Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

Autor: Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen

ISBN: 978-83-206-1921-8

Wydanie: 15 / 2022
Tłumacz: Andrzej Wendrychowicz
Format: B5
Liczba stron: 636
Liczba ilustracji: 790
Liczba tabel: 29
Oprawa: miękka

Polecam: 140

Opis

W podręczniku przedstawiono zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki samochodowej, począwszy od przypomnienia podstawowych pojęć z elektryczności, a na omówieniu elektronicznych układów regulacji i sterowania we współczesnych samochodach kończąc. Omówiono wszystkie występujące w nowoczesnych samochodach układy i urządzenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, w tym również systemy transmisji danych (magistrale CAN, LIN, MOST, Bluetooth), także układy nawigacji satelitarnej (GPS), telefon w samochodzie oraz zagadnienia telematyki. Kolejne wydania rozszerzono o informacje na temat: konstrukcji hybrydowych z uwzględnieniem pełnego, niepełnego oraz mikrohybrydowego napędu; najnowszego rozwiązania sieci transmisji danych w samochodach, czyli magistrali Flex Ray; gazu jako paliwa alternatywnego oraz dodatkowych urządzeń grzewczych w samochodach.
Odbiorcy książki: studenci wyższych uczelni o kierunku samochodowym, uczniowie średnich szkól samochodowych oraz wszyscy zainteresowani elektrotechniką i elektroniką samochodową.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Słowo wstępne 13
  1. Podstawowe pojęcia z elektryczności 15
  1.1. Budowa atomu 15
  1.2. Napięcie 16
  1.3. Prąd 17
  1.4. Rezystancja 17
  1.5. Możliwości wytworzenia napięcia 18
  1.6. Skutki oddziaływania prądu elektrycznego 19
  1.7. Przepisy bezpieczeństwa 20
  1.7.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka 20
  1.7.2. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem 21
  1.8. Rodzaje napięcia 21
  2. Schematy połączeń elektrycznych 24
  2.1. Części składowe i budowa obwodu elektrycznego 24
  2.2. Symbole graficzne 26
  2.3. Schematy ideowe 29
  2.3.1. Schemat połączeń 29
  2.3.2. Schemat obwodu 30
  2.4. Oznaczenia urządzeń elektrycznych 30
  2.5. Oznaczenia zacisków 30
  2.6. Schematy elektryczne 31
  2.6.1. Przykłady schematów dla samochodu Volkswagen 31
  2.6.2. Przykłady schematów dla samochodu Ford 36
  2.7.Miejsce zamontowania elementów w samochodzie 41
  3. Pomiary miernikiem uniwersalnym 44
  3.1. Rodzaje mierników 44
  3.2. Oznaczenia na uniwersalnych miernikach analogowych 46
  3.3. Oznaczenia na uniwersalnych miernikach cyfrowych 47
  3.4. Zakresy tolerancji mierników uniwersalnych 49
  3.4.1. Mierniki analogowe 49
  3.4.2. Uniwersalne mierniki cyfrowe 50
  3.5. Poszukiwanie usterek za pomocą woltomierza 50
  3.6. Poszukiwanie usterek za pomocą amperomierza 55
  3.7. Poszukiwanie usterek za pomocą pomiaru rezystancji 58
  3.8. Podsumowanie: pomiary napięcia, natężenia i rezystancji 64
  3.9. Praca z programami do poszukiwania usterek 65
  3.9.1. Poszukiwanie usterek w samochodzie Volkswagen 65
  3.9.2. Poszukiwanie usterek w samochodzie Ford 69
  4. Podstawy elektrotechniki 74
  4.1. Prawo Ohma 74
  4.2. Straty napięcia 75
  4.2.1. Napięcie w zamkniętym obwodzie elektrycznym 75
  4.2.2. Napięcie w otwartym obwodzie elektrycznym 76
  4.3. Moc elektryczna 77
  4.4. Rezystywność przewodnika 79
  4.5. Połączenia równoległe i szeregowe 80
  4.5.1. Połączenie szeregowe 80
  4.5.2. Połączenie równoległe 82
  4.5.3. Przegląd 84
  4.6. Obwody mieszane 85
  4.6.1. Rozszerzone połączenie szeregowe 85
  4.6.2. Rozszerzone połączenie równoległe 87
  4.7. Dzielnik napięcia, potencjometr 88
  4.7.1. Nieobciążony dzielnik napięcia 88
  4.7.2. Obciążony dzielnik napięcia 89
  4.8. Rezystory zależne od temperatury 89
  4.8.1. Rezystory PTC 89
  4.8.2. Rezystory NTC 93
  4.9. Kondensator 94
  4.9.1. Kondensator jako magazyn ładunków elektrycznych 94
  4.9.2. Kierunek przepływu prądu 94
  4.9.3. Budowa 95
  4.9.4. Zasada działania 95
  4.9.5. Przebieg ładowania i rozładowania 96
  4.9.6. Kondensator w obwodzie prądu przemiennego 98
  4.9.7. Kondensator jako element przeciwzakłóceniowy w samochodzie 98
  4.10. Indukcyjność 99
  4.10.1. Magnetyzm 99
  4.10.2. Indukcja elektromagnetyczna 103
  4.10.2.1. Indukcja ruchu 103
  4.10.2.2. Indukcja spoczynkowa 105
  4.10.3. Cewka 106
  4.10.3.1. Samoindukcja po włączeniu cewki 106
  4.10.3.2. Samoindukcja po odłączeniu cewki 108
  4.10.4. Silnik elektryczny i prądnica 110
  4.10.4.1. Zasada działania silnika elektrycznego 110
  4.10.4.2. Zasada działania prądnicy 112
  4.10.5. Przekaźnik 115
  4.10.5.1. Zasada działania 115
  4.10.5.2. Rodzaje przekaźników 118
  4.10.5.3. Budowa przekaźnika kontaktronowego 118
  4.10.5.4. Przykłady zastosowań przekaźników kontaktronowych w samochodzie 119
  4.10.5.5.Poszukiwanie usterki w obwodzie z przekaźnikiem 121
  5. Podstawowe elementy elektroniczne 126
  5.1. Dioda 126
  5.1.1. Dioda jako zawór elektryczny 126
  5.1.2. Sprawdzanie diody 126
  5.1.3. Zastosowanie diody jako prostownika prądu przemiennego 128
  5.1.4. Układ mostkowy w prądnicy prądu trójfazowego 129
  5.1.5. Dioda do rozłączania obwodu elektrycznego 132
  5.1.6. Dioda do ograniczania napięcia wzbudzenia 13
  5.1.7. Oznaczanie diod 133
  5.2. Dioda Zenera 133
  5.2.1. Właściwości 134
  5.2.2. Dioda Zenera w przekaźniku ochrony przepięciowej 134
  5.2.3. Dioda Zenera jako dioda prostująca w prądnicy trójfazowej 135
  5.3. Dioda świecąca (LED) 135
  5.3.1. Właściwości 136
  5.3.2. Budowa 137
  5.3.3. Przykłady zastosowania 139
  5.4. Fotodiody 142
  5.4.1. Właściwości fotodiody 143
  5.4.2. Przykłady zastosowania fotodiody 144
  5.4.2.1. Czujnik deszczu i światła 144
  5.4.2.2. Czujnik promieniowania słonecznego 146
  5.4.2.3. Lusterko wewnętrzne samoczynnie reagujące na oślepianie 147
  5.4.2.4. Bezdotykowy pomiar temperatury 148
  5.5. Tranzystor 150
  5.5.1. Tranzystor jako element sterowalny 151
  5.5.2. Porównanie tranzystora z przekaźnikiem 152
  5.5.3. Tranzystor jako wzmacniacz 153
  5.5.4. Współczynnik trwania impulsu 155
  6. Analiza systemowa i schematy przepływu sygnałów 158
  6.1. Analiza funkcjonalna 158
  6.2. Samochód jako system 159
  6.3. Schemat przepływu sygnałów 160
  7. Podstawy techniki cyfrowej 162
  7.1. Sygnały analogowe i cyfrowe 162
  7.2. Zasada przekazu analogowego 164
  7.2.1. Problemy przekazu analogowego 165
  7.2.2. Przykłady przekazu analogowego 165
  7.3. Logika podstawowych połączeń cyfrowych 167
  7.4. Przegląd podstawowych funkcji logicznych 170
  7.5. Element logiczny przetwarzający dane 171
  7.5.1. Poziom sygnału 172
  7.5.2. Poziom sygnału w samochodzie 173
  7.6. Podstawowe funkcje logiczne 173
  7.6.1. Iloczyn logiczny 173
  7.6.2. Suma logiczna 175
  7.6.3. Negacja logiczna 176
  7.6.4. Podsumowanie 178
  7.6.5. Używane skróty 178
  7.6.6. Wybrane symbole graficzne elementów logicznych 179
  7.6.7. Przykład 179
  7.7. Złożone elementy logiczne 181
  7.8. System dwójkowy 182
  8. Transmisja danych w samochodzie 184
  8.1. Przykłady 185
  8.2. Przetwarzanie informacji w urządzeniu sterującym 187
  8.3. Przetwornik analogowo-cyfrowy 188
  8.4. Połączenia wtykowe słabym punktem układu 190
  8.5. Transmisja danych za pomocą magistrali danych 190
  8.6. Samodiagnoza 191
  8.6.1. Nadzorowanie czujnika (np.temperatury cieczy chłodzącej) 193
  8.6.2. Nadzorowanie nastawnika (np.regulatora biegu jałowego) 194
  8.7. Magistrala transmisji danych diagnostycznych 196
  8.8. Pokładowa instalacja elektryczna i zarządzanie obciążeniem 203
  9. Sterowanie i regulacja 211
  9.1. Różnica pomiędzy sterowaniem i regulacją 211
  9.1.1. Łańcuch sterowania 211
  9.1.2. Obwód regulacji 211
  9.2. Sterowanie 212
  9.2.1. Definicja sterowania 212
  9.2.2. Ogniwa łańcucha sterowania 212
  9.2.3. Wielkości wejściowe i wyjściowe łańcucha sterowania 212
  9.2.4. Rodzaje sterowania według rodzaju sygnału 214
  9.2.5. Sterowanie binarne 215
  9.2.6. Sterowanie analogowe 216
  9.2.7. Sterowanie cyfrowe 217
  9.2.8. Rodzaje sterowania według rodzaju przetwarzania sygnału 218
  9.3. Regulowanie 219
  9.3.1. Człowiek jako regulator w obwodzie regulacji 219
  9.3.2. Definicja regulacji 220
  9.3.3. Schemat blokowy obwodu regulacji 221
  9.3.4. Części składowe układu regulacji 222
  9.3.5. Obwód regulacji 223
  9.3.6. Rodzaje regulatorów 223
  9.3.7. Stany przejściowe 224
  9.3.8. Regulacja prądu 225
  9.3.9. Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego 226
  9.3.10. Odpowietrzanie zbiornika paliwa 229
  9.4. Adaptacyjne układy regulacji 231
  9.4.1. Adaptacja na przykładzie regulacji lambda 232
  9.4.2. Problemy diagnostyczne wynikające z adaptacji 234
  10. Oscyloskop warsztatowy 235
  10.1. Analogowe i cyfrowe przedstawianie sygnałów 235
  10.2. Sprzężenia DC/AC 236
  10.3. Oś Y 237
  10.4. Oś X 237
  10.5. Impuls wyzwalający 239
  10.5.1. Poziom impulsu wyzwalającego 239
  10.5.2. Zbocze impulsu wyzwalającego 240
  10.6. Obrazy typowych sygnałów z czujników 241
  10.7. Sprawdzanie prądnicy 242
  10.7.1. Sygnały harmoniczne 242
  10.7.2. Wpływ rodzaju sprzężenia na obraz 243
  10.7.3. Przykłady usterek wykrytych podczas testu prądnicy 244
  11. Systemy transmisji danych 246
  11.1. Rozwój elektronicznych układów samochodowych 246
  11.2. Konieczność stosowania sieci transmisji danych 247
  11.3. Podstawowe pojęcia 249
  11.3.1. Rodzaje sieci transmisji danych 250
  11.3.2. Podstawy cyfrowej transmisji danych 252
  11.4. Magistrala CAN 253
  11.4.1. Transmisja sygnałów 253
  11.4.2. Format komunikatu 257
  11.4.3. Diagnostyka 260
  11.5. Magistrala LIN 264
  11.6. Optyczne sieci transmisji danych 268
  11.6.1. Przesyłanie sygnałów światłowodami 268
  11.6.2. Magistrala MOST 270
  11.6.3. Diagnostyka magistrali MOST 271
  11.6.4. Magistrala Byteflight 273
  11.7. Sieć Bluetooth 275
  11.8. Sieć Flex Ray 276
  11.9. Przykłady wykorzystania sieci transmisji danych w samochodzie 278
  11.10. Programowanie, kodowanie, personalizacja, indywidualizacja 283
  12. Układy zapłonowe 289
  12.1. Bezstykowe sterowanie zapłonu 289
  12.1.1. Zalety 289
  12.1.2. Budowa i działanie 290
  12.1.3. Indukcyjne wyzwalanie sygnału w zapłonie tranzystorowym 291
  12.1.4. Emitowanie sygnału przez czujnik Halla 292
  12.1.5. Wykrywanie usterek zapłonu sterowanego bezstykowo 294
  12.2. Zapłon elektroniczny 297
  12.2.1. Schemat funkcjonalny z wejściami i wyjściami urządzenia sterującego 298
  12.2.2. Najważniejsze sygnały wejściowe do obliczania KWZ 299
  12.2.3. Dodatkowe sygnały wejściowe 301
  12.2.4. Sygnały wyjściowe oraz wskazówki do wykrywania usterek 303
  12.3. Zapłon całkowicie elektroniczny 304
  12.3.1. Budowa i zalety statycznego rozdziału wysokiego napięcia 304
  12.3.2. Statyczny rozdział wysokiego napięcia przez cewki dwubiegunowe 305
  12.3.3. Informacja zwrotna o prądzie zapłonu w zapłonie statycznym 306
  12.3.4. Wskazówki dotyczące wykrywania usterek 307
  13. Układy wtryskowe 308
  13.1. Wtrysk ciągły (układ K-Jetronic) 308
  13.1.1. Opis funkcji i części składowych układu 308
  13.1.2. Elementy składowe i ich funkcje 310
  13.1.3. Dodatkowe, elektrycznie sterowane elementy układu 316
  13.1.4. Schemat elektryczny 318
  13.1.5. Układ K-Jetronic z regulacją lambda 319
  13.2. Układ KE-Jetronic 320
  13.2.1. Różnice w stosunku do układu K-Jetronic 321
  13.2.2. Sygnały wejściowe i ich znaczenie dla sterowania elektronicznego 321
  13.2.3. Regulacja dawki wtrysku przez elektrohydrauliczny nastawnik ciśnienia 324
  13.3. Wtrysk przerywany (układ L-Jetronic) 325
  13.3.1. Ogólny opis działania układu 325
  13.3.2. Elementy składowe i ich funkcje 326
  13.3.3. Funkcje urządzenia sterującego 335
  13.3.4. Ogólny schemat elektryczny układu 338
  13.4. Układ Mono-Jetronic 339
  13.4.1. Obwód zasilania paliwem 339
  13.4.2. Sygnały wejściowe do ustalenia warunków eksploatacji 342
  13.4.3. Działanie urządzenia sterującego, sygnały wyjściowe 344
  13.5. Regulacja lambda 346
  13.5.1. Adaptacja składu mieszanki 348
  13.5.2. Budowa i działanie sondy lambda 349
  13.5.3. Sonda lambda z wkładem z dwutlenku tytanu 350
  13.5.4. Planarna sonda lambda 352
  13.5.5. Szerokopasmowa planarna sonda lambda 352
  13.6. Regulowane elektronicznie układy wtryskowe w silnikach wysokoprężnych 353
  13.6.1. Wiadomości ogólne, przegląd układu 353
  13.6.2. Sygnały wejściowe i ich wpływ na działanie układu 354
  13.6.3. Sterowanie różnymi pompami wtryskowymi i pozostałe sygnały wyjściowe 357
  13.6.4. Wtrysk bezpośredni w silnikach wysokoprężnych 362
  13.6.4.1. Promieniowe rozdzielaczowe pompy wtryskowe 362
  13.6.4.2. Układy z pompowtryskiwaczami (UIS) i indywidualnymi pompami wtryskowymi (UPS) 366
  13.6.4.3. Zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail 366
  13.6.5. Sposoby poprawy czystości spalin w samochodach z silnikami wysokoprężnymi 372
  14. Zintegrowane układy wtryskowo-zapłonowe i obecne wymagania 375
  14.1. Informacje ogólne 375
  14.2. Funkcje dodatkowe w różnych rozwiązaniach Motronic 376
  14.3. Cyfrowe układy sterowania silnika z wtryskiem do rury dolotowej 379
  14.4. Cyfrowe układy sterowania silnika o bezpośrednim wtrysku benzyny 384
  14.5. Stosowana w Europie diagnostyka pokładowa (E-OBD) 386
  14.6. Gaz jako paliwo alternatywne 389
  14.6.1. Wiadomości wstępne 389
  14.6.2. Instalacja samochodowa na gaz ziemny 391
  14.6.3. Samochodowe instalacje gazowe jako wyposażenie dodatkowe 395
  14.6.4. Regulacje prawne 397
  15. Układy regulacji i sterowania dynamiki jazdy 398
  15.1. Układ przeciwblokujący (ABS) 398
  15.1.1. Podstawowe funkcje i ogólna budowa układu ABS 398
  15.1.2. Czujniki prędkości obrotowej kół 399
  15.1.3. Układ zamknięty z zaworami elektromagnetycznymi 3/3 401
  15.1.4. Układ otwarty z zaworami elektromagnetycznymi 2/2 404
  15.1.5. Układ zamknięty z zaworami elektromagnetycznymi 2/2 406
  15.1.6. ABS w motocyklach 409
  15.2. Układ przeciwpoślizgowy (ASR) 412
  15.2.1. Układ przeciwpoślizgowy z zaworami elektromagnetycznymi 3/3 413
  15.2.2. Układ przeciwpoślizgowy z zaworami elektromagnetycznymi 2/2 418
  15.3. Układ stabilizacji toru jazdy 422
  15.3.1. Opis układu stabilizacji toru jazdy 422
  15.3.2. Sygnały wejściowe i wyjściowe 425
  15.4. Regulowane blokady mechanizmu różnicowego 432
  15.4.1. Sygnały wejściowe i wyjściowe w urządzeniu sterującym 433
  15.4.2. Blokady elektrohydrauliczna i elektromagnetyczna 435
  15.4.3. Obwód elektryczny elektromagnetycznej blokady w układzie napędowym czterech kół 437
  15.5. Elektroniczna regulacja amortyzatorów 439
  16. Układy bezpieczeństwa biernego 443
  16.1. Wprowadzenie 443
  16.2. Budowa i działanie przednich poduszek gazowych 444
  16.3. Nadzorowanie układu i przepisy bezpieczeństwa 451
  16.4. Boczne poduszki gazowe 456
  16.5. Kurtyny gazowe 457
  16.6. Pirotechniczne napinacze pasów 459
  16.7. Poduszka kompaktowa (eurobag) 463
  16.8. Przykład kompletnego układu 466
  17. Układy ochrony przed kradzieżą 467
  17.1. Elektroniczne zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem 467
  17.1.1. Zabezpieczenie z transponderem przed uruchomieniem samochodu 468
  17.1.2. Montaż immobilizera w samochodzie niezabezpieczonym fabrycznie 471
  17.2. Instalacje alarmowe 472
  17.2.1. Ogólny opis układu 472
  17.2.2. Sygnały wejściowe i elementy składowe instalacji 474
  17.2.3. Sygnały wyjściowe i schemat elektryczny instalacji alarmowej 481
  18. Układy zwiększające komfort jazdy 484
  18.1. Sterowanie ogrzewania i klimatyzacji 484
  18.1.1. Opis działania i budowa układu 484
  18.1.2. Zasada działania klimatyzacji 486
  18.1.3. Sygnały wejściowe 488
  18.1.4. Sygnały wyjściowe i sposób działania 489
  18.1.5. Schemat ideowy 495
  18.2. Elektroniczne sterowanie skrzynki przekładniowej 499
  18.2.1. Opis układu 499
  18.2.2. Sygnały wejściowe i wyjściowe 501
  18.2.3. Bezstopniowa automatyczna skrzynka przekładniowa 507
  18.3. Elektroniczne sterowanie sprzęgła i zautomatyzowana skrzynka przekładniowa 510
  18.3.1. Elektroniczne sterowanie sprzęgła 510
  18.3.2. Zautomatyzowana skrzynka przekładniowa 513
  18.4. Regulacja prędkości jazdy 516
  18.4.1. Opis działania układu 516
  18.4.2. Elementy składowe, sygnały wejściowe i wyjściowe 517
  18.4.3. Adaptacyjna regulacja prędkości jazdy 520
  18.5. Elektroniczny pomiar odległości (asystent parkowania) 525
  18.6. Centralne blokowanie drzwi 531
  18.6.1. Centralne blokowanie drzwi z nastawnikami pneumatycznymi 531
  18.6.2. Centralne blokowanie drzwi z nastawnikami elektrycznymi 536
  18.6.3. Komfortowy dostęp do samochodu 542
  18.7. Elektryczne sterowanie szyb 544
  18.8. Elektryczne sterowanie dachu 548
  18.9. Elektryczne ustawianie lusterek zewnętrznych 550
  18.10. Elektryczna regulacja siedzenia 552
  18.11. Elektryczna regulacja siedzenia i lusterek z pamięcią ustawienia 554
  18.12. Elektryczna regulacja położenia kolumny kierownicy 557
  18.13. Dodatkowe urządzenie grzewcze 559
  18.13.1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych 559
  18.13.2. Działanie urządzenia grzewczego 561
  18.13.3. Wskazówki montażowe i przepisy prawa 562
  18.13.4. Diagnozowanie i schemat elektryczny ogrzewania postojowego 564
  19. Zintegrowane układy informacji kierowcy 567
  19.1. Wprowadzenie 567
  19.2. Wprowadzanie poleceń i sygnały wejściowe 568
  19.3. Komunikaty i odtwarzanie 572
  19.4. Układy nawigacji satelitarnej 573
  19.4.1. Wiadomości wstępne 573
  19.4.2. Ustalenie pozycji i obliczenie marszruty 5741
  9.4.3. Budowa układu nawigacji GPS w samochodzie 576
  19.4.4. Możliwe funkcje 579
  19.4.5. Możliwe usterki i ich przyczyny 581
  19.5. Telefon w samochodzie 583
  19.5.1. Rozwój telefonii komórkowej 583
  19.5.2. Zasady działania i stosowane technologie 583
  19.5.3. Przykłady rozwiązań i etapy rozwojowe 586
  19.5.3.1. Telefony montowane na stałe, koniec lat 90. XX wieku 586
  19.5.3.2. Telefon komórkowy zintegrowany z samochodem 587
  19.5.3.3. Zamontowanie telefonu komórkowego jako wyposażenia dodatkowego 589
  19.5.3.4. Telefon zamontowany na stałe, zintegrowany z układem informacji kierowcy, stan z początku 2000 roku 591
  19.5.3.5. Telefon w technologii bluetooth zintegrowany z układem informacji kierowcy 592
  19.6. Telematyka 593
  19.6.1. Telematyka komunikacyjna 594
  19.6.2. Funkcja wywołania alarmowego 596
  19.6.3. Usługi online 597
  19.6.4. Funkcje telematyczne dotyczące tylko samochodu 599
  20. Konstrukcje hybrydowe 600
  20.1. Definicja 600
  20.2. Wiadomości wstępne 600
  20.2.1. Podział według budowy 600
  20.2.1.1. Napęd hybrydowy równoległy 600
  20.2.1.2. Napęd hybrydowy szeregowy 601
  20.2.1.3. Napęd hybrydowy mieszany lub rozgałęziony 601
  20.2.1.4. Napęd hybrydowy ładowany z sieci elektrycznej (Plug-In-Hybrid) 602
  20.2.2. Podział według stopnia elektryfikacji pojazdu 602
  20.2.2.1. Napęd mikrohybrydowy (Micro Hybrid) 602
  20.2.2.2. Niepełny napęd hybrydowy (Mild Hybrid) 603
  20.2.2.3. Pełny napęd hybrydowy (Full Hybrid) 605
  20.3. Napędzanie zespołów pomocniczych w samochodach Full Hybrid 607
  20.4. Zalety i wady napędu hybrydowego 608
  20.4.1. Współpraca silnika benzynowego z silnikiem elektrycznym 608
  20.4.2. Zalety samochodów hybrydowych 608
  20.4.3. Wady samochodów hybrydowych 609
  20.5. Toyota Prius przykładem seryjno-równoległego napędu hybrydowego 610
  20.5.1. Podzespoły układu napędowego (rys.20.13) 610
  20.5.2. Akumulatory wysokiego napięcia (HV) 611
  20.5.2.1. Akumulator niklowo-wodorkowy (NiMH) 611
  20.5.2.2. Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) 613
  20.5.3. Rozdział mocy 615
  20.5.4. Budowa i działanie maszyny synchronicznej prądu przemiennego 616
  20.5.5.Przetwornik (inwerter, falownik) – rysunki 20.23 i 20.25 619
  20.5.6. Elektroniczne urządzenie sterujące 620
  20.5.7. Układ bezpieczeństwa napędu hybrydowego Toyoty Prius 621
  20.6. Samochody z samozabezpieczonymi obwodami wysokiego napięcia 623
  20.6.1. Samozabezpieczenie 623
  20.6.2. Zasady bezpieczeństwa samochodów z obwodami wysokiego napięcia 623
  20.6.3. Techniczne warunki bezpieczeństwa obsługi układów wysokiego napięcia 624
  Materiały źródłowe 626
  Źródła ilustracji 628
  Wykaz skrótów 631

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Podręcznik dla techników
Pacholski Krzysztof
59.00 zł
Silniki pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Zając Piotr
57.75 zł
Diagnostyka samochodów osobowych
Trzeciak Krzysztof
59.00 zł
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 2. Wyposażenie elektroniczne
Podręcznik dla techników
Pacholski Krzysztof
59.00 zł
Czujniki w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
65.00 zł
Diagnozowanie silników wysokoprężnych
Gűnther Hubertus
65.00 zł

Książki autora

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych
Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen
nakład wyczerpany
Mechatroniczne systemy pojazdów samochodowych
Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen
Zapowiedź