynki biegów 307
  4.3.7. Hydromechaniczne, stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych stosowane w pojazdach specjalnych 310
  4.3.8. Obsługa i naprawa automatycznych skrzynek biegów 311
  4.4. Wały napędowe i przeguby 325
  4.4.1. Budowa i zadania wałów napędowych 325
  4.4.2. Rodzaje i zadania przegubów 329
  4.4.3. Obsługa i naprawa wałów napędowych oraz przegubów 337
  4.5. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe 344
  4.5.1. Budowa i zadania przekładni głównej 345
  4.5.2. Budowa i zadania mechanizmu różnicowego 360
  4.5.3. Budowa i zadania obudowy mostu napędowego 370
  4.5.4. Obsługa i naprawa przekładni głównej, mechanizmu różnicowego oraz mostu napędowego 372
  4.6. Półosie i piasty kół napędowych 381
  4.6.1. Budowa i zadania półosi i piast kół 381
  4.6.2. Obsługa i naprawa półosi i piast kół 385
  4.7. Napęd na więcej niż jedną oś 388
  4.7.1. Napęd na wszystkie koła w samochodach osobowych 388
  4.7.2. Napęd na więcej niż jedną oś w samochodach ciężarowych 403
  4.7.3. Obsługa i naprawa skrzynek rozdzielczych 405
  4.8. Materiały eksploatacyjne stosowane w układach przeniesienia napędu 406
  4.9. Ćwiczenia i testy kontrolne 409

  Bibliografia 418

  Rozwiązania testów kontrolnych 422
Liczba szt.

Cena: 58.80 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Silniki pojazdów samochodowych. Część 1
Piotr Zając
45.15 zł
nakład wyczerpany
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Marek Gabryelewicz
59.85 zł
Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1. Wstęp do projektowania
Piotr Boś, Sławomir Sitarz
40.95 zł
nakład wyczerpany
Silniki pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Piotr Zając
57.75 zł
Podstawy konstrukcji maszyn. Część 2. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo
Podręcznik dla techników
Praca zbiorowa
57.75 zł
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Podręcznik dla techników
Krzysztof Pacholski
42.00 zł

Książki autora

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy
Marek Gabryelewicz
79.80 zł
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa obsługa, diagnostyka i naprawa cz. 1/2
Podstawa programowa 2017
Marek Gabryelewicz
Zapowiedź
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1
Marek Gabryelewicz
58.80 zł
nakład wyczerpany
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Marek Gabryelewicz
59.85 zł
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Marek Gabryelewicz

Usługi wydawnicze