Ekomobilność. Tom II. Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka

Ekomobilność. Tom II. Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka

Autor: Praca zbiorowa, red. Włodzimierz Choromański

ISBN: 978-83-206-1954-6

Wydanie: 1 / 2015
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 328
Liczba ilustracji: 296
Liczba tabel: 100
Oprawa: twarda

Polecam: 42

Opis

Nagroda Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej Wrocławskich Targów Książki Naukowej 2016
Wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej za najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym zaprezentowaną na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016

Dwutomowa monografia „Ekomobilność” stanowi podsumowanie projektu „ECO-Mobilność”, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Autorzy monografii reprezentują różne specjalności naukowe. Projekt „ECO-Mobilność” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
„Ekomobilność” to systemy i środki związane z przemieszczaniem się osób, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, przyjazne środowisku i w sposób oszczędny zużywające energię. Uwzględniają w swojej konstrukcji potrzeby osób o ograniczonej mobilności związanej z wiekiem oraz będących ofiarami chorób cywilizacyjnych czy wypadków drogowych.
Drugi tom poświęcono przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, a prezentowane systemy i środki służą poprawie lub wspomożeniu ich mobilności. Przedstawiono w nim System Pionizacji i Wspomagania Ruchu oraz proces projektowania i konstruowania pierwszego polskiego egzoszkieletu. Zaprezentowano również innowacyjne wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym i ręcznym. Opisano ponadto symulator do nauki jazdy wózkiem, który jednocześnie pełni funkcję stanowiska badawczego do analiz wysiłku mięśniowego z wykorzystaniem sygnałów EMG. Omówiono także zewnętrzne stabilizatory ortopedyczne do leczenia czynnościowego złamań okołostawowych, prezentując ich nowe konstrukcje jako podsumowanie ponaddwudziestoletniej współpracy z naukowcami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Opisano wreszcie koncepcję polskiej endoprotezy stawu biodrowego z krótkim trzpieniem, stanowiącej rozwiązanie pośrednie między protezą bezcementową a cementową z wykorzystaniem cementów osteoindukcyjnych.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń 11
  Wstęp 13
  Część I  SPiWR - robot ortotyczny 17
  1. Wprowadzenie 19
  2. Robot ortotyczny jako system mechatroniczny 21
  2.1. Wprowadzenie 21
  2.2. Sterowany proces 22
  2.3. Układy wykonawcze 22
  2.4. Układy pomiarowe 27
  2.5. Interfejsy użytkownika 28
  2.5.1. Urządzenia do wprowadzania informacji 28
  2.5.2. Urządzenia informujące 29
  2.6. Podsumowanie 29
  3. Funkcje robota ortotycznego 30
  3.1. Wprowadzenie 30
  3.2. Podstawowe funkcje ruchowe 31
  3.2.1. Chód 31
  3.2.2. Wchodzenie i schodzenie po schodach 40
  3.2.3. Wstawanie i siadanie 44
  3.2.4. Analiza przebiegów ruchu 47
  3.3. Funkcje dodatkowe 48
  3.3.1. Wprowadzenie 48
  3.3.2. Skręcanie w miejscu (obrót w miejscu) 48
  3.3.3. Chodzenie bokiem 48
  3.3.4. Kucanie i schylanie się 49
  3.3.5. Blokowanie ustalonej pozycji 50
  3.3.6. Dostosowanie długości kroku 51
  3.4. Funkcje pomocnicze 51
  3.4.1. Wprowadzenie 51
  3.4.2. Możliwość zamocowania kul 51
  3.4.3. Zamontowanie układu GPS w panelu sterującym 52
  3.4.4. Umieszczenie w SPiWR kieszeni i schowków 52
  3.4.5. Komunikacja urządzenia z personelem nadzorującym 53
  3.5. Funkcje bezpieczeństwa 54
  3.5.1. Wprowadzenie 54
  3.5.2. Identyfikacja zagrożeń 55
  3.5.3. Analiza ryzyka 56
  3.5.4. Planowanie reakcji na sytuacje niebezpieczne 61
  3.5.5. Techniczna realizacja podstawowych funkcji systemu bezpieczeństwa 62
  4. Medyczne, ekonomiczne i społeczne warunki stosowania systemów wspomagających ruch 64
  4.1. Wprowadzenie 64
  4.2. Uwarunkowania medyczne 64
  4.2.1. Przyczyny niedowładu kończyn dolnych 64
  4.2.2. Choroby kończyn dolnych prowadzące do dysfunkcji układu ruchu 65
  4.2.3. Społeczna skala problemu 66
  4.2.4. Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania systemu 67
  4.2.5. Wymagania użytkowe dla systemu pionizacji i wspomagania ruchu 68
  4.3. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne 72
  4.3.1. Badania preferencji potencjalnych użytkowników 72
  4.3.2. Analiza rynku potencjalnych producentów 74
  4.3.3. Postrzeganie systemu przez społeczność osób zdrowych 75
  4.3.4. Forma wzornicza urządzenia wspomagającego ruch 76
  4.3.5. Koncepcja interfejsu użytkownika projektowanego urządzenia 80
  5. Techniczne środowisko pracy robota ortotycznego 83
  5.1. Wprowadzenie 83
  5.2. Schody jako element infrastruktury życiowej 83
  5.2.1. Wiadomości wstępne 83
  5.2.2. Schody klasyczne 84
  5.2.3. Akceptowalność profilu schodów 85
  5.2.4. Podsumowanie 85
  5.3. Współpraca robota ortotycznego z innymi urządzeniami transportowymi 86
  5.3.1. Wiadomości wstępne 86
  5.3.2. Współpraca urządzenia z wózkami inwalidzkimi 86
  5.3.3. Współpraca urządzenia z ekosamochodem 87
  5.3.4. Współpraca urządzenia z Personal Rapid Transit (PRT) 88
  5.4. Wykorzystanie urządzenia w miejscach publicznych 93
  5.4.1. Stacje ładowania akumulatorów 93
  5.4.2. Wypożyczalnie urządzeń 95
  6. Projektowanie podsystemów robota ortotycznego 96
  6.1. Wprowadzenie 96
  6.2. Podsystem mechaniczny 98
  6.2.1. Funkcje podsystemu mechanicznego 98
  6.2.2. Określenie typu kinematyki 99
  6.2.3. Określenie kinematyki elementów struktury nośnej 100
  6.2.4. Układ kinematyczny struktury nośnej wzdłuż nóg użytkownika 102
  6.2.5. Modele przestrzenne sylwetki ludzkiej 106
  6.3. System sterowania 107
  6.3.1. Założenia do systemu sterowania 107
  6.3.2. Analiza stopnia centralizacji układu sterowania 109
  6.3.3. Analiza topologii systemu komunikacyjnego 115
  6.3.4. Dobór sieci komunikacyjnej 116
  6.3.5. Podsumowanie 116
  6.4. Źródło energii pomocniczej 117
  6.4.1. Wprowadzenie 117
  6.4.2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 117
  6.4.3. Przegląd rodzajów ogniw elektrochemicznych (Linden and Reddy 2002, Buchmann 2001) 119
  6.4.4. Charakterystyki akumulatorów litowo-jonowych 121
  7. System pionizacji i wspomagania ruchu 124
  7.1. Budowa mechanicznego podsystemu robota 124
  7.1.1. Pas piersiowo-biodrowy 125
  7.1.2. Układy ruchu stawów biodrowych i kolanowych 126
  7.1.3. Układ ruchu stopy 132
  7.2. Układy sterujące 133
  7.2.1. Architektura systemu 133
  7.2.2. Rozmieszczenie układów elektronicznych w systemie 137
  7.3. Interfejs użytkownika 139
  7.3.1. Stany logiczne pilota 139
  7.3.2. Struktura pilota 140
  7.3.3. Menu pilota 141
  8. Modelowanie systemu pionizacji i wspomagania ruchu 143
  8.1. Wprowadzenie 143
  8.2. Struktura modelu 143
  8.2.1. Założenia 143
  8.2.2. Struktura modelu 144
  8.3. Model struktury mechanicznej 144
  8.3.1. Modelowanie części ciała 145
  8.3.2. Modelowanie mechanicznej struktury robota 147
  8.3.3. Połączenie elementów robota i człowieka 148
  8.4. Model układów napędowych 150
  8.4.1. Model napędu 150
  8.4.2. Model przekładni 151
  8.4.3. Modele obciążeń 151
  8.4.4. Sygnały odniesienia 152
  8.5. Modelowanie kinematyki chodu 153
  8.6. Modelowanie kontaktu robota z podłożem 155
  8.7. Modelowanie dynamiki chodu 156
  8.8. Uruchomienie modelu 158
  9. Badania robota ortotycznego 159
  9.1. Wprowadzenie 159
  9.2. Badania prototypu 160
  9.2.1. Uruchomienie funkcji chodu 160
  9.2.2. Ocena współpracy systemu z użytkownikiem (manekinem) 161
  9.3. Stanowiska badawcze 164
  9.3.1. Wprowadzenie 164
  9.3.2. Wymagania 165
  9.3.3. Stanowisko stacjonarne 167
  9.3.4. Stanowisko demonstracyjne 171
  9.4. Symulacyjne badania układów wykonawczych robota 173
  9.4.1. Wprowadzenie 173
  9.4.2. Eksperymenty symulacyjne 173
  9.4.3. Podsumowanie 175
  10. Uwagi końcowe 176
  10.1. Podsumowanie projektu 176
  10.1.1. Struktura mechaniczna 176
  10.1.2. Układy elektroniczne 179
  10.1.3. Oprogramowanie 179
  10.1.4. Alternatywne rozwiązania techniczne 179
  10.2. Dalsze prace 180
  10.2.1. Modyfikacje konstrukcji 181
  10.2.2. Dobór technologii mechanicznych 182
  10.2.3. Rozwój oprogramowania 182
  10.2.4. Rozwój interfejsu użytkownika 182
  Bibliografia do cz.1 t. II 183
  Część II   Wózki inwalidzkie 187
  11. Wprowadzenie do problematyki wózków inwalidzkich 189
  12. Dźwigniowy wózek inwalidzki 191
  12.1. Rodzaje aktywnych wózków inwalidzkich 191
  12.1.1. Ręczne wózki inwalidzkie napędzane poprzez ciągi 192
  12.1.2. Ręczne wózki inwalidzkie napędzane poprzez korby 193
  12.1.3. Ręczne wózki inwalidzkie napędzane poprzez dźwignie 194
  12.1.4. Porównanie cech użytkowych ręcznych wózków inwalidzkich 196
  12.1.5. Wózki dźwigniowe – zalety, wady i przeznaczenie 199
  12.2. Wózek dźwigniowy w projekcie „ECO-Mobilność” 199
  12.2.1. Wprowadzenie 199
  12.2.2. Stanowisko badawcze wózka dźwigniowego 200
  12.2.3. Synteza toru pomiarowego stanowiska badawczego 201
  12.3. Empiryczna metoda optymalizacyjna układu dźwigni wózka inwalidzkiego 203
  12.3.1. Wprowadzenie 203
  12.3.2. Elektromiografia powierzchniowa 204
  12.3.3. Analiza ilości tlenu pochłanianego przez człowieka podczas pracy z dźwigniami napędowymi oraz analiza tętna 206
  12.3.4. Plan eksperymentu 206
  12.3.5. Przygotowanie stanowiska badawczego przed wykonaniem doświadczeń 211
  12.3.6. Ocena aktywności mięśni ludzkich podczas jazdy wózkiem 212
  12.3.7. Analiza ilości tlenu pochłanianej przez człowieka podczas jazdy wózkiem oraz analiza zmian tętna 218
  12.4. Analityczna metoda optymalizacyjna wybranych parametrów wózka dźwigniowego 220
  12.4.1. Zarys metody 220
  12.4.2. Plan eksperymentu w analitycznej metodzie optymalizacyjnej 223
  12.4.3. Wyznaczanie maksymalnej energii wydatkowanej przez człowieka poprzez dźwignie napędowe 223
  12.4.4. Poszukiwanie rozwiązania zadania optymalizacyjnego 224
  12.5. Porównanie metod optymalizacyjnych 224
  12.5.1. Przyczyny rozbieżności wyników 224
  12.5.2. Próba modyfikacji analitycznej metody obliczeniowej 227
  12.5.3. Końcowa ocena działania zaproponowanej metody analitycznej 227
  12.6. Przedprototyp wózka dźwigniowego 229
  13. Wózek elektryczny 232
  13.1. Wprowadzenie 232
  13.2. Możliwości współczesnych konstrukcji wózków inwalidzkich 233
  13.3. Koncepcja własna wózka o specjalnych możliwościach 240
  13.4. Analiza problemu pokonywania przeszkód przez wózek inwalidzki 241
  13.4.1. Model statyczny – wiadomości wstępne 241
  13.4.2. Analiza wpływu doboru parametrów elementów modelu na realizację zadania pokonania przeszkody 246
  13.4.3. Wpływ parametrów geometrycznych przeszkody (schodów) 249
  13.4.4. Optymalizacja wybranych parametrów konstrukcji 251
  13.5. Model dynamiki 252
  13.5.1. Wiadomości wstępne – charakterystyka modeli 252
  13.5.2. Analiza sił występujących w obszarach kontaktu z podłożem 258
  13.5.3. Wyznaczenie zakresu wartości parametrów tarcia, przy których wózek poprawnie wjeżdża na różne schody 259
  13.5.4. Analiza momentów napędzających człony modelu 260
  13.5.5. Wyznaczenie przyspieszeń drgań elementów modelu 261
  13.5.6. Symulacyjna analiza komfortu jazdy 261
  13.6. Budowa prototypu wózka inwalidzkiego 264
  13.6.1. Laboratoryjne badania doświadczalne własności jezdnych prototypowej konstrukcji wózka 264
  13.6.2. Analiza oddziaływań dynamicznych na osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim 265
  13.7. Podsumowanie i wnioski 267
  Część III  Nowoczesne stabilizatory i endoprotezy 269
  14. Nowoczesne stabilizatory w osteosyntezie zewnętrznej 271
  14.1. Wprowadzenie 271
  14.2. Rys historyczny 271
  14.3. Polskie rozwiązania konstrukcyjne 275
  14.4. Doświadczenia kliniczne 278
  14.5. Problematyka własności kinematycznych stawów 281
  14.5.1. Badania eksperymentalne kinematyki stawu kolanowego 281
  14.5.2. Modelowanie i badania symulacyjne 285
  14.5.3. Koncepcja sterowania 286
  14.5.4. Wybrane rozwiązania konstrukcyjne 288
  14.5.5. Badania eksperymentalne stabilizatora wraz z tłumikiem z cieczą magnetoreologiczną 290
  15. Proteza stawu biodrowego. Trzpień protezy 300
  15.1. Wprowadzenie 300
  15.2. Innowacyjne rozwiązanie protezy z krótkim trzpieniem 302
  15.3. Badania wytrzymałościowe konstrukcji 307
  15.3.1. Badania symulacyjne endoprotezy szkieletowej w zakresie wypełniania substancją osteoindukcyjną 307
  15.3.2. Analizy wytrzymałościowe trzpienia endoprotezy 311
  15.4. Szybkie prototypowanie. Demonstracja metody instalacji protezy 315
  15.4.1. Opracowanie prototypów technikami Rapid Prototyping 315
  15.4.2. Badania i ocena możliwości osadzenia przedprototypów endoprotez „krótki trzpień” z zastosowaniem biologicznych spoiw kostnych w jamie szpikowej bliższej nasady kości udowych (soft bone) w warunkach laboratoryjnych 316
  15.5. Podsumowanie 319
  Bibliografia do cz.2 t. II 320
Liczba szt.

Cena: 85.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Ekomobilność. Tom I. Innowacyjne i ekologiczne środki transportu
Praca zbiorowa, red. Włodzimierz Choromański
94.50 zł
Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania
Praca zbiorowa, red. Jan Szlagowski
76.65 zł
Honda Civic modele od października 1987 do marca 2001
Etzold Hans-Rüdiger
75.00 zł
Systemy transportowe PRT
Choromański Włodzimierz
63.00 zł
Przekroje klasycznych samochodów. Modele z lat 1960-1990
Haynes Publishing
35.00 zł
Gaźniki i katalizatory. Sprawdzanie i regulacja
Kasedorf Jürgen
nakład wyczerpany

Książki autora

Ekomobilność. Tom I. Innowacyjne i ekologiczne środki transportu
Praca zbiorowa, red. Włodzimierz Choromański
94.50 zł
Ekomobilność. Tom II. Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka
Praca zbiorowa, red. Włodzimierz Choromański
85.00 zł