Fale i anteny

Fale i anteny

Autor: Szóstka Jarosław

ISBN: 83-206-1626-3, 978-83-206-1626-2

Wydanie: 3
Format: B5
Liczba stron: 520
Liczba ilustracji: 426
Liczba tabel: 7
Oprawa: miękka

Polecam: 79

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Książka zawiera systematyczny, prowadzony od podstaw wykład z podstaw elektromagnetyzmu, techniki antenowej i propagacji fal radiowych. Omówiono w niej równania Maxwella, właściwości fali płaskiej, teorię linii transmisyjnych, podstawy techniki mikrofalowej, parametry anten i ich pomiary, dokonano przeglądu anten wykorzystywanych we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych oraz opisano propagację fal radiowych. Przedstawiono również wstępne informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej oraz zaprezentowano wpływ prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka wraz z obowiązującymi przepisami BHP.
Strona internetowa AUTORA www.et.put.poznan.pl/~szostka

Dostęp w wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.pl
 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  WSTĘP 9

  1. PODSTAWY ELEKTROMAGNETYZMU 11
  1.1. Elektrostatyka 11
  1.2. Magnetostatyka 15
  1.3. Równania Maxwella 17
  1.3.1. Postać całkowa 17
  1.3.2. Postać różniczkowa i zespolona 21
  1.4. Polaryzacja elektryczna i magnetyczna. Rodzaje
  ośrodków 22

  2. FALA PŁASKA 27
  2.1. Wyprowadzenie równania falowego dla próżni 27
  2.2. Postać ogólna równania falowego. Fala płaska w dielektryku
  stratnym 33
  2.3. Fala płaska w przewodniku. Zjawisko naskórkowości 36
  2.4. Polaryzacja fali płaskiej 40

  3. ZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNE W POLU
  ELEKTROMAGNETYCZNYM 43
  3.1. Energia magazynowana w polu elektrycznym
  i magnetycznym 43
  3.2. Twierdzenie Poyntinga 44
  3.3. Moc pochłaniana przez dobry przewodnik 48

  4. FALE NA GRANICY DWÓCH OŚRODKÓW 50
  4.1. Warunki brzegowe dla pól elektromagnetycznych 50
  4.2. Fala padająca prostopadle na granicę dwóch ośrodków 54
  4.3. Fala padająca ukośnie na granicę dwóch ośrodków 63

  5. LINIE TRANSMISYJNE TEM 73
  5.1. Rodzaje linii transmisyjnych 73
  5.2. Równania linii transmisyjnej 74
  5.3. Linia transmisyjna jako czwórnik 79
  5.4. Parametry jednostkowe linii transmisyjnych 80
  5.5. Linie bezstratne 82
  5.5.1. Parametry linii bezstratnych 82
  5.5.2. Linia nieskończona 83
  5.5.3. Przypadek og6lny linii o skończonej długości 84
  5.5.4. Linia zwarta na końcu 88
  5.5.5. Linia rozwarta na końcu 88
  5.5.6. Połączenie dwóch linii transmisyjnych 91
  5.5.7. Transformator ćwierćfalowy 92
  5.5.8. Analiza niedopasowania generatora i obciążenia 94
  5.6. Model linii transmisyjnych dla ośrodków
  wielowarstwowych 97
  5.7. Linie transmisyjne stratne 100
  5.7.1. Linia niezniekształcająca 103
  5.7.2. Linia stratna obciążona 104
  5.8. Wykres Smitha 109
  5.9. Analiza czasowa przebiegów w linii transmisyjnej 113
  5.10. Uwagi praktyczne dotyczące stosowania linii
  transmisyjnych 115

  6. PODSTAWY TECHNIKI MIKROFALOWEJ 119
  6.1. Rodzaje falowodów 119
  6.2. Zarys analizy falowodów 121
  6.3. Podstawowe parametry falowodów 123
  6.4. Bierne podzespoły falowodowe 124
  6.5. Kuchenka mikrofalowa 126

  7. WSTĘP DO TECHNIKI ANTENOWEJ 129
  7.1. Antena jako źródło promieniowania 129
  7.2. Potencjały 132
  7.3. Dipol idealny 135
  7.4. Parametry anten 144
  7.4.1. Charakterystyka promieniowania 144
  7.4.2. Kierunkowość 149
  7.4.3. Zysk energetyczny 153
  7.4.4. Impedancja wejściowa 156
  7.4.5. Szerokość pasma pracy 160
  7.4.6. Apertura maksymalna i powierzchnia skuteczna 161
  7.4.7. Polaryzacja anteny 164
  7.4.8. Długość skuteczna 165
  7.4.9. Zastępcza temperatura szumowa i współczynnik
  przydatności 166
  7.5. Zasada wzajemności 168
  7.6. Antena w torze radiowym 172

  8. PROSTE STRUKTURY PROMIENIUJĄCE 176
  8.1. Dipol krótki 176
  8.2. Dipol półfalowy 178
  8.3. Anteny nad doskonale przewodzącą płaszczyzną
  (ziemią doskonałą) 181
  8.4. Unipole 184
  8.5. Małe anteny pętlowe 186

  9. ANTENY PROSTOLINIOWE 193
  9.1. Dipole 193
  9.1.1. Dipole proste 193
  9.1.2. Dipol pętlowy 202
  9.2. Zasilanie anten prostoliniowych 206
  9.2.1. Dopasowanie impedancyjne 206
  9.2.2. Symetryzacja 209
  9.3. Anteny Yagi 214
  9.4. Anteny nad ziemią rzeczywistą 219

  10. UKŁADY ANTENOWE 225
  10.1. Współczynnik układu dla układów liniowych 225
  10.2. Sterowanie wiązką główną i układy fazowane 236
  10.3. Zjawisko superkierunkowości 239
  10.4. Zasada przemnażania charakterystyk 240
  10.5. Impedancja wzajemna 241

  11. PRZEGLĄD NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH ANTEN 248
  11.1. Duże anteny pętlowe 248
  11.2. Anteny z falą bieżącą 252
  11.3. Anteny szerokopasmowe 256
  11.3.1. Anteny śrubowe (helikalne) 256
  11.3.2. Anteny dwustożkowe 262
  11.3.3. Anteny spiralne 269
  11.3.4. Anteny logarytmicznie periodyczne 273
  11.4. Anteny aperturowe 280
  11.4.1. Promieniowanie apertury prostokątnej i kołowej 280
  11.4.2. Anteny tubowe 285
  11.4.3. Anteny reflektorowe , 286
  11.5. Anteny szczelinowe 294
  11.6. Anteny mikropaskowe 302
  11.6.1. Stosowane struktury i metody zasilania 302
  11.6.2. Modele analityczne 307
  11.7. Anteny soczewkowe 312

  12. ANTENY W SYSTEMACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH 317
  12.1. Nadawcze i odbiorcze anteny RTV 317
  12.1.1. Anteny na zakres fal długich i średnich 317
  12.1.2. Anteny na zakres fal krótkich 321
  12.1.3. Nadawcze anteny TV i UKF 327
  12.1.4. Odbiorcze anteny TV i UKF 330
  12.2. Anteny w łączach mikrofalowych 334
  12.3. Anteny w radiokomunikacji ruchomej lądowej 343
  12.3.1. Anteny stacji bazowych 344
  12.3.2. Anteny terminali ruchomych 358
  12.4. Uwagi praktyczne dotyczące montażu i konserwacji
  anten 362

  13. PROPAGACJA FAL RADIOWYCH 365
  13.1. Klasyfikacja sposobów rozchodzenia się fal 365
  13.2. Podstawowe zależności propagacyjne 367
  13.2.1. Propagacja w wolnej przestrzeni 367
  13.2.2. Strefy Fresnela 368
  13.2.3. Kryterium Rayleigha 369
  13.3. Rozchodzenie się fali przyziemnej 370
  13.3.1. Fala powierzchniowa 370
  13.3.2. Przypadek dwóch anten podniesionych 373
  13.4. Wpływ troposfery na rozchodzenie się fal radiowych 376
  13.5. Wpływ jonosfery na rozchodzenie się fal radiowych 383
  13.6. Rozchodzenie się fal radiowych w różnych zakresach
  częstotliwości 394
  13.6.1. Rozchodzenie się fal długich, średnich i pośrednich 394
  13.6.2. Rozchodzenie się fal krótkich 396
  13.6.3. Rozchodzenie się fal ultrakrótkich i mikrofal 400
  13.7. Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych 403
  13.7.1. Pojęcia podstawowe 403
  13.7.2. Modele propagacyjne 405

  14. POMIARY ANTEN 410
  14.1. Wprowadzenie 410
  14.2. Charakterystyka promieniowania 411
  14.3. Zysk energetyczny 413
  14.4. Impedancja wejściowa i WFS 415
  14.5. Pomiary zmniejszonych modeli anten 417

  15. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 419
  15.1. Zakres badań kompatybilności elektromagnetycznej 419
  15.2. Kompatybilność systemów radiokomunikacyjnych 421
  15.3. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki i BHP
  podczas pracy z urządzeniami pod napięciem 425
  15.4. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm
  człowieka 431
  15.5. Ochrona przed promieniowaniem i obowiązujące
  przepisy BHP i ochrony środowiska 438
  15.6 Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń
  radiokomunikacyjnych 450

  DODATEK 458
  SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI 504
  SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI 509
  SKOROWIDZ 514
Liczba szt.

Cena: 84.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Mikrofale. Układy i systemy
Szóstka Jarosław
46.20 zł
Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej
Katulski Ryszard J.
63.00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych
Gajewski Piotr , Wszelak Stanisław
58.80 zł
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Wesołowski Krzysztof
nakład wyczerpany

Książki autora

Fale i anteny
Szóstka Jarosław
84.00 zł
Mikrofale. Układy i systemy
Szóstka Jarosław
46.20 zł