Globalny system pozycyjny GPS. Budowa, działanie, zastosowanie

Globalny system pozycyjny GPS. Budowa, działanie, zastosowanie

Autor: Narkiewicz Janusz

ISBN: 978-83-206-1868-6 wersja pdf, 978-83-206-1493-0 wersja papierowa

Wydanie: 1 / 2003
Format: B5
Liczba stron: 164
Liczba ilustracji: 92
Oprawa: miękka

Polecam: 59

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl


Polecamy tytuł w wersji papierowej Janusza Narkiewicza - GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne.

Książka poświęcona systemowi nawigacji satelitarnej, nazywanemu w skrócie GPS (globalny system pozycyjny), umożliwiającemu wyznaczenie z bardzo dużą dokładnością położenia, prędkości i czasu na całej kuli ziemskiej, o każdej porze doby, bez względu na warunki atmosferyczne.
Opisano między innymi: budowę i zasadę działania systemu, dokładność systemu i źródła możliwych błędów, jak korzystać z systemu i jak posługiwać się odbiornikiem GPS, zasadę działania, parametry techniczne i funkcje użytkowe odbiorników GPS, zastosowania systemu.
 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  1. Wiadomości wstępne 7
  2. Zastosowanie GPS 14
  3. Budowa i organizacja systemu 26
  3.1. Segment kosmiczny 27
  3.2. Segment naziemny 29
  3.3. Segment użytkowników 35
  4. Jak działa system 36
  4.1. Współrzędne na mapie 36
  4.2. Wyznaczanie pozycji i czasu GPS 39
  5. Sygnały i informacje z satelitów 46
  5.1. Częstotliwości (kanały) transmisji 46
  5.2. Modulacja sygnałów GPS 49
  5.3. Kody transmisji GPS 51
  5.4. Depesza nawigacyjna 54
  6. Czas w GPS 57
  7. Wyznaczanie pozycji w GPS 64
  7.1. Pomiary kodowe 67
  7.2. Pomiary fazowe 67
  7.3. Pomiary prędkości obiektu 69
  7.4. Metody różnicowe (DGPS) 71
  7.5. Metody wyznaczania pozycji 74
  7.6. Wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni 75
  8. Błędy systemu 78
  8.1. Błąd jonosferyczny 81
  8.2. Błąd troposferyczny 85
  8.3. Błąd wielotorowości i brak informacji nawigacyjnej  88
  8.4. Efekty relatywistyczne  89
  8.5. Błędy orbit satelitów 90
  8.6. Błędy zegara satelity 90
  8.7. Błędy wzajemnego ustawienia satelitów (rozmycia pozycji DOP) 91
  8.8. Oszacowanie dokładności w odbiorniku 93
  8.9. Dokładność działania GPS 95
  9. Wspomaganie systemu 99
  9.1. Naziemne różnicowe układy wspomagające 100
  9.2. Satelitarne układy wspomagające 103
  9.3. Pseudosatelity (pseudolity) 106
  9.4. Systemy informacyjne 109
  10. Odbiorniki GPS 110
  10.1. Działanie odbiornika 111
  10.2. Parametry techniczne odbiorników 115
  10.3. Anteny 119
  10.4. Funkcje użytkowe odbiorników 124
  11. Modernizacja GPS 127
  12. GLONASS 130
  13. Galileo 133
  14. Informacje o GNSS znajdziesz w … 138
  Dodatki 140
  1. Elementy funkcjonalne odbiorników 140
  2. Trochę historii 143
  Słowniczek terminów angielskich 150
  Literatura 163
Liczba szt.

Cena: 36.75 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

System nawigacyjny GALILEO. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne
Praca zbiorowa
33.60 zł
GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne
Narkiewicz Janusz
38.85 zł
Systemy radiokomunikacji ruchomej
Wesołowski Krzysztof
50.40 zł
nakład wyczerpany
Mikrofale. Układy i systemy
Szóstka Jarosław
46.20 zł
Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe
Micknass Werner , Popiol Rainer , Sprenger Axel
79.00 zł
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Wesołowski Krzysztof
nakład wyczerpany

Książki autora

Globalny system pozycyjny GPS. Budowa, działanie, zastosowanie
Narkiewicz Janusz
36.75 zł
nakład wyczerpany
GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne
Narkiewicz Janusz
38.85 zł