Dystrybucja danych w sieci Internet

Dystrybucja danych w sieci Internet

Autor: Chodorek Agnieszka, Chodorek Robert R. , Pach Andrzej R.

ISBN: 978-83-206-1662-0

Wydanie: 1
Format: B5
Liczba stron: 224
Liczba ilustracji: 94
Liczba tabel: 1
Oprawa: miękka

Polecam: 83

Opis

Książka zawiera omówienie zagadnień związanych z transmisją danych we współczesnym Internecie. Opisano w niej podstawy funkcjonowania sieci Internet, protokół IP w wersji 4 i 6, protokoły transportowe ze szczególnym uwzględnieniem protokołu TCP i protokołów multikastowych oraz przedstawiono sposób funkcjonowania najważniejszych usług (aplikacji) służących do transmisji danych w sieci Internet (jak WWW, poczta elektroniczna, usługi p2p).
Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka wyższych szkół technicznych oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami współczesnego Internetu.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  PRZEDMOWA
   
  1. WPROWADZENIE DO INTERNETU 1
   
  1.1. PODZIAŁ SIECI TELEINFORMATYCZNYCH 1
   
  1.2. MODEL OSI 5
   
  1.3. TRANSMISJA W SIECI INTERNET 10
   
  1.3.1. Wprowadzenie do transmisji w sieci Internet 11
   
  1.3.2. Transmisja pomiędzy stacjami w tej samej sieci 12
   
  1.3.3. Transmisja pomiędzy stacjami w różnych sieciach 15
   
  2. PROTOKÓŁ IP 21
   
  2.1. WPROWADZENIE DO PROTOKOŁU IP 21
   
  2.1.1. Wersja 4 i wersja 6 protokołu IP 22
   
  2.1.2. Format nagłówka i format datagramu IP 23
   
  2.2. TYPY ADRESACJI I PODZIAŁ PRZESTRZENI ADRESOWEJ 28
   
  2.2.1. Adresacja IPv4 28
   
  2.2.2. Adresacja IPv6 31
   
  2.3. MECHANIZMY STEROWANIA I KONTROLI 34
   
  2.3.1. Wewnętrzne mechanizmy sterowania i kontroli protokołu IP 34
   
  2.3.2. Protokoły sygnalizacyjne ICMP i ICMPv6 36
   
  2.3.3. Protokoły sygnalizacyjne IGMP i MLD 37
   
  2.3.4. Protokoły translacji adresów 38
   
  2.3.5. Protokoły rutingu unikastowego 39
   
  2.3.6. Protokoły rutingu multikastowego 40
   
  3. TCP – KLASYCZNY PROTOKÓŁ TRANSPORTOWY 42
   
  3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROTOKOŁU TCP 42
   
  3.2. MECHANIZMY ZARZĄDZANIA POŁĄCZENIAMI 47
   
  3.2.1. Numeracja sekwencyjna 47
   
  3.2.2. Nawiązywanie połączenia 49
   
  3.2.3. Rozwiązywanie połączenia 52
   
  3.2.4. Ogólna koncepcja transmisji danych z wykorzystaniem protokołu TCP 58

  3.3. MECHANIZM STEROWANIA PRZEPŁYWEM 61
   
  3.4. MECHANIZM KOREKCJI BŁĘDÓW 67
   
  3.4.1. Detekcja, sygnalizacja i korekcja błędów 67
   
  3.4.2. Retransmisja grupowa 75
   
  3.4.3. Retransmisja selektywna 78
   
  3.5. MECHANIZM PRZECIWDZIAŁANIA PRZECIĄŻENIOM 80
   
  4. PGM – NOWOCZESNY PROTOKÓŁ MULTIKASTOWY 87
   
  4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROTOKOŁU PGM 87
   
  4.2. DRZEWO PGM 89
   
  4.3. NIEZAWODNA TRANSMISJA DANYCH 94
   
  4.3.1. Transmisja danych z wykorzystaniem protokołu PGM 94
   
  4.3.2. Detekcja i korekcja błędów 97
   
  4.3.3. Sygnalizacja błędów 99
   
  4.4. ODBIORNIKI DLR 103
   
  5. PROTOKOŁY MODULARNE – MODUŁY PROTOKOŁOWE TRANSMISJI DANYCH 109
  5.1. KONCEPCJA PROTOKOŁÓW O BUDOWIE MODULARNEJ 109
   
  5.2. MODUŁ FEC KOREKCJI BŁĘDÓW 110
   
  5.3. PROTOKÓŁ NORM 112
   
  5.3.1. Zasada działania i podstawowe mechanizmy 113
   
  5.3.2. Formaty pakietów i sesja NORM 117
   
  5.4. PROTOKÓŁ ALC 121
   
  6. PROTOKOŁY MODULARNE – MODUŁY PROTOKOŁOWE SPRZYJAJĄCE TCP 126
  6.1. SYSTEMY SPRZYJAJĄCE TCP 126
   
  6.2. PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ 133
   
  6.2.1. Protokół TFRC 133
   
  6.2.2. Protokół TFMCC 138
   
  6.2.3. Protokół PGMCC 141
   
  6.2.4. Protokół WEBRC 146
   
  7. WYBRANE INNE MULTIKASTOWE PROTOKOŁY NIEZAWODNEJ TRANSMISJI DANYCH 149
  7.1. PROTOKÓŁ LRMP 149
   
  7.2. PROTOKOŁY RMP i T-RMP 151
   
  7.3. PROTOKÓŁ RMTP 155
   
  7.4. PROTOKÓŁ XTP 158
   
  7.5. PROTOKOŁY SRM i ECSRM 160
   
  7.6. PROTOKÓŁ SRMP 163
   
  8. ZASTOSOWANIA NIEZAWODNEJ DYSTRYBUCJI DANYCH 166
   
  8.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA USŁUG INTERNETOWYCH 166
   
  8.2. USŁUGA WWW 171
   
  8.3. USŁUGI ZDALNEGO TERMINALA 183
   
  8.4. POCZTA ELEKTRONICZNA 188
   
  8.5. USŁUGI TRANSMISJI DANYCH MASOWYCH 196
   
  LITERATURA 203
  DODATEK A: PROTOKÓŁ UDP 210
  DODATEK B: SŁOWNICZEK SKRÓTÓW 213
  DODATEK C: DOKUMENTY RFC 220
   
   
    

  O autorach / z książkiLiczba szt.

Cena: 37.80 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł
Podstawy techniki cyfrowej
Skorupski Andrzej
26.88 zł
nakład wyczerpany
Bezpieczeństwo telekomunikacji. Praktyka i zarządzanie
Sutton Roger J.
64.05 zł
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł
Podstawy budowy i działania komputerów
Skorupski Andrzej
32.55 zł
nakład wyczerpany
Rozproszone systemy pomiarowe
Nawrocki Waldemar
42.00 zł
nakład wyczerpany

Książki autora

Dystrybucja danych w sieci Internet
Chodorek Agnieszka, Chodorek Robert R. , Pach Andrzej R.
37.80 zł