Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 2
Ilustracje dla nauczycieli

Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 2 Ilustracje dla nauczycieli

Autor: Warżołek Piotr , Karkut Krzysztof , Boś Piotr

Liczba ilustracji: 182

Polecam: 4

Opis

Ilustracje w wersji elektronicznej zawarte w części 2 podręcznika przeznaczone dla nauczycieli kształcących w zawodzie elektromechanika pojazdów samochodowych w zakresie kwalifikacji MG.12/MOT.02.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

Liczba szt.Książki autora

Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1
Podstawa programowa 2017/2019
Boś Piotr , Karkut Krzysztof , Warżołek Piotr
73.50 zł
Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1
Ilustracje dla nauczycieli
Boś Piotr , Karkut Krzysztof , Warżołek Piotr
Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 2 Ilustracje dla nauczycieli
Warżołek Piotr , Karkut Krzysztof , Boś Piotr
Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz.2
Podstawa programowa 2017/2019
Warżołek Piotr , Karkut Krzysztof , Boś Piotr
65.00 zł