Gazy wylotowe silników spalinowych pojazdów samochodowych

Gazy wylotowe silników spalinowych pojazdów samochodowych

Autor: Kruczyński Stanisław, Ślęzak Marcin

ISBN: 978-83-206-2041-2
Zlecone

Wydanie: 1/2021
Format: B5
Liczba stron: 192
Liczba ilustracji: 112
Liczba tabel: 27
Oprawa: twarda

Polecam: 20

Opis

Monografia stanowiąca interdyscyplinarne ujęcie zagadnień wynikających z powstawania, właściwości fizykochemicznych oraz wpływu na środowisko gazowych i stałych substancji szkodliwych zawartych w gazach wylotowych tłokowych silników spalinowych. Zakres pracy obejmuje opis procesów spalania paliw i powstawania składników spalin oraz ich charakterystykę. Scharakteryzowano metody przygotowania spalin do analizy i metody pomiarów stężeń substancji gazowych i pomiarów masy, liczby i struktury cząstek stałych. Przedstawiono również metody badań emisji substancji ograniczanych przepisami stosowanymi w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

  Spis treści

  1. Wprowadzenie 13
  2. Zarys procesów spalania paliw w silnikach tłokowych 15
  2.1. Paliwa silnikowe 15
  2.2. Podstawy spalania paliw w silnikach o zapłonie iskrowym 22
  2.3. Podstawy spalania paliw w silnikach o zapłonie samoczynnym 34
  3. Charakterystyka gazów wylotowych 43
  4. Mechanizmy powstawania szkodliwych składników spalin 49
  4.1. Powstawanie głównych gazowych składników spalin 49
  4.1.1. Tlenki węgla 49
  4.1.2. Węglowodory 51
  4.1.3. Tlenki azotu 59
  4.2. Tworzenie się cząstek stałych 62
  4.2.1. Powstawanie i budowa sadzy 62
  4.2.2. Formowanie się cząstek stałych 69
  4.2.3. Specyfika powstawania cząstek stałych w silnikach o zapłonie iskrowym 79
  4.3. Powstawanie pozostałych składników spalin 90
  5. Charakterystyka szkodliwych składników spalin 95
  5.1. Podstawowe składniki gazowe 95
  5.2. Cząstki stałe 105
  5.3. Pozostałe związki szkodliwe 113
  5.4. Ocena szkodliwości składników spalin 122
  6. Przegląd metod analizy spalin 127
  6.1. Metody przygotowania spalin do analizy 127
  6.2. Metody pomiaru stężeń gazowych składników spalin 130
  6.3. Metody pomiaru masy i liczby oraz ocena struktury cząstek stałych 138
  7. Wybrane metody badań emisji spalin w cyklach badawczych 159
  7.1. Badania emisji spalin pojazdów LDV w Unii Europejskiej 159
  7.2. Badania emisji spalin pojazdów LDV w USA zgodnie z wymaganiami EPA 167
  7.3. Badania emisji spalin pojazdów HDV w Unii Europejskiej 170
  7.4. Badania emisji spalin pojazdów HDV w USA zgodnie z wymaganiami EPA 176
  Literatura 181
  Streszczenie 191
  Summary 191

  O autorach / z książki


  Publikacja wydana na zamówienie Instytutu Transportu Samochodowego

Książki autora

Gazy wylotowe silników spalinowych pojazdów samochodowych
Kruczyński Stanisław, Ślęzak Marcin
Zlecone
Zarys metod oczyszczania spalin w pojazdach samochodowych
Kruczyński Stanisław, Ślęzak Marcin
Zlecone