Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 3. Propozycje rozwiązań edukacyjnych dla młodych uczestników ruchu i prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego

Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 3. Propozycje rozwiązań edukacyjnych dla młodych uczestników ruchu i prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego

Autor: Wnuk Aneta

ISBN: 978-83-206-2039-9
Zlecone

Wydanie: 1/2021
Format: A4
Liczba stron: 48
Liczba ilustracji: 9
Liczba tabel: 6
Oprawa: miękka

Polecam: 19

Opis

W trzyczęściowej monografii zaprezentowano tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) i edukacji z tego zakresu, głównie od strony młodych uczestników ruchu. Niestety, jeśli chodzi zarówno o dzieci, jak i o dorosłych, nawet bardzo dobre przygotowanie teoretyczne, jak również praktyczne oraz znajomość przepisów i zasad ruchu drogowego nie przekładają się na ich stosowanie i postępowanie według nich w realnych warunkach. Treści dotyczące brd, jako dziedziny związanej z wieloma aspektami życia człowieka, są wpisane do szkolnych podstaw programowych oraz różnych przedmiotów, w tym zwłaszcza poświęconych zdrowiu i profilaktyce – i taki system jest ogólnie przyjęty we wszystkich krajach UE. W Polsce treści te wpisano głównie do przedmiotu technika. Problemem współczesnego wychowania komunikacyjnego w Polsce jest m.in. nie jego brak w podstawie programowej, brak programów czy środków dydaktycznych, lecz jakość i zawartość tych elementów oraz sam sposób prowadzenia zajęć.
Dotychczasowa praktyka zawodowa i otrzymane wyniki badań stanowiły uzasadnienie do opracowania autorskiego programu nauczania wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży oraz propozycji nowej kwalifikacji cząstkowej (trener brd) z obszaru transportu do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, co składa się na zeszyt trzeci – pragmatyczny.

Adresatami niniejszej publikacji są wszyscy, którzy w swojej pracy łączą dziedziny edukacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla których zdrowie i bezpieczeństwo uczestników ruchu jest ważne, w tym zwłaszcza nauczyciele, realizatorzy zadania dotyczącego edukacji brd, osoby decydujące o kształcie wychowania komunikacyjnego w Polsce oraz badacze tej tematyki.

  Spis treści

  Rozdział 1. UCZESTNICZENIE W RUCHU DROGOWYM JAKO MŁODY PIESZY, ROWERZYSTA I PASAŻER – AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY  4
   
  Rozdział 2. EDUKOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (TRENER BRD) – NOWA KWALIFIKACJA Z OBSZARU TRANSPORTU W ZINTEGROWANYM REJESTRZE KWALIFIKACJI  24
   
  Literatura  36
   
  Aneks  40

  O autorach / z książki


  Publikacja wydana na zamówienie Instytutu Transportu Samochodowego

Książki autora

Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 1. Współczesne rozumienie wychowania komunikacyjnego
Wnuk Aneta
Zlecone
Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 2. Omówienie badań światowych i własnych dotyczących zachowań młodych uczestników ruchu
Wnuk Aneta
Zlecone
Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 3. Propozycje rozwiązań edukacyjnych dla młodych uczestników ruchu i prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego
Wnuk Aneta
Zlecone