Język angielski w branży samochodowej English in the Automotive Industry

Język angielski w branży samochodowej
English in the Automotive Industry

Autor: Jarocka Janina

ISBN: 978-83-206-1932-4

Wydanie: 1 / 2015
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 180
Liczba ilustracji: 130
Oprawa: miękka

Polecam: 67

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik przeznaczony do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo na poziomie CEF A2 (podstawowy) w dziedzinie motoryzacji, przystosowany do wieloletniego wykorzystania przez uczniów (tzw. podręcznik wieloletni). Napisany w atrakcyjnym i praktycznym ujęciu, zawiera podane w przystępnej formie ćwiczenia, w tym żarty, dialogi, rebusy, krzyżówki, oraz umożliwia aktywną naukę języka dzięki wykorzystaniu naturalnego zainteresowania ucznia przyszłą pracą zawodową. Każdy rozdział zakończono słowniczkami angielsko-polskim i polsko-angielskim zawierającymi trudniejsze wyrazy lub wyrażenia z danego zakresu tematycznego. Prawidłowe odpowiedzi do ćwiczeń, zamieszczone na końcu podręcznika, umożliwiają samodzielne sprawdzenie stopnia przyswojenia podanych wiadomości. Do książki dołączono płytę CD zawierającą 32 nagrania umożliwiające aktywny udział w toku nauki oraz osłuchanie się z prawidłową wymową.
Podręcznik będzie nieocenioną pomocą dla uczniów kształcących się w zawodzie technika pojazdów samochodowych, słuchaczy specjalistycznych kursów językowych i zawodowych oraz osób związanych zawodowo z motoryzacją i posługujących się w swojej pracy językiem angielskim.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 3/2015
Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji
MOT.06.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wprowadzenie 5
  Introduction 6
  1. Motor vehicles 7
  Word List 10
  Wykaz słówek 11
  2. At a car dealership 12
  Word List 14
  Wykaz słówek 14
  3. History of the automotive 15
  Word List 18
  Wykaz słówek 19
  4. Types of cars and trucks 21
  Word List 25
  Wykaz słówek 26
  5. Construction of a car 28
  Word List 32
  Wykaz słówek 33
  6. Progress check 35
  7. Engines and drives 40
  Word List 43
  Wykaz słówek 45
  8. In a car engine repair shop 46
  Word List 48
  Wykaz słówek 48
  9. Body 49
  Word List 52
  Wykaz słówek 52
  10. Bumper damage and repairs 54
  Word List 57
  Wykaz słówek 57
  11. Chassis 59
  Word List 63
  Wykaz słówek 64
  12. Progress check 65
  13. Wheel 70
  Word List 72
  Wykaz słówek 73
  14. When and how to change a tyre? 74
  Word List 77
  Wykaz słówek 77
  15. Brake pads 79
  Word List 82
  Wykaz słówek 83
  16. Air conditioning 84
  Word List 86
  Wykaz słówek 87
  17. Progress check 88
  18. Car workshop 92
  Word List 94
  Wykaz słówek 95
  19. Automotive workshop tools 97
  Word List 101
  Wykaz słówek 101
  20. Diagnostic station. Vehicle technical inspections 103
  Word List 106
  Wykaz słówek 107
  21. Car wash 108
  Word List 111
  Wykaz słówek 111
  22. Progress check 112
  23. Letters of complaint to manufacturers 115
  Word List 117
  Wykaz słówek 118
  24. Electronics in the motor vehicle 119
  Word List 121
  Wykaz słówek 122
  25. Auto magazines 124
  Word List 127
  Wykaz słówek 127
  26. Characteristics of the best cars 128
  Word List 130
  Wykaz słówek 131
  27. Progress check 132
  28. CV and application letter 135
  Word List 138
  Wykaz słówek 139
  29. Environmental protection 140
  Word List 142
  Wykaz słówek 143
  30. Vehicle maintenance 144
  Word List 146
  Wykaz słówek 147
  31. Progress check 148
  Answer key 150
  Źródła ilustracji 179
  Wykaz tekstów nagranych na CD 180
Liczba szt.

Cena: 49.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

English in a Car Repair Workshop
Podręcznik do języka angielskiego zawodowego
Myszkowska Blanka
57.75 zł
Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Wróblewski Piotr , Kupiec Jerzy
Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej
Jastrzębska Urszula
nakład wyczerpany
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Doległo Marian
73.50 zł
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnozowanie i naprawa
Ilustracje dla nauczycieli
Gabryelewicz Marek
Silniki pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Zając Piotr

Książki autora

Język angielski w branży samochodowej
English in the Automotive Industry
Jarocka Janina
49.00 zł
Język angielski w warsztacie samochodowym
English in the Car Workshop
Jarocka Janina
49.35 zł