Klimatyzacja w samochodzie

Klimatyzacja w samochodzie

Autor: Deh Ulrich

ISBN: 978-83-206-1558-6

Wydanie: 3 /2008
Tłumacz: Kazimierz Hawryłkiewicz
Format: B5
Liczba stron: 132
Liczba ilustracji: 50
Oprawa: miękka

Polecam: 50

Opis

Opis samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych z uwzględnieniem ich budowy, zasady działania oraz konserwacji i obsługi poszczególnych zespołów. Charakterystyka warunków klimatycznych we wnętrzu pojazdu, opis właściwości czynników roboczych oraz dane techniczne układów klimatyzacji samochodów różnych marek. Opis klimatyzacji wykorzystującej dwutlenek węgla jako czynnik roboczy.
 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


    Od Autora 8
  1. Wiadomości ogólne 9

  2. Warunki klimatyczne we wnętrzu pojazdu  10
  2.1. Komfort termiczny 10
  2.2. Wpływ innych czynników 11

  3. Przygotowanie powietrza 12
  3.1. Parametry stanu powietrza 12
  3.2. Parowanie i kondensacja płynów  14
  3.3. Wykres h-x 15

  4. Chłodzenie i obieg czynnika chłodniczego  19
  4.1. Sprężarka 20
  4.2. Skraplacz  25
  4.3. Odwadniacz z filtrem  27
  4.4. Wziernik kontrolny  29
  4.5. Zawór rozprężny jako element dławiący  30
  4.6. Parownik  34
  4.7. Elementy regulacji dławienia w obiegu czynnika
  chłodniczego  36
  4.8. Sterowanie ciśnieniem i temperaturą obiegu czynnika
  chłodniczego 38
  4.9. Elementy dodatkowe  40
  4.9.1. Przewody i złącza 40
  4.9.2. Zawory obsługowe 41
  4.9.3. Tłumik 42
  4.10. Obieg czynnika chłodniczego 42
  4.10.1. Wykres p-h 42
  4.10.2. Przemiany czynnika chłodniczego na wykresie p-h  44

  5. Działanie urządzenia klimatyzacyjnego  45
  5.1. Klimatyzacja przedziału pasażerskiego  45
  5.2. Zwiększone zużycie paliwa spowodowane pracą
  urządzenia klimatyzacyjnego 49
  5.3. Obsługa urządzenia klimatyzacyjnego  49

  6. Czynniki robocze i ich właściwości  51
  6.1. Czynnik chłodniczy 51
  6.1.1. Skład chemiczny i oznaczenie freonów  52
  6.1.2. Rozkładanie ozonu przez FCKW 53
  6.1.3. Efekt cieplarniany wywołany przez węglowodory  54
  6.2. Olej sprężarkowy 55

  7. Konserwacja i obsługa 59
  7.1. Praca z wykorzystaniem urządzenia obsługowego  60
  7.2. Wykrywanie wycieków 63
  7.3. Wymiana czynnika chłodniczego  65
  7.4. Obsługa i naprawa 66
  7.4.1. Zbyt mała skuteczność chłodzenia  66
  7.4.2. Hałasy w urządzeniu klimatyzacyjnym 68
  7.4.3. Powstawanie hałasów 68
  7.5. Wykrywanie niesprawności za pomocą sprawdzania
  ciśnienia  69
  7.6. Dane techniczne urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów  69
  7.7. Schemat blokowy sterowania elektrycznego  88

  8. Przepisy dotyczące obsługi urządzeń
  klimatyzacyjnych
   91
  8.1. Przepisy dotyczące zbiorników ciśnieniowych  92
  8.1.1. Podział na zbiorniki z gazem sprężonym, zbiorniki
  ciśnieniowe i urządzenia do napełniania 92
  8.1.2. Badania 94
  8.1.3. Osoby upoważnione do wykonywania badań,
  świadectwa  95
  8.1.4. Urządzenia do napełniania - przepisy techniczne
  dotyczące gazów sprężonych  96
  8.1.5. Użytkowanie urządzeń do napełniania  100
  8.2. Przepisy zakazujące stosowania freonów  100
  8.3. Postępowanie z odpadami 101
  8.4. Dokumentacja dotycząca składowania odpadów
  i czynników chłodniczych 103
  8.5. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom  106
  8.5.1. Zakres obowiązywania  106
  8.5.2. Podział czynników chłodniczych  106
  8.5.3. Przepisy dotyczące konstrukcji i oznaczeń  107
  8.5.4. Urządzenia zabezpieczające 108
  8.5.5. Wzajemne powiązanie użytkowania,
  obsługi i naprawy  109
  8.5.6. Środki ochrony osobistej 111
  8.5.7. Sprawdzanie przez rzeczoznawców  111
  8.5.8. Wskazówki dotyczące obchodzenia się
  z czynnikami chłodniczymi i zbiornikami ciśnieniowymi 111

  9. Najnowsze rozwiązania 114
  9.1. Obieg dwutlenku węgla (CO2) jako czynnika
  chłodniczego  114
  9.2. Charakterystyka urządzeń 116

  10. Pytania kontrolne i odpowiedzi  118

  Wykaz wielkości fizycznych 129

  Porównanie wybranych jednostek miar  130

  Bibliografia  131
Liczba szt.

Cena: 37.80 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych
Janiszewski Tadeusz , Mavrantzas Spiros
42.00 zł
Diagnozowanie silników wysokoprężnych
Gűnther Hubertus
59.00 zł
Czujniki w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
60.00 zł
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
65.00 zł
Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe
Praca zbiorowa
Zapowiedź
Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe
Micknass Werner , Popiol Rainer , Sprenger Axel
79.00 zł

Książki autora

Klimatyzacja w samochodzie
Deh Ulrich
37.80 zł