Elektroakustyka w praktyce estradowej

Elektroakustyka w praktyce estradowej

Autor: Znamierowski Maciej

ISBN: 978-83-206-2040-5

Wydanie: 1/2021
Format: B5
Liczba stron: 296
Liczba ilustracji: 235
Liczba tabel: 5
Oprawa: miękka

Polecam: 17

Opis

Praktyczny podręcznik zawierający najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury systemu nagłośnienia z uwzględnieniem modułów ujmowania sygnałów na scenie, kontroli sygnału, wzmocnienia i monitorowania sceny, mikrofonów i podstawowych technik mikrofonowych, głośników i systemów głośnikowych, procesorów dynamicznych i ich wykorzystania, monitorowania sceny, efektów specjalnych (pogłosowych, echa i innych), procesorów głośnikowych, taktyki nagłośnienia koncertowego, zawartości listy kontrolnej, riderów i poszczególnych elementów dokumentacji koncertowej, urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w praktyce nagłośnienia, strojenia systemów nagłośnieniowych oraz zaleceń co do eksploatacji sprzętu nagłośnieniowego.
Odbiorcy: elektroakustycy estradowi, inżynierowie dźwięku, technicy realizacji nagłośnień oraz studenci i uczniowie kształcący się w zawodzie technika realizacji nagłośnień.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Od autora  9
  1. Zarys rozwoju elektroakustyki  13 
  2. Struktura systemu nagłośnieniowego  33 
  2.1. Moduł ujmowania sygnałów na scenie  33
  2.2. Moduł kontroli sygnału  35
  2.3. Moduł mocy – końcówki mocy i zestawy głośnikowe  42
  2.4. Moduł monitorowania sceny  44
  3. Mikrofony i podstawowe techniki mikrofonowe  47
  3.1. Wiadomości wstępne  47
  3.2. Podział mikrofonów według sposobu generowania sygnału  48
  3.2.1. Mikrofony dynamiczne  48
  3.2.2. Mikrofony pojemnościowe  54
  3.2.3. Mikrofony wstęgowe  58
  3.3. Podział mikrofonów według charakterystyki kierunkowej  61
  3.4. Funkcjonalny podział mikrofonów  65
  3.4.1. Mikrofony wokalne  65
  3.4.2. Mikrofony perkusyjne  68
  3.4.3. Mikrofony instrumentalne  78
  3.4.4. Mikrofony wiszące  83
  3.4.5. Mikrofony pomiarowe  85
  3.4.6. Mikrofony płaszczyzny ograniczającej  86
  3.4.7. Mikrofony kontaktowe  89
  3.4.8. Mikrofony węglowe  90
  3.4.9. Mikrofony bezprzewodowe  91
  4. Głośniki i systemy głośnikowe  93
  4.1. Historyczna konstrukcja głośnika  94
  4.2. Typy głośników  96
  4.2.1. Głośniki dynamiczne  96
  4.2.2. Głośniki piezoelektryczne  98
  4.2.3. Głośniki planarne  99
  4.2.4. Głośniki koncentryczne  101
  4.2.5. Głośniki z silnikami liniowymi  102
  4.3. Parametry głośników  104
  4.3.1. Parametry geometryczne  104
  4.3.2. Parametry elektromechaniczne  104
  4.3.3. Parametry akustyczne  104
  4.3.4. Parametry opisujące zachowanie się głośnika w obudowie  105
  4.4. Obudowy głośnikowe i ich zadania  106
  4.4.1. Odgroda  106
  4.4.2. Obudowa zamknięta  107
  4.4.3. Obudowa wentylowana (bass-reflex)  108
  4.4.4. Obudowa band-pass  109
  4.4.5. Obudowa tubowa  109
  4.5. Współpraca wielu zestawów głośnikowych  112
  4.5.1. Układy klasyczne  112
  4.5.2. Układy jednopunktowe – pomysł na ideał  118
  4.5.3. Systemy liniowe  120
  4.5.4. Systemy sterowania kierunkiem wiązki  125
  5. Procesory dynamiczne i ich kreatywne stosowanie (loudness war)  129
  6. Monitorowanie sceny  145
  6.1. Zasady ogólne  145
  6.2. Monitory podłogowe typu wedge  146
  6.3. Monitory bliskiego pola na statywach  149
  6.4. Monitory dla perkusistów (drum fill)  149
  6.5. Monitory ogólne dla całej sceny (side fill)  151
  6.6. Monitory słuchawkowe IEM (in ear monitor)  152
  6.7. Metody realizacji monitorów scenicznych  153
  6.7.1. Realizacja z konsolety głównej  153
  6.7.2. Realizacja z konsolety monitorowej  154
  6.7.3. Realizacja indywidualna monitorów przez wykonawców  160
  6.7.4. Realizacja zdalna monitorów  162
  6.8. Ograniczenia w realizacji monitorów  164
  6.9. Praktyczne uwagi dotyczące monitorowania  166
  6.10. Monitory na stanowisku realizatora FOH  168
  7. Efekty specjalne FX – pogłosowe i inne  171
  7.1. Pojęcia podstawowe  171
  7.2. Efekty pogłosowe  172
  7.3. Efekt echa  179
  8. Procesory głośnikowe  185
  8.1. Pasywne zwrotnice głośnikowe  185
  8.2. Aktywne zwrotnice głośnikowe  187
  8.3. Przykładowe procesory głośnikowe  191
  8.3.1. Procesory głosnikowe małych systemów (Behringer DCX 2496)  191
  8.3.2. Procesory głośnikowe dużych systemów (Oxford Dolby Lake, Galileo)  196
  8.4. Integracja procesorów głośnikowych z programami do modelowania przestrzeni  199
  8.5. Procesory głośnikowe rozproszone w końcówkach mocy  201
  9. Taktyka nagłośnienia koncertowego (virtual soundcheck)  205
  10. Lista kontrolna  209
  11. Ridery i dokumentacja koncertowa  219
  12. Urządzenia pomocnicze w praktyce nagłośnienia  227
  13. Strojenie systemów nagłośnieniowych RTA  255
  14. Eksploatacja sprzętu nagłośnieniowego  261
  14.1. Równomierność odległościowego pokrycia audytorium dźwiękiem  262
  14.2. Równomierność horyzontalnego pokrycia audytorium dźwiękiem  265
  14.3. Dobór mocy aparatury nagłośnieniowej  266
  14.4. Głośność koncertowa  267
  14.5. Równowaga barwowa w nagłośnieniu ‒ nieliniowa reakcja słuchu  269
  14.6. Wrażliwość na głośność słuchaczy w różnym wieku  271
  14.7. Zmęczenie słuchu i wpływ długotrwałej pracy ekipy na jakość nagłośnienia  272
  14.8. Odmienność zachowania się w nagłośnieniu częstotliwości niskich i wysokich  273
  14.9. Zasilanie systemu nagłośnieniowego  275
  14.10. Problemy z filtrowaniem grzebieniowym  276
  14.11. Konfiguracja wyjść systemu nagłośnieniowego  277
  14.12. Ekipa - ludzie  278
  Bibliografia  281
  Słowniczek pojęć i osób  283
  Tablica częstotliwości muzycznych oraz zestawienie prawidłowych połączeń w systemie złącz XLR, TRS i RCA  (wkładka)

Liczba szt.

Cena: 75.00 zł

Książki autora

Elektroakustyka w praktyce estradowej
Znamierowski Maciej
75.00 zł