Badania techniczne pojazdów Poradnik diagnosty

Badania techniczne pojazdów
Poradnik diagnosty

Autor: Sitek Kazimierz

ISBN: 978-83-206-2027-6

Wydanie: 1/2020
Format: B5
Liczba stron: 316
Liczba ilustracji: 171
Liczba tabel: 30
Oprawa: miękka

Polecam: 38

Opis

Bogato ilustrowany poradnik poświęcony badaniom technicznym pojazdów drogowych. Opisano w nim podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, najważniejsze przepisy regulujące badania techniczne pojazdów i wymagania dotyczące stacji kontroli pojazdów, identyfikację pojazdu, ogólną kontrolę stanu technicznego podwozia i nadwozia, badanie stanu technicznego układów hamulcowych, diagnozowanie oświetlenia zewnętrznego, badanie układów związanych z ochroną środowiska, badanie pojazdu z urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, badanie pojazdu zabytkowego, odczyt wskazań drogomierza, rodzaje i zakres badań dodatkowych, badanie techniczne autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h, badanie techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, badanie techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, badanie techniczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych, badanie techniczne pojazdów skierowanych i po zmianach konstrukcyjnych oraz wybrane rodzaje badań dodatkowych.
Odbiorcy: diagności stacji kontroli pojazdów i kandydaci na diagnostów, uczniowie techników i szkół branżowych II stopnia zgodnie z podstawą programową 2019 kształcący się w zawodzie technika pojazdów samochodowych oraz uczestnicy kursów zawodowych w zakresie jednostki efektów kształcenia MOT.06.6 (Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych), jak również przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów.

  Spis treści

  1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 7
  2. Przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów 12
  2.1. System badań technicznych pojazdów 12
  2.1.1. System badań technicznych pojazdów w Unii Europejskiej 12
  2.1.2. System badań technicznych pojazdów w Polsce 13
  2.2. Rodzaje badań technicznych 16
  2.3. Terminy badań technicznych 17
  2.4. Istota i zakres badań technicznych 17
  2.5. Wymagania dotyczące diagnostów 21
  2.6. Postępowanie diagnosty 22
  3. Stacje kontroli pojazdów 26
  3.1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji 26
  3.2. Rodzaje i uprawnienia stacji kontroli pojazdów 27
  3.3. Wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów 29
  3.3.1. Wymagania ogólne 29
  3.3.2. Stanowisko kontrolne 30
  3.4. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe 34
  3.5. Stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych 36
  4. Identyfikacja pojazdu 37
  4.1. Międzynarodowy system identyfikacji pojazdów 37
  4.1.1. Numer identyfikacyjny pojazdu VIN 37
  4.1.2. Wykonanie i usytuowanie oznaczeń identyfikacyjnych 41
  4.1.3. Ocena autentyczności numerów identyfikacyjnych 42
  4.1.4. Rozkodowanie numerów identyfikacyjnych pojazdów 43
  4.2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy 44
  4.3. Tabliczka znamionowa producenta 45
  4.4. Oznakowanie ogumienia i obręczy 47
  5. Ogólna kontrola stanu technicznego podwozia i nadwozia 52
  5.1. Kontrola organoleptyczna wybranych układów podwozia 52
  5.1.1. Układ napędowy 52
  5.1.2. Układ jezdny 53
  5.1.3. Układ zawieszenia 54
  5.1.4. Układ kierowniczy 57
  5.2. Badanie układów podwozia na liniach diagnostycznych 61
  5.2.1. Linie do diagnozowania samochodów osobowych 62
  5.2.2. Uniwersalne linie diagnostyczne 68
  5.2.3. Linie do diagnozowania pojazdów ciężarowych 73
  5.2.4. Kierunki rozwoju linii diagnostycznych 75
  5.3. Kontrola stanu technicznego nadwozia 78
  5.3.1. Ogólna ocena stanu technicznego nadwozia 78
  5.3.2. Kontrola szyb samochodowych 80
  6. Badanie stanu technicznego układów hamulcowych 83
  6.1. Wymagania eksploatacyjne 83
  6.2. Warunki zdatności technicznej 84
  6.3. Metody diagnozowania układów hamulcowych 85
  6.3.1. Układy hamulcowe sterowane hydraulicznie 85
  6.3.2. Układy hamulcowe sterowane pneumatycznie 87
  6.4. Badanie skuteczności i równomierności działania hamulców 89
  6.5. Urządzenia do diagnozowania układów hamulcowych 95
  7. Diagnozowanie oświetlenia zewnętrznego 102
  7.1. Wymagania prawne 102
  7.2. Parametry diagnostyczne świateł 108
  7.3. Metody diagnozowania 109
  7.4. Urządzenia diagnostyczne 110
  7.4.1. Przyrządy optyczne (fotometryczne) 110
  7.4.2. Przyrządy komputerowe (z kamerami) 112
  7.5. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej 116
  8. Badanie układów związanych z ochroną środowiska 117
  8.1. Analiza spalin 117
  8.1.1. Uwarunkowania prawne 117
  8.1.2. Zadania, działanie i budowa analizatorów spalin 118
  8.1.3. Pomiar prędkości obrotowej i temperatury oleju silnikowego 121
  8.2. Kontrola składu spalin w pojazdach z systemem OBD 122
  8.2.1. Diagnostyka pokładowa OBD II/EOBD 122
  8.2.2. Procedura badań pojazdów z systemem OBD 125
  8.3. Analiza spalin silników motocyklowych 130
  8.4. Pomiar zadymienia spalin 132
  8.4.1. Kontrola spalin silników o zapłonie samoczynnym 133
  8.4.2. Zasada działania i budowa dymomierzy 133
  8.5. Ocena hałasu zewnętrznego pojazdu 138
  9. Badanie pojazdu z urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu 142
  9.1. Rola i zadania dozoru technicznego 142
  9.2. Akty prawne dotyczące dozoru technicznego 144
  9.3. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu 144
  9.4. Urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu 147
  9.5. Badanie techniczne pojazdu z urządzeniem dozorowym 147
  10. Badanie pojazdu zabytkowego 151
  10.1. Akty prawne związane z pojazdami zabytkowymi 151
  10.2. Istota i zakres badania pojazdu zabytkowego 153
  11. Odczyt wskazań drogomierza 157
  12. Rodzaje i zakres badań dodatkowych 159
  12.1. Rodzaje dodatkowych badań technicznych 159
  12.2. Zakres badań dodatkowych 160
  13. Badanie techniczne autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h 164
  13.1. Ogólny układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego 164
  13.2. Urządzenia automatycznej regulacji układami ruchu pojazdu 165
  13.3. Wybrane urządzenia elektroniczne wspomagające kierowcę 166
  13.3.1. Urządzenie przeciwblokujące ABS 166
  13.3.2. Urządzenie przeciwpoślizgowe ASR 169
  13.3.3. Układ stabilizacji toru jazdy ESP 171
  13.4. Układy hamowania długotrwałego (zwalniacze) 173
  13.4.1. Hamulce (zwalniacze) silnikowe 173
  13.4.2. Zwalniacze podwoziowe (retardery) 175
  13.5. Ogranicznik prędkości 179
  13.6. Klasy autobusów 181
  13.7. Warunki dodatkowe dla autobusu 181
  13.8. Zakres i sposób przeprowadzania badania 186
  14. Badanie techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych 189
  14.1. Podstawowe pojęcia i definicje 189
  14.2. Obowiązujące akty prawne 192
  14.3. Pojazdy wymagające dodatkowych badań technicznych 194
  14.3.1. Pojazdy typu EX/II, EX/III i MEMU 195
  14.3.2. Pojazdy do przewozu w cysternach typu FL i AT 196
  14.4. Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla pojazdów 198
  14.5. Oznakowanie pojazdów 202
  14.5.1. Tablice ostrzegawcze 203
  14.5.2. Nalepki ostrzegawcze 204
  14.6. Wyposażenie dodatkowe pojazdów 206
  14.6.1. Gaśnice 206
  14.6.2. Wyposażenie awaryjne 207
  14.7. Zakres i sposób przeprowadzania badania 209
  15. Badanie techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem 211
  15.1. Właściwości paliw gazowych i silników zasilanych gazem 211
  15.2. Stanowisko kontrolne i zasady bezpieczeństwa 213
  15.3. Budowa i zasada działania instalacji gazowej 214
  15.3.1. Klasyczny system zasilania gazem 214
  15.3.2. System zasilania nadciśnieniowego 216
  15.3.3. System wtrysku gazu ciekłego 217
  15.4. Przepisy dotyczące pojazdów z instalacją gazową 219
  15.4.1. Wymagane warunki techniczne 219
  15.4.2. Zakres i sposób badania 226
  15.5. Identyfikacja elementów instalacji zasilania gazem 229
  15.5.1. Obowiązkowe i dopuszczalne elementy instalacji gazowej 229
  15.5.2. Cele homologacji 230
  15.6. Zasady wykonywania badania instalacji gazowej 233
  15.7. Przyrządy do badania instalacji gazowej 236
  16. Badanie techniczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych 239
  16.1. Pojazdy o napędzie hybrydowym 239
  16.2. Pojazdy o napędzie elektrycznym 240
  16.2.1. Pojazdy o napędzie wyłącznie elektrycznym 241
  16.2.2. Pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi 243
  16.3. Badanie techniczne samochodów o napędzie hybrydowym i elektrycznym 244
  16.3.1. Identyfikacja pojazdu 245
  16.3.2. Ogólna ocena stanu napędu hybrydowego/elektrycznego 247
  16.3.3. Weryfikacja stanu połączeń elektrycznych 247
  16.3.4. Ocena stanu zespołów 248
  16.3.5. Kontrola działania napędu podczas jazdy 250
  16.4. Zasady bezpieczeństwa podczas badania technicznego 251
  17. Badanie techniczne pojazdów skierowanych i po zmianach konstrukcyjnych 253
  17.1. Pomiar skuteczności tłumienia drgań zawieszenia 253
  17.2. Pomiar ustawienia kół i osi w pojazdach o dmc do 3,5 t 258
  17.2.1. Urządzenia komputerowe z elektronicznymi głowicami pomiarowymi 261
  17.2.2. Urządzenia komputerowe z głowicami pasywnymi 263
  17.3. Pomiar ustawienia kół i osi w pojazdach o dmc powyżej 3,5 t 267
  17.4. Przebieg kontroli ustawienia kół i osi pojazdu 273
  17.5. Dokument identyfikacyjny pojazdu 275
  17.6. Badanie dodatkowe pojazdu po zmianach konstrukcyjnych 279
  17.6.1. Badanie i opis zmian dokonanych w pojeździe 280
  17.6.2. Wybrane przypadki zmian konstrukcyjnych pojazdu 281
  17.7. Rola i zadania rzeczoznawcy samochodowego 284
  18. Wybrane rodzaje badań dodatkowych 287
  18.1. Sprawdzanie urządzeń sprzęgających 287
  18.1.1. Klasy urządzeń sprzęgających 287
  18.1.2. Oznakowanie i parametry sprzęgów 288
  18.1.3. Wymagania europejskie dla urządzeń sprzęgających 290
  18.1.4. Przepisy polskie dotyczące urządzeń sprzęgających 295
  18.1.5. Kontrola urządzeń sprzęgających 296
  18.2. Badanie dodatkowe taksówki 302
  18.3. Badanie dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego 303
  18.4. Badanie dodatkowe pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania 306
  18.5. Badania dodatkowe tzw. podatkowe 308
  18.6. Badanie dodatkowe pojazdu z blokadą alkoholową 310
  18.7. Badanie dodatkowe potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dotyczących transportu międzynarodowego 311
  Literatura 314

  O autorach / z książki


  Dr inż. Kazimierz Sitek
  Dr inż. Kazimierz Sitek jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1974). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym WAT (1983). Pracował na stanowiskach eksploatacyjnych w jednostkach wojskowych oraz na stanowiskach dydaktycznych i naukowych w wojskowym szkolnictwie technicznym (Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa i Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile). Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą m.in.: badań procesów napełniania cylindrów silników spalinowych, badań stanowiskowych i trakcyjnych pojazdów samochodowych oraz eksploatacji i diagnostyki pojazdów mechanicznych, w szczególności układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy. Specjalizuje się w zakresie badań pojazdów samochodowych na liniach diagnostycznych. Wieloletni kierownik stacji kontroli pojazdów i organizator szkolenia diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Zagraniczny staż naukowo-dydaktyczny: Offieziershochschule der Landstreitkräfte (1988, Löbau).
  W latach 2001–2008 pracował w przemyśle na stanowisku starszego specjalisty ds. diagnostyki (Unimetal, Złotów). Od 2002 roku pełni obowiązki starszego specjalisty ds. szkolenia i wykładowcy (WORD, Piła). Obecnie zajmuje się zagadnieniami eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych oraz problemami transportu drogowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach: przedsiębiorców i kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy (kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe, ADR, certyfikat kompetencji zawodowych, użytkowanie tachografów cyfrowych), kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na diagnostów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SIMP i do wykonywania badań technicznych pojazdów. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji w czasopismach naukowo-technicznych i materiałach konferencyjnych oraz 15 publikacji książkowych.


Książki autora

Badania stanowiskowe i diagnostyka
Sitek Kazimierz , Syta Stanisław
70.35 zł
Badania techniczne pojazdów
Poradnik diagnosty
Sitek Kazimierz
nakład wyczerpany