Mikrofale. Układy i systemy

Mikrofale. Układy i systemy

Autor: Szóstka Jarosław

ISBN: 83-206-1607-7, 978-83-206-1607-1

Wydanie: 1
Format: B5
Liczba stron: 352
Liczba ilustracji: 408
Liczba tabel: 7
Oprawa: twarda

Polecam: 50

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Książka stanowi wprowadzenie do techniki mikrofalowej oraz współczesnych systemów radiokomunikacji. Omówiono w niej rachunek decybelowy, podstawy propagacji mikrofal w falowodach i atmosferze Ziemi, opisano działanie biernych elementów wykonanych w technice falowodowej i mikropaskowej oraz dopasowanie impedancyjne. Omówiono ponadto macierz rozproszenia, podstawy anten, miernictwo mikrofalowe i wykorzystanie mikrofal w radiokomunikacji i radiolokacji.
Bardzo przydatny w czasie samodzielnej nauki może być zamieszczony w książce specjalistyczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski.
Odbiorcy: inżynierowie i technicy zajmujący się projektowaniem oraz eksploatacją systemów radiokomunikacji i urządzeń mikrofalowych, studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja wyższych uczelni technicznych, uczniowie techników, radioamatorzy i krótkofalowcy.
 
Strona internetowa AUTORA  www.et.put.poznan.pl/~szostka


Dostęp w wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.pl
 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 9

  WSTĘP 12

  1. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYKORZYSTANIE
      MIKROFAL 15

  2. RACHUNEK DECYBELOWY 19

  3. PROPAGACJA FAL W FALOWODACH  23
  3.1. Podstawy elektromagnetyzmu 23
  3.1.1. Pole elektryczne i magnetyczne 23
  3.1.2. Równania Maxwella 24
  3.1.3. Fala płaska typu TEM i warunki brzegowe 25
  3.1.4. Efekt naskórkowy i efekt Dopplera   27
  3.2. Falowód jako prowadnica fal elektromagnetycznych 29
  3.3. Analiza zjawisk propagacyjnych w falowodach  30
  3.4. Parametry falowodów 39

  4. MACIERZ ROZPROSZENIA 44

  5. BIERNE ELEMENTY FALOWODOWE 56
  5.1. Wzbudzanie fal w falowodach 56
  5.2. Złącza 57
  5.3. Obciążenia bezodbiciowe 58
  5.4. Tłumiki  59
  5.5. Dzielniki, sumatory mocy i sprzęgacze kierunkowe  60
  5.5.1. Uwagi ogólne 60
  5.5.2. Dzielniki typu T 61
  5.5.3. Rozgałęzienie "magiczne T" ,. 62
  5.5.4. Sprzęgacz kierunkowy 64
  5.6. Wnęki rezonansowe 66
  5.7. Odcinki przejściowe falowodów  67
  5.8. Filtry  67
  5.9. Elementy wykorzystujące ferryty  69
  5.9.1. Własności ferrytów 69
  5.9.2. Izolator 71
  5.9.3. Cyrkulator 73
  5.9.4. Przesuwniki fazy  75

  6. TECHNIKA MIKROPASKOWA 77
  6.1. Wprowadzenie 77
  6.2. Podłoża dielektryczne 77
  6.3. Prowadnice falowe  78
  6.4. Przejście między strukturami mikropaskowymi
         a innymi prowadnicami 80
  6.5. Elementy o stałych skupionych i nieciągłości  81
  6.6. Dzielniki mocy, sprzęgacze i układy hybrydowe  83
  6.7. Rezonatory i filtry 87
  6.7.1. Rezonatory mikropaskowe 87
  6.7.2. Rezonatory dielektryczne i YIG 88
  6.7.3. Filtry 91
  6.8. Układy odsprzęgające napięcie zasilania i układy 
         zwierające  95

  7. DOPASOWANIE IMPEDANCYJNE  97
  7.1. Potrzeba dopasowania impedancji 97
  7.2. Wykres Smitha (kołowy) 98
  7.3. Transformator ćwierćfalowy  99
  7.4. Układy dopasowujące o elementach skupionych  100
  7.5. Układy dopasowujące ze stroikami  102
  1.6. Układy szerokopasmowe 105

  8. ELEMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE I LAMPY
      MIKROFALOWE
  106
  8.1. Wprowadzenie 106
  8.2. Szumy w układach elektronicznych  106
  8.3. Lampy mikrofalowe 111
  8.3.1. Klistron wielownękowy 111
  8.3.2. Lampa z falą bieżącą 112
  8.3.3. Magnetron 114
  8.4. Typy układów elektronicznych i ich parametry  117
  8.5. Diody półprzewodnikowe i ich zastosowania  122
  8.6. Tranzystory mikrofalowe 126
  8.7. Hybrydowe i monolityczne mikrofalowe układy scalone  128

  9. MIERNICTWO MIKROFALOWE  131
  9.1. Uwagi ogólne 131
  9.2. Generatory mikrofalowe 133
  9.3. Częstotliwość  134
  9.4: Moc 135
  9.5. Tłumienie i wzmocnienie 136
  9.6. Dopasowanie impedancyjne 137
  9.6.1. Pomiary impedancji 137
  9.6.2. Straty odbicia RL i WFS 137

  9.7. Pomiar parametrów macierzy rozproszenia  139
  9.8. Pomiar szumów 140
  9.9. Analizator skalarny i wektorowy  140
  9.10. Analizator widma 144

  10. ANTENY 159
  10.1. Parametry anten 159
  10.2. Anteny w łączach mikrofalowych  167
  10.2.1. Antena paraboliczna 167
  10.2.2. Antena tubowa 177
  10.2.3. Antena mikropaskowa 179
  10.2.4. Antena logarytmicznie periodyczna  180
  10.2.5. Antena śrubowa (helikalna) 182
  10.2.6. Anteny szczelinowe 184
  10.2.7. Antena soczewkowa 187
  10.2.8. Anteny spiralne 189
  10.2.9. Anteny dielektryczne 191
  10.3. Uwagi praktyczne 192

  11. PROPAGACJA MIKROFAL 195
  11.1. Podstawowe zależności propagacyjne  195
  11.2. Wpływ troposfery na rozchodzenie się fal radiowych  199
  11.3. Zaniki 210
  11.4. Strefy Fresnela 211

  12. ZASTOSOWANIE MIKROFAL W TELEKOMUNIKACJI  217
  12.1. System radiokomunikacyjny  217
  12.2. Linie radiowe  220
  12.3. Systemy satelitarne 224
  12.3.1. Wstęp 224
  12.3.2. Rodzaje orbit satelitarnych  224
  12.3.3. Telewizja satelitarna 226
  12.3.4. System nawigacji satelitarnej GPS 238
  12.4. System Bluetooth 241
  12.5. Abonenckie radiowe systemy dostępowe  242
  12.6. Bezprzewodowe sieci komputerowe  244
  12.7. Szerokopasmowe sieci bezprzewodowe  246
  12.8. Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej  251

  13. TECHNIKA RADAROWA 256
  13.1. Zastosowania radarów 256
  13.2. Zasada działania radaru i równanie radarowe 257
  13.3. Wybór częstotliwości pracy  261
  13.4. Radar dopplerowski 263
  13.5. Radar impulsowy 264
  13.6. Próg detekcji i prawdopodobieństwo fałszywych
          alarmów  267
  13.7. Całkowanie impulsów 269
  13.8. Kompresja impulsów 269
  13.9. Niejednoznaczność określania odległości od obiektu  271
  13.10. Radar impulsowo-dopplerowski 273
  13.11. Skuteczna powierzchnia odbicia 276
  13.12. Identyfikacja swój-obcy 278
  13.13. Parametry przykładowego radaru dalekiego zasięgu 279
  13.14. Walka radioelektroniczna  280
  13.15. Radary SAR 285

  Dodatek A. Podział pasm mikrofalowych  287
  Dodatek B. Formalny opis propagacji fal w falowodach  288
  Dodatek C. Parametry falowodów  311
  Dodatek D. Parametry laminatów mikrofalowych  314
  Dodatek E. Parametry anten mikrofalowych  316
  Dodatek F. Mikrofalowe wzmacniacze monolityczne  319
  Dodatek G. Statystyczne modele propagacji
                    – wprowadzenie  321
  Dodatek H. Modulacja wielotonowa OFDM 327

  Słownik polsko-angielski 329
  Słownik angielsko-polski 334

  Literatura  340
  Skorowidz  343
Liczba szt.

Cena: 46.20 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Fale i anteny
Szóstka Jarosław
84.00 zł
Anteny mikrofalowe. Technika i środowisko
Kubacki Roman
53.55 zł
UMTS - system telefonii komórkowej trzeciej generacji
Kołakowski Jerzy , Cichocki Jacek
73.50 zł
Modelowanie i wymiarowanie ruchomych sieci bezprzewodowych
Stasiak Maciej , Głąbowski Mariusz , Zwierzykowski Piotr
43.05 zł
Podstawy teorii sygnałów
Szabatin Jerzy
51.45 zł
Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2
Horowitz Paul , Hill Winfield
249.00 zł

Książki autora

Fale i anteny
Szóstka Jarosław
84.00 zł
Mikrofale. Układy i systemy
Szóstka Jarosław
46.20 zł