Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Autor: Wróblewski Piotr

ISBN: 978-83-206-1978-2

Wydanie: 1 / 2017
Liczba stron: 532
Liczba ilustracji: 174
Seria: Technik pojazdów samochodowych
Oprawa: miękka

Polecam: 97

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony naprawie mechanicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas naprawy pojazdów samochodowych, zasad organizacji pracy i wyposażenia zakładów napraw pojazdów samochodowych, zasad eksploatacji pojazdów samochodowych oraz doboru i wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych, jak również technologii naprawy i regeneracji części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Szczegółowo opisano też naprawę silnika, mechanizmów podwozia samochodu (w tym mechanizmów układu przeniesienia napędu, nośnych i jezdnych, kierowniczych oraz hamulcowych), ogumienia i kół, jak również naprawę i konserwację podwozia oraz nadwozia. Materiał nauczania zilustrowano licznymi zdjęciami i rysunkami, obrazującymi zastosowania współczesnych przyrządów i urządzeń naprawczych oraz sposoby ich praktycznego wykorzystania. Na końcu każdego rozdziału zamiesz¬czono ćwiczenia oraz pytania kontrolne i polecenia, umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości. Podręcznik przystosowano do użytkowania przez kolejne roczniki uczniów (tzw. podręcznik wieloletni).
Książka jest przeznaczona dla uczniów techników i szkół branżowych, kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych, jak również dla uczestników kursów zawodowych w zakresie części drugiej kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN:  4/2017.
Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2017 w zakresie kwalifikacji MG.18 oraz zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT.05.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Od autora 10
  Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych 11
  1 .1 Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11
  1 .2 Zagrożenia występujące podczas konserwacji nadwozia i drobnych prac spawalniczych 16
  1 .3 Szczególne zagrożenia występujące podczas prac naprawczych 19
  1 .4 Pytania kontrolne i polecenia 22
  Zasady organizacji pracy w zakładach napraw pojazdów samochodowych 23
  2 .1 Wiadomości wstępne 23
  2 .2 Organizacja napraw pojazdów samochodowych 25
  2 .2 .1 Rodzaje i formy organizacji napraw pojazdów 25
  2 .2 .2 Demontaż zespołów i podzespołów pojazdów 27
  2 .2 .3 Pytania kontrolne i polecenia 32
  2 .3 Metody weryfikacji głównych części pojazdów 32
  2 .3 .1 Cele i organizacja weryfikacji części 33
  2 .3 .2 Przyrządy pomiarowe 34
  2 .3 .3 Metody wykrywania wad wewnętrznych 38
  2 .3 .4 Badania endoskopowe 41
  2 .3 .5 Pytania kontrolne i polecenia 43
  2 .4 Dobór części, podzespołów i zespołów pojazdów do wymiany 43
  2 .4 .1 Kryteria doboru części zamiennych nowych i regenerowanych 43
  2 .4 .2 Regulacje prawne napraw gwarancyjnych 47
  2 .4 .3 Kompletowanie części i montaż zespołów pojazdów 49
  2 .4 .4 Pytania kontrolne i polecenia 49
  2 .5 Próby zespołów i pojazdów po naprawie 50
  2 .5 .1 Pytania kontrolne i polecenia 51
  Wyposażenie zakładów napraw pojazdów samochodowych 52
  3 .1 Wiadomości wstępne 52
  3 .2 Uniwersalne wyposażenie zakładu napraw i obsługi pojazdów 53
  3 .2 .1 Narzędzia do napraw ogólnych 54
  3 .2 .2 Narzędzia do napraw metodami obróbki mechanicznej 60
  3 .2 .3 Narzędzia do napraw metodami zgrzewania i klejenia 62
  3 .2 .4 Pytania kontrolne i polecenia 63
  3 .3 Specjalistyczne wyposażenie zakładu napraw i obsługi pojazdów 64
  3 .3 .1 Urządzenia do naprawy turbosprężarek 64
  3 .3 .2 Urządzenia do obsługi układu smarowania silnika 64
  3 .3 .3 Narzędzia do naprawy szyb samochodowych 65
  3 .3 .4 Urządzenia do naprawy ogumienia 66
  3 .3 .5 Urządzenia do obsługi układów klimatyzacji 68
  3 .3 .6 Urządzenia do naprawy elementów osprzętu silnika 70
  3.3.7 Przyrządy do obsługi instalacji wtrysku gazu LPG i CNG 73
  3 .3 .8 Ćwiczenie 73
  3 .3 .9 Pytania kontrolne i polecenia 73
  Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych 75
  4 .1 Techniczne i eksploatacyjne procesy zużycia pojazdów samochodowych 75
  4 .1 .1 Procesy zużywania w węzłach trących mechanizmów samochodów 75
  4 .1 .2 Zużycie trybologiczne 76
  4 .1 .3 Zużycie nietrybologiczne 78
  4 .1 .4 Eksploatacyjne czynniki zużycia 81
  4 .1 .5 Obsługa pojazdów samochodowych 82
  4 .1 .6 Wpływ warunków pracy silnika spalinowego na jego trwałość 83
  4 .1 .7 Objawy zużycia zespołów pojazdów samochodowych 85
  4 .1 .8 Pokrycia i powłoki ochronne elementów silników 90
  4 .1 .9 Ćwiczenie 96
  4 .1 .10 Pytania kontrolne i polecenia 97
  4 .2 Korozja i jej wpływ na przebieg zużycia pojazdów 97
  4 .2 .1 Korozja metali 97
  4 .2 .2 Korozja tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych 102
  4 .2 .3 Metody ochrony metali i tworzyw sztucznych przed korozją 103
  4 .2 .4 Ćwiczenie 106
  4 .2 .5 Pytania kontrolne i polecenia 107
  Dobór i wymiana podstawowych materiałów eksploatacyjnych w samochodzie 108
  5 .1 Zasady doboru materiałów eksploatacyjnych 108
  5 .1 .1 Dobór cieczy chłodzącej do układów chłodzenia klasycznych i z regulacją programową 108
  5 .1 .2 Dobór oleju silnikowego pod względem układu zasilania i układu oczyszczania spalin 110
  5 .1 .3 Dobór płynu hamulcowego do układów hamulcowych 120
  5 .1 .4 Dobór oleju przekładniowego do mechanizmów układów przeniesienia napędu i kierowniczego 122
  5 .1 .5 Dobór oleju hydraulicznego do układów wspomagania kierownicy, centralnych układów hydraulicznych, układów poziomowania nadwozia i zawieszenia oraz układów klimatyzacji 127
  5 .1 .6 Dobór smarów plastycznych do łożysk, przegubów i ruchomych elementów nadwozia 131
  5 .1 .7 Dobór płynów do spryskiwaczy szyb i reflektorów 133
  5 .1 .8 Dobór czynnika chłodniczego układu klimatyzacji 134
  5 .1 .9 Ćwiczenie 135
  5 .1 .10 Pytania kontrolne i polecenia 136
  5 .2 Wymiana wybranych materiałów eksploatacyjnych 136
  5 .2 .1 Wymiana cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia silnika 137
  5 .2 .2 Wymiana oleju silnikowego 140
  5 .2 .3 Wymiana płynu hamulcowego 142
  5 .2 .4 Wymiana płynu hydraulicznego w hydraulicznym układzie sterowania sprzęgłem 148
  5 .2 .5 Wymiana płynu hydraulicznego w mechanizmie wspomagania układu kierowniczego 149
  5 .2 .6 Wymiana oleju przekładniowego w mechanicznych i automatycznych skrzynkach biegów 151
  5 .2 .7 Wymiana oleju przekładniowego w przekładni głównej, mechanizmie różnicowym i moście napędowym 155
  5 .2 .8 Wymiana oleju przekładniowego w przekładni kierowniczej 157
  5 .2 .9 Wymiana czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji 159
  5 .2 .10 Ćwiczenie 162
  5 .2 .11 Pytania kontrolne i polecenia 163
  Technologia naprawy i regeneracji części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 164
  6 .1 Naprawa metodą obróbki mechanicznej 164
  6 .1 .1 Naprawa metodą obróbki na wymiar naprawczy 164
  6 .1 .2 Naprawa z wykorzystaniem elementów pośrednich 165
  6 .1 .3 Naprawa metodą ślusarską 166
  6 .1 .4 Naprawa metodą obróbki plastycznej 167
  6 .1 .5 Ćwiczenie 169
  6 .1 .6 Pytania kontrolne i polecenia 169
  6 .2 Naprawa metodą klejenia 170
  6 .2 .1 Dobór klejów stosowanych do naprawy części samochodowych 170
  6 .2 .2 Naprawa elementów wyposażenia samochodów metodą klejenia 172
  6 .2 .3 Ćwiczenie 173
  6 .2 .4 Pytania kontrolne i polecenia 174
  6 .3 Naprawa metodami spawalniczymi 174
  6 .3 .1 Naprawa metodą spawania 174
  6 .3 .2 Naprawa metodą napawania 177
  6 .3 .3 Naprawa metodą zgrzewania 178
  6 .3 .4 Naprawa metodą lutowania 180
  6 .3 .5 Naprawa metodą lutospawania 181
  6 .3 .6 Ćwiczenie 181
  6 .3 .7 Pytania kontrolne i polecenia 182
  Naprawa silnika 183
  7 .1 Przygotowanie silnika do naprawy 183
  7 .1 .1 Wymontowanie silnika z samochodu 183
  7 .1 .2 Demontaż i montaż silnika 186
  7 .1 .3 Ćwiczenie 189
  7 .1 .4 Pytania kontrolne i polecenia 189
  7 .2 Naprawa kadłuba i głowicy 190
  7 .2 .1 Sprawdzenie stanu oraz szczelności kadłuba i głowicy 190
  7 .2 .2 Weryfikacja płaszczyzn styku kadłuba i głowicy 195
  7 .2 .3 Sprawdzanie luzu tłoka w cylindrze 197
  7 .2 .4 Sprawdzanie luzu trzonka zaworu w prowadnicy oraz weryfikacja gniazd zaworów i tulejek wałka (wałków) rozrządu 199
  7 .2 .5 Naprawa pęknięć kadłuba i głowicy 201
  7 .2 .6 Naprawa gładzi cylindrów 203
  7 .2 .7 Naprawa płaszczyzn styku kadłuba i głowicy 212
  7 .2 .8 Naprawa gwintów i otworów w kadłubie oraz w głowicy 221
  7 .2 .9 Naprawa gniazd zaworów w głowicy, prowadnic zaworów i zaworów 225
  7 .2 .10 Naprawa powierzchni kadłuba i głowicy metodą szlifowania taśmowego 229
  7 .2 .11 Wymiana głowicy 231
  7 .2 .12 Ćwiczenie 234
  7 .2 .13 Pytania kontrolne i polecenia 235
  7 .3 Naprawa elementów układu tłokowo-korbowego 236
  7 .3 .1 Pomiary kontrolne tłoków i sworzni tłokowych 236
  7 .3 .2 Naprawa tłoków i sworzni tłokowych 240
  7 .3 .3 Pomiary kontrolne pierścieni tłokowych 243
  7 .3 .4 Wymiana pierścieni tłokowych 246
  7 .3 .5 Weryfikacja korbowodów 248
  7 .3 .6 Naprawa korbowodów 251
  7 .3 .7 Weryfikacja wałów korbowych 252
  7 .3 .8 Naprawa wału korbowego 255
  7 .3 .9 Dobór i wymiana łożysk korbowych i głównych wału korbowego 260
  7 .3 .10 Ćwiczenie 262
  7 .3 .11 Pytania kontrolne i polecenia 263
  7 .4 Naprawa elementów układu rozrządu 264
  7 .4 .1 Weryfikacja wałków rozrządu 264
  7 .4 .2 Naprawa i wymiana wałków rozrządu 269
  7 .4 .3 Weryfikacja zaworów oraz prowadnic i sprężyn zaworów 272
  7 .4 .4 Naprawa i wymiana dźwigni zaworów oraz popychaczy walcowych i hydraulicznych 274
  7 .4 .5 Weryfikacja i naprawa kół zębatych napędu rozrządu 275
  7 .4 .6 Wymiana elementów napędu rozrządu zębatą przekładnią pasową umieszczoną z przodu silnika 278
  7 .4 .7 Wymiana elementów napędu rozrządu zębatą przekładnią łańcuchową umieszczoną z tyłu silnika 281
  7 .4 .8 Wymiana elementów napędu rozrządu wyposażonego w zębatą przekładnię pasową i zmienne fazy rozrządu 283
  7 .4 .9 Sprawdzanie i regulacja luzu zaworów 286
  7 .4 .10 Ćwiczenie 289
  7 .4 .11 Pytania kontrolne i polecenia 290
  7 .5 Naprawa elementów układu chłodzenia 290
  7 .5 .1 Wymiana termostatu z wkładką z elastomeru i regulowanego elektronicznie 290
  7 .5 .2 Ocena stanu mechanicznej i elektrycznej pompy cieczy chłodzącej 294
  7 .5 .3 Naprawa i wymiana mechanicznej oraz elektrycznej pompy cieczy chłodzącej 295
  7 .5 .4 Naprawa i wymiana chłodnicy cieczy chłodzącej oraz chłodnicy powietrza doładowanego 296
  7 .5 .5 Ćwiczenie 298
  7 .5 .6 Pytania kontrolne i polecenia 299
  7 .6 Naprawa układu smarowania 299
  7 .6 .1 Weryfikacja pompy oleju 299
  7 .6 .2 Weryfikacja chłodnicy oleju 303
  7 .6 .3 Naprawa i wymiana siatkowego filtru wstępnego oleju oraz miski olejowej 304
  7 .6 .4 Naprawa i wymiana pompy oleju 305
  7 .6 .5 Naprawa i wymiana chłodnicy oleju silnikowego i przewodów oleju 309
  7 .6 .6 Ćwiczenie 310
  7 .6 .7 Pytania kontrolne i polecenia 311
  7 .7 Naprawa elementów układu zapłonowego oraz układu wstępnego podgrzewania silnika 311
  7 .7 .1 Wymiana świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia i cewek zapłonowych 311
  7 .7 .2 Wymiana świec żarowych i przewodów zasilających 314
  7 .7 .3 Wykręcanie urwanych świec żarowych 318
  7 .7 .4 Ćwiczenie 319
  7 .7 .5 Pytania kontrolne i polecenia 320
  7 .8 Naprawa zespołów układu wtrysku paliwa silników o zapłonie iskrowym 320
  7 .8 .1 Wymiana elektrycznej pompy paliwa niskiego ciśnienia i czujnika poziomu paliwa 320
  7 .8 .2 Naprawa i wymiana pompy paliwa wysokiego ciśnienia oraz zaworu regulacyjnego ciśnienia paliwa 325
  7 .8 .3 Naprawa i wymiana wtryskiwaczy paliwa 328
  7 .8 .4 Wymiana sterowników pompy paliwa i zaworu bezpieczeństwa 333
  7 .8 .5 Ćwiczenie 334
  7 .8 .6 Pytania kontrolne i polecenia 334
  7 .9 Naprawa zespołów układu wtrysku paliwa silników o zapłonie samoczynnym 335
  7 .9 .1 Naprawa i wymiana pompy paliwa wysokiego 335
  7 .9 .2 Naprawa i wymiana wtryskiwaczy paliwa 340
  7 .9 .3 Wymiana zasobnika paliwa i przewodów wysokiego ciśnienia 344
  7 .9 .4 Wymiana czujnika ciśnienia paliwa w zasobniku 345
  7 .9 .5 Ćwiczenie 346
  7 .9 .6 Pytania kontrolne i polecenia 347
  7 .10 Naprawa układów dolotowego i wylotowego 347
  7 .10 .1 Naprawa i wymiana kolektora dolotowego 348
  7 .10 .2 Naprawa i wymiana turbosprężarki 350
  7 .10 .3 Naprawa i wymiana sprężarki mechanicznej 355
  7 .10 .4 Naprawa i wymiana reaktora katalitycznego oraz filtra cząstek stałych 359
  7 .10 .5 Naprawa i wymiana tłumików oraz pośrednich elementów układu wylotowego 364
  7 .10 .6 Naprawa i wymiana elementów wyposażenia układu recyrkulacji spalin 369
  7 .10 .7 Ćwiczenie 372
  7 .10 .8 Pytania kontrolne i polecenia 373
  7 .11 Montaż i naprawa sekwencyjnych układów zasilania gazem LPG 373
  7 .11 .1 Dobór instalacji zasilania gazem LPG do silnika o zapłonie iskrowym 373
  7 .11 .2 Montaż i naprawa reduktora 374
  7 .11 .3 Montaż i naprawa wtryskiwaczy gazu oraz listew wtryskowych gazu 375
  7 .11 .4 Montaż sterownika gazu 377
  7 .11 .5 Montaż elektrozaworów i przewodów gazu 379
  7 .11 .6 Montaż zbiornika gazu oraz filtra fazy lotnej 380
  7 .11 .7 Regulacja zainstalowanej instalacji gazowej 383
  7 .11 .8 Ćwiczenie 383
  7 .11 .9 Pytania kontrolne i polecenia 386
  Naprawa mechanizmów podwozia samochodu 387
  8 .1 Naprawa mechanizmów napędowych 387
  8 .1 .1 Weryfikacja sprzęgieł 387
  8 .1 .2 Naprawa i wymiana sprzęgła ciernego, elektromagnetycznego oraz automatycznego 392
  8 .1 .3 Wymiana sprzęgła samonastawnego 394
  8 .1 .4 Weryfikacja jednomasowego i dwumasowego koła zamachowego 401
  8 .1 .5 Naprawa i wymiana jednomasowego oraz dwumasowego koła zamachowego 403
  8 .1 .6 Naprawa i wymiana mechanicznej skrzynki biegów 407
  8 .1 .7 Naprawa i wymiana automatycznych skrzynek biegów 411
  8 .1 .8 Naprawa i wymiana wału napędowego 421
  8 .1 .9 Naprawa i wymiana mostu napędowego 424
  8 .1 .10 Naprawa i wymiana półosi oraz przegubów napędowych 434
  8 .1 .11 Ćwiczenie 438
  8 .1 .12 Pytania kontrolne i polecenia 439
  8 .2 Naprawa mechanizmów nośnych i jezdnych 439
  8 .2 .1 Naprawa ram samochodowych 440
  8 .2 .2 Wymiana kolumny zawieszenia przedniego 442
  8 .2 .3 Wymiana sprężyny śrubowej kolumny przedniego zawieszenia 446
  8 .2 .4 Wymiana wahaczy, tulei i sworzni kulowych zawieszenia półniezależnego oraz niezależnego 447
  8 .2 .5 Wymiana drążków reakcyjnych 450
  8 .2 .6 Wymiana sprężyny śrubowej i amortyzatora tylnego zawieszenia 451
  8 .2 .7 Wymiana drążków skrętnych i stabilizatorów 452
  8 .2 .8 Ćwiczenie 453
  8 .2 .9 Pytania kontrolne i polecenia 454
  8 .3 Naprawa mechanizmów kierowniczych 454
  8 .3 .1 Wymiana koła kierownicy i zespołu poduszki gazowej 454
  8 .3 .2 Naprawa i wymiana kolumny kierownicy 457
  8 .3 .3 Naprawa i wymiana zębatkowej przekładni kierowniczej 459
  8 .3 .4 Naprawa i wymiana mechanizmu zwrotniczego 462
  8 .3 .5 Naprawa i wymiana elementów hydraulicznego mechanizmu wspomagania układu kierowniczego 464
  8 .3 .6 Naprawa i wymiana elementów elektromechanicznego mechanizmu wspomagania układu kierowniczego 466
  8 .3 .7 Ćwiczenie 469
  8 .3 .8 Pytania kontrolne i polecenia 469
  8 .4 Naprawa mechanizmów hamulcowych 470
  8 .4 .1 Naprawa i wymiana bębnów oraz szczęk hamulcowych 470
  8 .4 .2 Naprawa tarcz hamulcowych 473
  8 .4 .3 Wymiana tarcz i klocków hamulcowych w samochodach wyposażonych w konwencjonalny układ hamulcowy 475
  8 .4 .4 Wymiana tarcz i klocków hamulcowych w samochodach wyposażonych w elektrohydrauliczny układ hamulcowy 481
  8 .4 .5 Ćwiczenie 483
  8 .4 .6 Pytania kontrolne i polecenia 483
  Naprawa ogumienia i kół 484
  9 .1 Naprawa ogumienia 484
  9 .1 .1 Wymiana opon 484
  9 .1 .2 Naprawa opon 495
  9 .1 .3 Ćwiczenie 497
  9 .1 .4 Pytania kontrolne i polecenia 497
  9 .2 Naprawa tarcz i obręczy kół 498
  9 .2 .1 Sposoby naprawy tarcz i obręczy kół 498
  9 .2 .2 Wyrównoważanie kół 499
  9 .2 .3 Wymiana łożysk i piast kół 501
  9 .2 .4 Ćwiczenie 504
  9 .2 .5 Pytania kontrolne i polecenia 505
  Naprawa i konserwacja podwozia oraz nadwozia 506
  10 .1 Konserwacja podwozia pojazdu 506
  10 .2 Konserwacja powierzchni lakierowych i dekoracyjnych nadwozia pojazdu 508
  10 .3 Naprawa i wymiana szyb pojazdu 510
  10 .4 Naprawa i wymiana elementów wyposażenia wnętrza pojazdu 511
  10 .5 Ćwiczenie 514
  10 .6 Pytania kontrolne i polecenia 514
  Kosztorysowanie napraw pojazdów samochodowych 515
  11 .1 Warunki przyjęcia pojazdu do naprawy 515
  11 .2 Ćwiczenie 526
  11 .3 Pytania kontrolne i polecenia 526
  Bibliografia 527
  Źródła ilustracji 530
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Liczba szt.

Cena: 84.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Wróblewski Piotr , Kupiec Jerzy
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Doległo Marian
73.50 zł
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Kołodziejczyk Sławomir
92.00 zł
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
Wiśniewski Krzysztof
73.50 zł
Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania
Praca zbiorowa, red. Jan Szlagowski
76.65 zł
Język angielski w branży samochodowej
English in the Automotive Industry
Jarocka Janina
49.00 zł

Książki autora

Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Wróblewski Piotr , Kupiec Jerzy
84.00 zł
Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Wróblewski Piotr , Kupiec Jerzy
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Wróblewski Piotr
84.00 zł
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Wróblewski Piotr