Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 2. Omówienie badań światowych i własnych dotyczących zachowań młodych uczestników ruchu

Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 2. Omówienie badań światowych i własnych dotyczących zachowań młodych uczestników ruchu

Autor: Wnuk Aneta

ISBN: 978-83-206-2038-2
Zlecone

Wydanie: 1/2021
Format: A4
Liczba stron: 66
Liczba ilustracji: 44
Liczba tabel: 7
Oprawa: miękka

Polecam: 15

Opis

W trzyczęściowej monografii zaprezentowano tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) i edukacji z tego zakresu, głównie od strony młodych uczestników ruchu. Niestety, jeśli chodzi zarówno o dzieci, jak i o dorosłych, nawet bardzo dobre przygotowanie teoretyczne, jak również praktyczne oraz znajomość przepisów i zasad ruchu drogowego nie przekładają się na ich stosowanie i postępowanie według nich w realnych warunkach. Treści dotyczące brd, jako dziedziny związanej z wieloma aspektami życia człowieka, są wpisane do szkolnych podstaw programowych oraz różnych przedmiotów, w tym zwłaszcza poświęconych zdrowiu i profilaktyce – i taki system jest ogólnie przyjęty we wszystkich krajach UE. W Polsce treści te wpisano głównie do przedmiotu technika. Problemem współczesnego wychowania komunikacyjnego w Polsce jest m.in. nie jego brak w podstawie programowej, brak programów czy środków dydaktycznych, lecz jakość i zawartość tych elementów oraz sam sposób prowadzenia zajęć.
Zeszyt drugi – empiryczny – zawiera omówienie wybranych wyników ilościowych i jakościowych badań światowych dotyczących zachowań dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, przeczących tezie o braku podejmowania inicjatyw naukowych w tym zakresie oraz przedstawia wyniki badań własnych autorki odnoszących się do zachowań młodych polskich uczestników ruchu drogowego w kontekście prowadzonego w szkołach wychowania komunikacyjnego.
Adresatami niniejszej publikacji są wszyscy, którzy w swojej pracy łączą dziedziny edukacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla których zdrowie i bezpieczeństwo uczestników ruchu jest ważne, w tym zwłaszcza nauczyciele, realizatorzy zadania dotyczącego edukacji brd, osoby decydujące o kształcie wychowania komunikacyjnego w Polsce oraz badacze tej tematyki.

  Spis treści

  Rozdział 1. ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RUCHU DROGOWYM – PRZYKŁADY BADAŃ ŚWIATOWYCH  4
   
  Rozdział 2. ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RUCHU DROGOWYM – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH  35
   
  Literatura  63

  O autorach / z książki


  Publikacja wydana na zamówienie Instytutu Transportu Samochodowego

Książki autora

Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 1. Współczesne rozumienie wychowania komunikacyjnego
Wnuk Aneta
Zlecone
Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 2. Omówienie badań światowych i własnych dotyczących zachowań młodych uczestników ruchu
Wnuk Aneta
Zlecone
Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 3. Propozycje rozwiązań edukacyjnych dla młodych uczestników ruchu i prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego
Wnuk Aneta
Zlecone