Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym Podstawa programowa 2017/2019

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Podstawa programowa 2017/2019

Autor: Stępniewski Dariusz

ISBN: 978-83-206-2056-6
Nowość

Wydanie: 2 rozszerzone i uaktualnione / 2022
Format: B5
Liczba stron: 196
Liczba ilustracji: 105
Liczba tabel: 16
Oprawa: miękka

Polecam: 5

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik zawierający ogólne zagadnienia organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp, jak również wiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku pracy, prawidłowej organizacji stanowiska pracy, zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac w przedsiębiorstwie samochodowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy oraz testy sprawdzające.
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów szkół branżowych i techników kształcących się w zawodach mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, technika pojazdów samochodowych, mechanika motocyklowego i pokrewnych zawodach branży motoryzacyjnej, jak również uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji: MG.12 / MOT.02, MG.18 / MOT.05, MG.43 / MOT.06, MG.23 / MOT.04, MG.27 / MOT.03.
Numer ewidencyjny 1. wydania w wykazie podręczników MEN: 24/2014Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  1. Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 5
  1 .1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5
  1 .2. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 13
  1 .3. Nadzór nad warunkami pracy 15
  1 .4. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 21
  1 .5. Ochrona zdrowia pracowników 22
  1 .6. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 28
  1 .7. Znaki bezpieczeństwa 30
  1 .8. Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym 36
  1 .9. Sprawdzenie wiadomości 42
  2. Zagrożenia występujące w środowisku pracy 46
  2 .1. Ogólne zagrożenia związane z obsługą i naprawą samochodów 46
  2 .2. Zasady postępowania w razie pożaru 51
  2 .3. Ochrona przeciwpożarowa 55
  2 .4. Porażenie prądem elektrycznym 61
  2 .5. Hałas, wibracje, zapylenie 69
  2 .6. Sprawdzenie wiadomości 75
  3. Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym 78
  3 .1. Organizacja stanowiska pracy 78
  3 .2. Środki ochrony indywidualnej pracownika warsztatu samochodowego 89
  3 .3. Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i pneumatycznymi 97
  3 .4. Urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego 104
  3 .5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych 109
  3 .6. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi akumulatorów 112
  3 .7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w myjni samochodowej 117
  3 .8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie mechaniki samochodowej 121
  3 .9. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac blacharskich i spawalniczych 129
  3 .10. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac lakierniczych 136
  3 .11. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac w serwisie ogumienia 141
  3 .12. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi i naprawy klimatyzacji 146
  3 .13. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze i naprawie układów poduszek gazowych, pirotechnicznych napinaczy pasów, układów SBC (systemu elektronicznego sterowania układem hamulcowym) 150
  3 .14. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac przy samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym 153
  3 .15. Sprawdzenie wiadomości 157
  4. Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc 160
  4 .1. Rodzaje wypadków przy pracy i ich przyczyny 160
  4 .2. Zasady postępowania powypadkowego 161
  4 .3. Organizacja pierwszej pomocy 165
  4 .4. Zasady udzielania pierwszej pomocy 169
  4 .5. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem 178
  4 .6. Pierwsza pomoc w przypadku złamań i zranień 178
  4 .7. Pierwsza pomoc w przypadku zatruć tlenkiem węgla oraz substancjami stosowanymi w eksploatacji pojazdów samochodowych 186
  4 .8. Sprawdzenie wiadomości 188
  Rozwiązania testów sprawdzających wiadomości 193
  Literatura 194
Liczba szt.

Cena: 52.50 zł

Książki autora

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Podstawa programowa 2017/2019
Stępniewski Dariusz
52.50 zł