Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 1. Współczesne rozumienie wychowania komunikacyjnego

Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 1. Współczesne rozumienie wychowania komunikacyjnego

Autor: Wnuk Aneta

ISBN: 978-83-206-2037-5
Zlecone

Wydanie: 1/2021
Format: A4
Liczba stron: 60
Liczba ilustracji: 38
Liczba tabel: 4
Oprawa: miękka

Polecam: 5

Opis

W trzyczęściowej monografii zaprezentowano tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) i edukacji z tego zakresu, głównie od strony młodych uczestników ruchu. Niestety, jeśli chodzi zarówno o dzieci, jak i o dorosłych, nawet bardzo dobre przygotowanie teoretyczne, jak również praktyczne oraz znajomość przepisów i zasad ruchu drogowego nie przekładają się na ich stosowanie i postępowanie według nich w realnych warunkach. Treści dotyczące brd, jako dziedziny związanej z wieloma aspektami życia człowieka, są wpisane do szkolnych podstaw programowych oraz różnych przedmiotów, w tym zwłaszcza poświęconych zdrowiu i profilaktyce – i taki system jest ogólnie przyjęty we wszystkich krajach UE. W Polsce treści te wpisano głównie do przedmiotu technika. Problemem współczesnego wychowania komunikacyjnego w Polsce jest m.in. nie jego brak w podstawie programowej, brak programów czy środków dydaktycznych, lecz jakość i zawartość tych elementów oraz sam sposób prowadzenia zajęć.
Zeszyt pierwszy – teoretyczny – prezentuje tendencje wypadków drogowych z udziałem dzieci w Polsce i Polski na tle krajów Unii Europejskiej, współczesne ujęcia wychowania komunikacyjnego i jego trendów, różne podejścia do jego ewaluacji oraz przykłady dobrych praktyk. Istotnym jego elementem jest historyczne porównanie, wydawałoby się, zupełnie odmiennych stylów realizacji edukacji brd dzieci i młodzieży w dwóch państwach, tj. Polsce i USA, i próba odpowiedzi na pytanie, czy obecne podejście jest rzeczywiście nowatorskie.

Adresatami niniejszej publikacji są wszyscy, którzy w swojej pracy łączą dziedziny edukacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla których zdrowie i bezpieczeństwo uczestników ruchu jest ważne, w tym zwłaszcza nauczyciele, realizatorzy zadania dotyczącego edukacji brd, osoby decydujące o kształcie wychowania komunikacyjnego w Polsce oraz badacze tej tematyki.

  Spis treści

  Rozdział 1. TRENDY WYPADKÓW DROGOWYCH Z UDZIAŁEM DZIECI  4
  1.1. Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej  4
  1.2. Trendy wypadków drogowych z udziałem dzieci w Polsce  10
   
  Rozdział 2. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO?  16
  2.1. Pojęcie wychowania komunikacyjnego  17
  2.2. Wychowanie komunikacyjne w USA w kontekście polskich działań  18
  2.2.1. Edukacja w narodowym programie poprawy brd  18
  2.2.2. Wychowanie komunikacyjne jako element edukacji szkolnej  24
  2.2.3. Dobre praktyki wychowania komunikacyjnego realizowane w szkole/przy współpracy szkoły  28
  2.3. Aktywne wychowanie komunikacyjne  31
  2.4. Pilotaż nowego rozwiązania z zakresu edukacji brd w Polsce  36
   
  Rozdział 3. PROBLEM EWALUACJI EDUKACJI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO  46
   
  Literatura  56

  O autorach / z książki


  Publikacja wydana na zamówienie Instytutu Transportu Samochodowego

Książki autora

Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 1. Współczesne rozumienie wychowania komunikacyjnego
Wnuk Aneta
Zlecone
Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 2. Omówienie badań światowych i własnych dotyczących zachowań młodych uczestników ruchu
Wnuk Aneta
Zlecone
Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 3. Propozycje rozwiązań edukacyjnych dla młodych uczestników ruchu i prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego
Wnuk Aneta
Zlecone