Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

Autor: Jastrzębska Urszula

ISBN: 978-83-206-1967-6

Wydanie: 1 / 2016
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 188
Liczba ilustracji: 43
Liczba tabel: 14
Seria: Technik pojazdów samochodowych
Oprawa: miękka

Polecam: 36

Opis

W bogato ilustrowanym podręczniku omówiono zagadnienia z zakresu organizacji i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim organizację przedsiębiorstwa samochodowego i procesu obsługowo-naprawczego, sposoby gospodarowania częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami, zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi, elementy wyposażenia serwisu, systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie samochodowym, metody analizy pracy serwisu oraz podstawy posługiwania się dokumentacją serwisową. Materiał nauczania uzupełniono praktycznymi przykładami oraz opisami przykładowych programów komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwach samochodowych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i ćwiczenia kontrolne, umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości. Podręcznik przystosowano do wykorzystania przez kolejne roczniki uczniów (tzw. podręcznik wieloletni). Wchodzi on w skład zestawu podręczników przygotowywanego przez WKŁ zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku).  
Odbiorcy: uczniowie techników samochodowych kształcący się w zawodzie technika pojazdów samochodowych (311513) i zdobywający kwalifikację M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, jak również osoby zdobywające tę kwalifikację w ramach kształcenia indywidualnego i zajmujące się praktyczną działalnością w zakresie obsługi pojazdów samochodowych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 20/2016.
Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2017 w zakresie kwalifikacji MG.43 oraz zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT.06.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Spis treści

  Wprowadzenie 5
  1. Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego 7
  1.1 Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa 7
  1.2 Zakres obowiązków pracownika 10
  1.3 Zarządzanie zasobami ludzkimi 14
  1.4 Kompetencje personalno-społeczne 16
  1.5 Systemy motywacyjne 17
  1.6 Wynagradzanie pracowników 18
  1.7 Organizacja przestrzeni w serwisie 22
  1.8 Sprawdzenie wiadomości 29
  2. Organizacja procesu obsługowo-naprawczego  30
  2.1 Rodzaje obsług 30
  2.2 Umówienie klienta do serwisu 33
  2.3 Przyjęcie pojazdu do serwisu 37
  2.4 Proces naprawy/przeglądu 47
  2.5 Wydanie pojazdu po naprawie 52
  2.6 Organizacja naprawy blacharsko-lakierniczej 57
  2.7 Programy komputerowe 80
  2.8 Sprawdzenie wiadomości 87
  3. Gospodarka częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami 93
  3.1 Dostawy 93
  3.2 Rotacja zapasów magazynowych 96
  3.3 Marża 97
  3.4 Rabat 97
  3.5 Dokumenty magazynowe 98
  3.6 Organizacja przestrzeni magazynowej 101
  3.7 Identyfikacja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 103
  3.8 Dobór części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 104
  3.9 Sprawdzenie wiadomości 106
  4. Zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi 108
  4.1 Podstawowe pojęcia 108
  4.2 Odpady produkowane w przedsiębiorstwie samochodowym 109
  4.3 Gospodarka odpadami 110
  4.4 Recykling pojazdów samochodowych 113
  4.5 Sprawdzenie wiadomości 118
  5.  Wyposażenie serwisu 119
  5.1 Warunki, jakie powinno spełniać wyposażenie serwisu 119
  5.2 Dozór techniczny 122
  5.3 Prawna kontrola metrologiczna 123
  5.4 Okresowa kontrola i wzorcowanie 125
  5.5 Obsługa i konserwacja urządzeń, przyrządów i narzędzi warsztatowych 126
  5.6 Wyposażenie stacji kontroli pojazdów 127
  5.7 Badania techniczne pojazdów 129
  5.8 Sprawdzenie wiadomości 131
  6. Systemy  zarządzania jakością w przedsiębiorstwie samochodowym 133
  6.1 Geneza kontroli jakości 133
  6.2 System zarządzania jakością ISO 9001 135
  6.3 Badanie stopnia zadowolenia klientów 138
  6.4 Zarządzanie reklamacjami 145
  6.5 Sprawdzenie wiadomości 146
  7. Analiza pracy serwisu 148
  7.1 Parametry pracy serwisu 148
  7.2 Wskaźniki pracy serwisu 148
  7.3 Optymalizacja pracy serwisu 150
  7.4 Sprawdzenie wiadomości 151
  Posługiwanie  się  dokumentacją  serwisową  –  ćwiczenia 152
  Bibliografia 181
  Źródła fotografii 182
  Załącznik 183
Liczba szt.

Cena: 49.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Doległo Marian
59.00 zł
Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Wróblewski Piotr , Kupiec Jerzy
Język angielski w branży samochodowej
English in the Automotive Industry
Jarocka Janina
46.00 zł
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
Wiśniewski Krzysztof
63.00 zł
Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Stępniewski Dariusz
46.00 zł
Samochodowe magistrale danych w praktyce warsztatowej. Budowa, diagnostyka, obsługa
Frei Martin
63.00 zł

Książki autora

Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
Jastrzębska Urszula
49.00 zł