Dynamika gazów. Przepływy jednowymiarowe i fale proste

Dynamika gazów. Przepływy jednowymiarowe i fale proste

Autor: Tarnogrodzki Antoni

ISBN: 83-206-1498-8

Wydanie: 1
Format: B5
Liczba stron: 168
Liczba ilustracji: 87
Oprawa: twarda

Polecam: 76

Opis

Podręcznik akademicki, dotyczący przepływów jednowymiarowych gazu doskonałego oraz fal prostych. Zawiera podstawy teoretyczne, charakterystykę przepływu izentropowego, izolowanego przepływu nieizentropowego, wypływu ze zbiornika i naddźwiękowego przepływu dwufazowego, a także charakterystykę niestacjonarnego przepływu naddźwiękowego i propagacji uderzenia dźwiękowego.Odbiorcy: studenci wydziałów mechanicznych, lotniczych, mechaniczno-energetycznych, budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii środowiska wyższych uczelni technicznych i rolniczych, a także inżynierowie zajmujący się tymi zagadnieniami w pracy zawodowej.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści  Wykaz ważniejszych oznaczeń
  Od Autora
   Część I
   PRZEPŁYWY JEDNOWYMIAROWE
  1. Wiadomości podstawowe
   1.1. Nieodzowne pojęcia i definicje
   1.2. Równania ciągłości i pędu
   1.3. Informacja o maszynach hydraulicznych
   1.4. Pierwsza zasada termodynamiki
   1.5. Równanie energii
   1.6. Prędkość dźwięku
   1.7. Równanie Bernoulliego
   1.8. Zasada przeciwnego oddziaływania
  2. Przepływ izentropowy
   2.1. Równania parametryczne izentropy
   2.2. Dysza Lavala
   2.3. Pomiar prędkości przepływu poddźwiękowego
  3. Izolowany przepływ nieizentropowy
   3.1. Przyrost entropii
   3.2. Fale uderzeniowe
   3.3. Prostopadła fala uderzeniowa
   3.4. Przepływ w przewodzie
   3.5. Rozwiązanie analityczne dla przepływu w przewodzie
   3.6. Metoda kolejnych przybliżeń dla przepływu w przewodzie
  4. Wypływ ze zbiornika
   4.1. Schemat przepływu
   4.2. Rozprężanie izotermiczne
   4.3. Rozprężanie izentropowe
   4.4. Wypływ przez zawór regulacyjny
   4.5. Przykłady liczbowe
   4.6. Tunel naddźwiękowy
   4.7. Zależności podstawowe dla tunelu naddźwiękowego
   4.8. Typowe badania w tunelu naddźwiękowym
   4.9. Tunel transoniczny
  5. Naddźwiękowy przepływ dwufazowy
   5.1. Wstęp
   5.2. Przyspieszanie cząstki stałej
   5.3. Przyspieszanie kropli
   5.4. Przyspieszanie cząstek stałych w przewodzie
   5.5. Przyspieszanie cząstek stałych w strumieniu swobodnym
   5.6. Atomizer naddźwiękowy
   5.7. Atomizer o zderzających się strumieniach naddźwiękowych

   Część II
   FALE PROSTE
  6. Podstawy teoretyczne
   6.1. Równania ciągłości i ruchu Eulera
   6.2. Przepływ izentropowy
   6.3. Pojęcie fali prostej
  7. Niestacjonarny przepływ jednowymiarowy
   7.1. Wstęp
   7.2. Półproste Riemanna
   7.3. Parametry krytyczne
   7.4. Charakterystyki
   7.5. Fale zgęszczeniowa i rozrzedzeniowa
   7.6. Formowanie się fali uderzeniowej
   7.7. Zogniskowana fala rozrzedzeniowa
  8. Płaski, stacjonarny przepływ naddźwiękowy
   8.1. Wstęp
   8.2. Równanie różniczkowe hodografu
   8.3. Epicykloidy Busemanna
   8.4. Kąt Macha
   8.5. Charakterystyki
   8.6. Zogniskowana fala rozrzedzeniowa
   8.7. Linia Macha, stożek Macha
  9. Propagacja uderzenia dźwiękowego
   9.1. Przebieg zjawiska
   9.2. Modele atmosfery
   9.3. Linie Macha
   9.4. Przykłady liczbowe


  Dodatki
  A. Wiadomości z matematyki
  B. Skośna fala uderzeniowa
  C. Tablice gazodynamiczne
  C.1. Dysza Lavala
  C.2. Prostopadła fala uderzeniowa
  C.3. Przepływ Prandtla i Meyera
  Bibliografia
  Prace Autora
  Skorowidz

  O autorach / z książki


  Antoni Tarnogrodzki, absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej, wykładał dynamikę gazów na kilku wydziałach Politechniki Warszawskiej.
Liczba szt.

Cena: 22.05 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podstawy aerodynamiki pojazdów
Janusz Piechna
nakład wyczerpany
Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2
Horowitz Paul , Hill Winfield
279.00 zł
Wstęp do programowania sterowników PLC
Sałat Robert , Korpysz Krzysztof , Obstawski Paweł
67.00 zł
English in a Car Repair Workshop
Podręcznik do języka angielskiego zawodowego
Myszkowska Blanka
57.75 zł
Telewizyjne systemy dozorowe
Kałużny Paweł
50.40 zł
Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych
Janiszewski Tadeusz , Mavrantzas Spiros
42.00 zł

Książki autora

Dynamika gazów. Przepływy jednowymiarowe i fale proste
Tarnogrodzki Antoni
22.05 zł