Elektroakustyka w praktyce estradowej

Elektroakustyka w praktyce estradowej

Autor: Znamierowski Maciej

ISBN: 978-83-206-2040-5
Zapowiedź

Wydanie: 1/2021
Format: B5
Liczba ilustracji: 235
Liczba tabel: 5
Oprawa: miękka

Polecam: 6

Opis

Praktyczny podręcznik zawierający najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury systemu nagłośnienia z uwzględnieniem modułów ujmowania sygnałów na scenie, kontroli sygnału, wzmocnienia i monitorowania sceny, mikrofonów i podstawowych technik mikrofonowych, głośników i systemów głośnikowych, procesorów dynamicznych i ich wykorzystania, monitorowania sceny, efektów specjalnych (pogłosowych, echa i innych), procesorów głośnikowych, taktyki nagłośnienia koncertowego, zawartości listy kontrolnej, riderów i poszczególnych elementów dokumentacji koncertowej, urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w praktyce nagłośnienia, strojenia systemów nagłośnieniowych oraz zaleceń co do eksploatacji sprzętu nagłośnieniowego.
Odbiorcy: elektroakustycy estradowi, inżynierowie dźwięku, technicy realizacji nagłośnień oraz studenci i uczniowie kształcący się w zawodzie technika realizacji nagłośnień.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Od autora
  1. Zarys rozwoju nagłośnienia
  2. Struktura systemu nagłośnienia
  2.1. Moduł ujmowania sygnałów na scenie
  2.2. Moduł kontroli sygnału
  2.3. Moduł mocy – końcówki mocy i zestawy głośnikowe
  2.4. Moduł monitorowania sceny
  3. Mikrofony i podstawowe techniki mikrofonowe
  3.1. Wiadomości wstępne
  3.2. Podział mikrofonów według sposobu generowania sygnału
  3.2.1. Mikrofony dynamiczne
  3.2.2. Mikrofony pojemnościowe
  3.2.3. Mikrofony wstęgowe
  3.3. Podział mikrofonów według charakterystyki kierunkowej
  3.4. Funkcjonalny podział mikrofonów
  3.4.1. Mikrofony wokalne
  3.4.2. Mikrofony perkusyjne
  3.4.3. Mikrofony instrumentalne
  3.4.4. Mikrofony wiszące
  3.4.5. Mikrofony pomiarowe
  3.4.6. Mikrofony płaszczyzny ograniczającej
  3.4.7. Mikrofony kontaktowe
  3.4.8. Mikrofony węglowe
  3.4.9. Mikrofony bezprzewodowe
  4. Głośniki i systemy głośnikowe
  4.1. Historyczna konstrukcja głośnika
  4.2. Typy głośników
  4.2.1. Głośniki dynamiczne
  4.2.2. Głośniki piezoelektryczne
  4.2.3. Głośniki planarne
  4.2.4. Głośniki koncentryczne
  4.2.5. Głośniki z silnikami liniowymi
  4.3. Parametry głośników
  4.3.1. Parametry geometryczne
  4.3.2. Parametry elektromechaniczne
  4.3.3. Parametry akustyczne
  4.3.4. Parametry opisujące zachowanie się głośnika w obudowie
  4.4. Obudowy głośnikowe i ich zadania
  4.4.1. Odgroda
  4.4.2. Obudowa zamknięta
  4.4.3. Obudowa wentylowana (bass-reflex)
  4.4.4. Obudowa band-pass
  4.4.5. Obudowa tubowa
  4.5. Współpraca wielu zestawów głośnikowych
  4.5.1. Układy klasyczne
  4.5.2. Układy jednopunktowe – pomysł na ideał
  4.5.3. Systemy liniowe
  4.5.4. Systemy sterowania kierunkiem wiązki
  5. Procesory dynamiczne i ich kreatywne stosowanie (loudness war)
  6. Monitorowanie sceny
  6.1. Zasady ogólne
  6.2. Monitory podłogowe typu wedge
  6.3. Monitory bliskiego pola na statywach
  6.4. Monitory dla perkusistów (drum fill)
  6.5. Monitory ogólne dla całej sceny (side fill)
  6.6. Monitory słuchawkowe IEM (in ear monitor)
  6.7. Metody realizacji monitorów scenicznych
  6.7.1. Realizacja z konsolety głównej
  6.7.2. Realizacja z konsolety monitorowej
  6.7.3. Realizacja indywidualna monitorów przez wykonawców
  6.7.4. Realizacja zdalna monitorów
  6.8. Ograniczenia w realizacji monitorów
  6.9. Praktyczne uwagi dotyczące monitorowania
  6.10. Monitory na stanowisku realizatora FOH
  7. Efekty specjalne FX – pogłosowe i inne
  7.1. Pojęcia podstawowe
  7.2. Efekty pogłosowe
  7.3. Efekt echa
  8. Procesory głośnikowe
  8.1. Pasywne zwrotnice głośnikowe
  8.2. Aktywne zwrotnice głośnikowe
  8.3. Przykładowe procesory głośnikowe
  8.3.1. Procesory głosnikowe małych systemów (Behringer DCX 2496)
  8.3.2. Procesory głośnikowe dużych systemów (Oxford Dolby Lake, Galileo)
  8.4. Integracja procesorów głośnikowych z programami do modelowania przestrzeni
  8.5. Procesory głośnikowe rozproszone w końcówkach mocy
  9. Taktyka nagłośnienia koncertowego – virtual soundcheck
  10. Lista kontrolna
  11. Ridery i dokumentacja koncertowa
  12. Urządzenia pomocnicze w praktyce nagłośnienia
  13. Strojenie systemów nagłośnieniowych RTA
  14. Eksploatacja sprzętu nagłośnieniowego
  14.1. Równomierność odległościowego pokrycia audytorium dźwiękiem
  14.2. Równomierność horyzontalnego pokrycia audytorium dźwiękiem
  14.3. Dobór mocy aparatury nagłośnieniowej
  14.4. Głośność koncertowa
  14.5. Równowaga barwowa w nagłośnieniu ‒ nieliniowa reakcja słuchu
  14.6. Wrażliwość na głośność słuchaczy w różnym wieku
  14.7. Zmęczenie słuchu i wpływ długotrwałej pracy ekipy na jakość nagłośnienia
  14.8. Odmienność zachowania się w nagłośnieniu częstotliwości niskich i wysokich
  14.9. Zasilanie systemu nagłośnieniowego
  14.10. Problemy z filtrowaniem grzebieniowym
  14.11. Konfiguracja wyjść systemu nagłośnieniowego
  14.12. Ekipa - ludzie
  Bibliografia
  Przypisy
  Dodatek. Zestawienie prawidłowych połączeń w systemie złącz XLR, TRS, RCA
  Tablica częstotliwości muzycznych (wkładka)
Liczba szt.Książki autora

Elektroakustyka w praktyce estradowej
Znamierowski Maciej
Zapowiedź