Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy

Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy

Autor: Piotr Zając

ISBN: 978-83-206-1941-6

Wydanie: 1 / 2015
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 580
Liczba ilustracji: 333
Liczba tabel: 1
Oprawa: miękka

Polecam: 37

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy, diagnozowania i naprawy silników pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim zagadnienia teoretyczne dotyczące pracy i charakterystyk silników oraz przebiegu procesu spalania, a także podstawowe parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne silników. Opisano budowę i działanie oraz zasady eksploatacji, obsługi i naprawy głównych zespołów i układów mechanicznych, czyli kadłubów i głowic, układów: korbowych, rozrządu, zasilania, chłodzenia, smarowania, dolotowych i wylotowych silników spalinowych. Materiał nauczania bogato zilustrowano licznymi rysunkami i zdjęciami przykładów nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych silników. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne i testy sprawdzające (z prawidłowymi odpowiedziami podanymi na końcu książki), umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości. Podręcznik przystosowano do wykorzystania przez kolejne roczniki uczniów (tzw. podręcznik wieloletni).

Książka jest przeznaczona dla uczniów techników i szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych oraz mechanika pojazdów samochodowych, jak również dla uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Dla nauczycieli pracujących z tym podręcznikiem przygotowaliśmy materiały pomocnicze (ilustracje), które można zamówić  https://www.wkl.com.pl/-silniki-pojazdow-samochodowych--podstawy-budowy-,1,1,1420?       

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 6/2015

Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  1. Podstawowe wiadomości o silnikach spalinowych 7
  1.1. Historia silników pojazdów samochodowych 7
  1.2. Klasyfikacja tłokowych silników spalinowych 8
  1.3. Układ konstrukcyjny silnika tłokowego 11
  1.4. Parametry konstrukcyjne silnika tłokowego 12
  1.5. Zasada działania silnika czterosuwowego i dwusuwowego 15
  1.6. Obiegi teoretyczne i rzeczywiste silników spalinowych 19
  1.7. Wymiana ładunku w cylindrze 24
  1.7.1. Fazy rozrządu silnika czterosuwowego 24
  1.7.2. Proces napełniania cylindra 27
  1.7.3. Doładowanie silników 29
  1.7.4. Proces wylotu spalin 32
  1.8. Sprawdzenie wiadomości 33
  2. Proces spalania w silnikach 37
  2.1. Paliwa silnikowe 37
  2.1.1. Benzyny silnikowe 37
  2.1.2. Oleje napędowe 39
  2.1.3. Paliwa alternatywne 41
  2.2. Teoria spalania 50
  2.3. Proces spalania w silnikach ZI 52
  2.3.1. Przebieg spalania w silnikach ZI 52
  2.3.2. Spalanie stukowe i zapłon żarowy 57
  2.3.3. Komory spalania silników ZI 59
  2.4. Proces spalania w silnikach ZS 62
  2.4.1. Przebieg spalania w silnikach ZS 62
  2.4.2. Komory spalania silników ZS 66
  2.5. Spaliny silnika 71
  2.6. Sprawdzenie wiadomości 76
  3. Parametry pracy i charakterystyki silników 80
  3.1. Parametry pracy silnika 80
  3.2. Charakterystyki silników 89
  3.3. Sprawdzenie wiadomości 95
  4. Kadłuby i głowice 99
  4.1. Wiadomości wstępne 99
  4.2. Materiały i konstrukcja kadłubów 100
  4.2.1. Cylindry silników chłodzonych cieczą 103
  4.2.2. Cylindry silników chłodzonych powietrzem 106
  4.3. Weryfikacja i naprawa kadłubów 109
  4.3.1. Ocena szczelności przestrzeni roboczej cylindra 110
  4.3.2. Pomiar zużycia gładzi cylindrów 117
  4.3.3. Naprawa kadłubów 120
  4.4. Konstrukcja głowic 124
  4.5. Uszczelnianie połączenia kadłuba z głowicą 130
  4.6. Weryfikacja i naprawa głowic 131
  4.7. Sprawdzenie wiadomości 139
  5. Układ korbowy 143
  5.1. Budowa układu korbowego 143
  5.2. Kinematyka układu korbowego 146
  5.3. Siły działające w układzie korbowym 149
  5.4. Podstawy wyrównoważenia silników tłokowych 151
  5.5. Konstrukcja układu korbowego 154
  5.5.1. Tłoki 154
  5.5.2. Pierścienie tłokowe 159
  5.5.3. Sworznie tłokowe 162
  5.5.4. Korbowody 163
  5.5.5. Wał korbowy 168
  5.5.6. Łożyska główne i korbowe 172
  5.5.7. Koła zamachowe 175
  5.5.8. Tłumiki drgań skrętnych 180
  5.6. Weryfikacja i naprawa elementów układu korbowego 182
  5.6.1. Weryfikacja i naprawa zespołu tłok-korbowód 182
  5.6.2. Weryfikacja i naprawa wału korbowego 190
  5.7. Sprawdzenie wiadomości 196
  6. Układ rozrządu 199
  6.1. Budowa układu rozrządu 199
  6.2. Wpływ układu rozrządu na wymianę ładunku w silniku czterosuwowym 203
  6.3. Konstrukcja, weryfikacja i naprawa elementów układu rozrządu 207
  6.3.1. Zawory 207
  6.3.2. Sprężyny zaworów 213
  6.3.3. Elementy mechanizmu napędu zaworów 217
  6.3.4. Popychacze hydrauliczne 218
  6.3.5. Wałki rozrządu 225
  6.3.6. Napęd wałka rozrządu 227
  6.4. Regulacja luzu zaworów 234
  6.5. Zmienne fazy rozrządu i zmienne wzniosy zaworów 238
  6.6. Sprawdzenie wiadomości 247
  7. Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym 250
  7.1. Wiadomości wstępne 250
  7.2. Gaźnikowy układ zasilania 251
  7.3. Wtryskowy układ zasilania 253
  7.3.1. Wiadomości ogólne 253
  7.3.2. Pośredni wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany mechanicznie i mechaniczno-elektronicznie 256
  7.3.3. Pośredni wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie 260
  7.3.4. Pośredni jednopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie 280
  7.3.5. Bezpośredni wtrysk benzyny sterowany elektronicznie 284
  7.3.6. Elektroniczny system sterowania pracą silnika 294
  7.4. Układ zasilania gazem LPG 297
  7.4.1. Wiadomości ogólne 297
  7.4.2. Układ zasilania IV generacji wtrysku LPG w fazie gazowej 301
  7.4.3. Układ zasilania IV generacji wtrysku LPG w fazie ciekłej 305
  7.4.4. Układ zasilania paliwem LPG silnika o wtrysku bezpośrednim benzyny 309
  7.4.5. Obsługa instalacji gazowych LPG 311
  7.5. Analiza spalin 312
  7.6. Sprawdzenie wiadomości 315
  8. Układy zasilania silników o zapłonie samoczynnym 319
  8.1. Wprowadzenie 319
  8.2. Układy zasilania z pompami wtryskowymi 321
  8.2.1. Układ zasilania z rzędową pompą wtryskową 321
  8.2.2. Układ zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową 329
  8.2.3. Diagnostyka pomp wtryskowych 343
  8.2.4. Wtryskiwacze paliwa 348
  8.3. Układy wtryskowe z pompowtryskiwaczami 356
  8.4. Układy wtryskowe z indywidualnymi zespołami wtryskowymi 366
  8.5. Zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail 367
  8.5.1. Wiadomości wstępne 367
  8.5.2. Obwód paliwa niskiego ciśnienia 369
  8.5.3. Obwód paliwa wysokiego ciśnienia 371
  8.5.4. Diagnostyka układu wtryskowego Common Rail 387
  8.6. Elektroniczne układy sterowania silnika o zapłonie samoczynnym 391
  8.7. Świece żarowe 394
  8.8. Filtry paliwa 398
  8.9. Ocena stanu technicznego silnika o zapłonie samoczynnym na podstawie zadymienia spalin 400
  8.10. Sprawdzenie wiadomości 404
  9. Układ chłodzenia 407
  9.1. Wiadomości wstępne 407
  9.2. Pośredni układ chłodzenia 408
  9.2.1. Pompa cieczy chłodzącej 414
  9.2.2. Termostat 419
  9.2.3. Chłodnica cieczy chłodzącej 426
  9.2.4. Wentylator 430
  9.2.5. Zbiornik wyrównawczy 436
  9.2.6. Ciecze chłodzące 437
  9.2.7. Obsługa pośredniego układu chłodzenia 440
  9.3. Bezpośredni układ chłodzenia 443
  9.4. Sprawdzenie wiadomości 446
  10. Układ smarowania 449
  10.1. Wiadomości wstępne 449
  10.2. Obiegowo-ciśnieniowy układ smarowania 451
  10.2.1. Pompa oleju 455
  10.2.2. Filtr oleju 464
  10.2.3. Oleje silnikowe 469
  10.3. Obsługa układu smarowania 475
  10.4. Sprawdzenie wiadomości 485
  11. Układy dolotowe i wylotowe 488
  11.1. Wiadomości wstępne 488
  11.2. Układ dolotowy 488
  11.3. Układ doładowania 491
  11.3.1. Doładowanie mechaniczne 491
  11.3.2. Turbodoładowanie 498
  11.3.3. Doładowanie mieszane 511
  11.3.4. Doładowanie dynamiczne 514
  11.4. Układ wylotowy 518
  11.5. Układ oczyszczania spalin 524
  11.5.1. Układ oczyszczania spalin silnika o zapłonie iskrowym 524
  11.5.2. Układ oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym 534
  11.6. Układ recyrkulacji spalin 542
  11.7. Sprawdzenie wiadomości 544
  12. Napędy alternatywne pojazdów samochodowych 547
  12.1. Wiadomości wstępne 547
  12.2. Napęd elektryczny pojazdów samochodowych 547
  12.2.1. Napęd elektryczny wykorzystujący baterię akumulatorów 548
  12.2.2. Napęd elektryczny z ogniwami paliwowymi 550
  12.2.3. Hybrydowy napęd spalinowo-elektryczny 552
  12.3. Napęd silnikiem zasilanym paliwem CNG 565
  12.4. Napęd silnikiem spalinowym o tłoku obrotowym 571
  12.5. Napęd turbinowy 575
  12.6. Sprawdzenie wiadomości 578
  Rozwiązania testów sprawdzających 580
  Literatura 581
  ?
Liczba szt.

Cena: 75.60 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy
Marek Gabryelewicz
79.80 zł
Podstawy konstrukcji maszyn
Praca zbiorowa
73.50 zł
nakład wyczerpany
Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Piotr Wróblewski, Jerzy Kupiec
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Marian Doległo
52.50 zł
Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Dariusz Stępniewski
43.00 zł
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Podręcznik dla techników
Krzysztof Pacholski
42.00 zł

Książki autora

Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy
Piotr Zając
75.60 zł
Silniki pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa
Podstawa programowa 2017
Piotr Zając
74.00 zł
Silniki pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Piotr Zając
57.75 zł
Silniki pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Piotr Zając

Usługi wydawnicze