GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

Autor: Narkiewicz Janusz

ISBN: 978-83-206-1642-2

Wydanie: 1 / 2007
Format: B5
Liczba stron: 204
Liczba ilustracji: 112
Oprawa: miękka

Polecam: 90

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ich działanie. Opisano budowę i zasadę działania poszczególnych systemów nawigacji, ich dokładność, źródła możliwych błędów, metody wyznaczania pozycji, prędkości i położenia obiektów w przestrzeni, a także zasadę działania, parametry techniczne i funkcje użytkowe odbiorników GPS. Wskazano też dziedziny, w których GPS i inne systemy nawigacji satelitarnej są lub mogą być stosowane.
Odbiorcy: użytkownicy odbiorników GPS i ci wszyscy zainteresowani nawigacją satelitarną, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzęo tej dziedzinie o więcej niż tylko informacje zawarte w instrukcji obsługi odbiornika GPS.

Dostęp w wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl
 Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Od Autora 7
  1. Podstawowe informacje 9
  2. Globalny System Nawigacji Satelitarnej - GNSS 18
  3. Struktura systemów nawigacji satelitarnej 20
  3.1. Segment kosmiczny 21
  3.2. Segment naziemny 31
  3.3. Segment użytkowników 35
  4. Działanie systemów nawigacji satelitarnej 37
  4.1. Współrzędne na mapie 37
  4.2. Wyznaczanie pozycji czasu 40
  4.3. Skale i wzorce czasu 47
  4.4. Pasma i kanały transmisji 51
  5. Sygnały i informacje z satelitów GPS 56
  5.1. Modulacja sygnałów GPS 57
  5.2. Kody transmisji GPS 59
  5.3. Depesza nawigacyjna GPS 63
  6. Czas w systemie GPS 65
  7. Pozycja, prędkość i położenie obiektów w przestrzeni 69
  7.1. Metoda kodowa wyznaczania pozycji 72
  7.2. Metoda fazowa wyznaczania pozycji 73
  7.3. Wyznaczanie prędkości i kąta drogi 75
  7.4. Metoda różnicowa(DGPS) 77
  7.5. Metody wyznaczania pozycji w nawigacji i geodezji 80
  7.6. Wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni 82
  8. Błędy systemów nawigacji satelitarnej 84
  8.1. Błąd jonosferyczny 87
  8.2. Błąd troposferyczny 91
  8.3. Błąd wielotorowości 94
  8.4. Efekty relatywistyczne 96
  8.5. Błędy orbit satelitów 97
  8.6. Błędy zegara satelity 97
  8.7. Błędy wzajemnego ustawienia satelitów 
           (rozmycia pozycji DOP) 98
  8.8. Oszacowanie dokładności pozycji w odbiorniku GPS 101
  8.9. Metody poprawy dokładności pozycji 103
  9. Wspomaganie systemów nawigacji satelitarnej 106
  9.1. Monitorowanie działania systemu nawigacji satelitarnej
            przez odbiornik 108
  9.2. Naziemne systemy wspomagające 109
  9.3. Satelitarne systemy wspomagające 115
  9.4. Pseudolity 124
  9.5. Systemy informacyjne 125
  10. Odbiorniki GPS 127
  10.1. Działanie odbiornika 129
  10.2. Parametry techniczne odbiorników 132
  10.3. Anteny 136
  10.4. Funkcje użytkowe odbiorników 141
  11. Modernizacja GPS 144
  12. GLONASS 148
  13. Galileo 156
  14. Beidou 169
  15. Wykorzystanie GNSS 171
  16. Informacje o GNSS znajdziesz w... 182

  Dodatki1. Jak powstał GPS 183
  2. Porównanie parametrów systemów nawigacji satelitarnej 189
  Słowniczek terminów angielskich 191
  Literatura 203
Liczba szt.

Cena: 38.85 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

System nawigacyjny GALILEO. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne
Praca zbiorowa
33.60 zł
Akumulatory, baterie, ogniwa
Czerwiński Andrzej
63.00 zł
Sieci telekomunikacyjne
Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz
95.00 zł
Globalny system pozycyjny GPS. Budowa, działanie, zastosowanie
Narkiewicz Janusz
36.75 zł
nakład wyczerpany
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł
Podstawy techniki cyfrowej
Skorupski Andrzej
26.88 zł
nakład wyczerpany

Książki autora

Globalny system pozycyjny GPS. Budowa, działanie, zastosowanie
Narkiewicz Janusz
36.75 zł
nakład wyczerpany
GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne
Narkiewicz Janusz
38.85 zł