Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej

Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej

Autor: Merkisz Jerzy , Pielecha Jacek , Radzimirski Stanisław

ISBN: 978-83-206-1831-0

Wydanie: 1 / 2012
Format: B5
Liczba stron: 220
Liczba ilustracji: 130
Oprawa: twarda

Polecam: 38

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Nagroda Leonardo 2014 za najlepsze publikacje dotyczące innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, energetyce, oraz gospodarce niskoemisyjnej.
Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe, które zostały znacznie zmienione w latach 2006-2011. Wyjaśniono strukturę i zakres obowiązywania przepisów, zasady homologacji typu pojazdów lekkich oraz możliwości rozszerzenia homologacji, jak również zasady homologacji typu pojazdów ciężkich. W rozważaniach uwzględniono też samochody o napędzie alternatywnym. Przedstawiono także najważniejsze zagadnienia z zakresu kontroli zgodności produkcji i w eksploatacji oraz pomiary toksyczności spalin w rzeczywistych warunkach ruchu i porównano ich wyniki z toksycznością badaną w warunkach hamownianych. Podano wyniki testów badawczych nie tylko lekkich i ciężkich pojazdów drogowych, lecz także pojazdów pozadrogowych (np. ciągników rolniczych, maszyn do robót ziemnych i leśnych, pojazdów szynowych i kołowego transportera opancerzonego Rosomak).
Odbiorcy: inżynierowie o specjalności samochodowej, studenci wyższych uczelni o kierunkach samochody, transport i pokrewnych oraz wszyscy zainteresowani tematyką emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe.
 
Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl
Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Spis ważniejszych oznaczeń 7
  1. Wprowadzenie 9
  2. Struktura i zakres stosowania przepisów 14
  2.1. Struktura przepisów 14
  2.2. Zasada podziału pojazdów na lekkie i ciężkie 18
  3. Homologacja typu pojazdów lekkich w zakresie emisji drogowej zanieczyszczeń 22
  3.1. Zasady homologacji 22
  3.2. Test typu I 31
  3.2.1. Wartości dopuszczalne 31
  3.2.2. Metoda pomiaru i wyposażenie badawcze 51
  3.3. Pozostałe testy 77
  3.4. Rozszerzenie homologacji 85
  4. Homologacja typu pojazdów ciężkich w zakresie emisji jednostkowej zanieczyszczeń 98
  4.1. Zakres stosowania i zasady homologacji 98
  4.2. Test statyczny i dynamiczny 101
  4.2.1. Cykle pracy i wartości dopuszczalne 101
  4.2.2. Metoda pomiaru i wyposażenie badawcze 110
  4.3. Kontrola emisji jednostkowej w warunkach pozatestowych 119
  4.4. Trwałość urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń 121
  4.5. Kontrola działania układu OBD 122
  4.6. Pozostałe testy 124
  5. Kontrola zgodności produkcji i w eksploatacji 126
  6. Aplikacyjne pomiary toksyczności spalin w rzeczywistych warunkach ruchu 133
  6.1. Możliwości badawcze 133
  6.2. Badania pojazdów osobowych o różnych typach napędów 137
  6.3. Badania pojazdów ciężkich 166
  6.4. Badania autobusów na liniach miejskich 175
  6.5. Badania pojazdów pozadrogowych 181
  7. Podsumowanie 212
  Literatura 217
   
   
   
Liczba szt.

Cena: 54.60 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej. Budowa, obsługa, diagnostyka
Schmidt Torsten
63.00 zł
Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów
Osiński Jerzy , Żach Piotr
37.80 zł
Badania stanowiskowe i diagnostyka
Sitek Kazimierz , Syta Stanisław
70.35 zł
Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne
Praca zbiorowa
65.00 zł
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł
Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe
Praca zbiorowa
63.00 zł

Książki autora

Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej
Merkisz Jerzy , Pielecha Jacek , Radzimirski Stanisław
54.60 zł