Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym

Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym

Autor: Baczewski Kazimierz , Kałdoński Tadeusz

ISBN: 978-83-206-1705-4

Wydanie: 2, uaktualnione / 2008
Format: B5
Liczba stron: 224
Liczba ilustracji: 85
Liczba tabel: 49
Oprawa: twarda

Polecam: 38

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Opis współczesnych paliw przeznaczonych do silników o zapłonie samoczynnym, ich własności, parametrów i wymagań, a także zasad przechowywania i dystrybucji. Omówiono szczegółowo oleje napędowe, a także paliwa alternatywne, które mogą być stosowane samodzielnie lub jako domieszki do oleju napędowego, ze szczególnym uwzględnieniem olejów roślinnych i ich estrów (głównie oleju rzepakowego), a także możliwości stosowania w silnikach wysokoprężnych paliw gazowych – gazu płynnego LPG i naturalnego gazu ziemnego CNG oraz lekkich olejów opałowych i paliw lotniczych.
Odbiorcy: pracownicy sektora przechowywania, dystrybucji i handlu paliwami oraz kontroli ich jakości, pracownicy zaplecza techniczno-obsługowego motoryzacji, a także studenci specjalizujący się w eksploatacji pojazdów mechanicznych.
Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.pl
   


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wykaz skrótów i oznaczeń 7
  Od autorów 9
  1. Zasilanie paliwem silników o zapłonie samoczynnym 11
  1.1. Układy zasilania paliwem starszej generacji 12
  1.2. Układy zasilania paliwem nowszej generacji 16
  1.3. Obwód dopływu paliwa 20
  2. Spalanie paliwa w silnikach o zapłonie samoczynnym 24
  2.1. Podstawy procesów spalania w silniku ZS 24
  2.2. Spalanie w silniku ZS 28
  2.3. Właściwości samozapłonowe paliw 36
  3. Wymagania dotyczące paliw do silników o zapłonie samoczynnym 40
  3.1. Wymagania związane z prawidłowym funkcjonowaniem układu zasilania paliwem 43
  3.2. Wymagania związane z prawidłowym rozpyleniem, odparowaniem i spalaniem paliwa w silniku 54
  3.3. Wymagania związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne 65
  3.4. Wymagania związane z magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją olejów napędowych 75
  4. Podstawowe parametry olejów napędowych i kierunki ich rozwoju 83
  4.1. Podstawowe parametry normatywne olejów napędowych 83
  4.2. Tendencje rozwojowe olejów napędowych 91
  5. Zasady przechowywania, dystrybucji i użytkowania olejów napędowych 97
  5.1. Zmiana jakości olejów napędowych w procesach przechowywania, transportowania i dystrybucji 100
  5.2. Kontrola jakości olejów napędowych 104
  5.2.1. System kontroli jakości paliw w Europie i w Polsce 106
  5.2.2. Jakość olejów napędowych w Polsce 107
  5.3. Zasady użytkowania olejów napędowych 110
  6. Inne paliwa stosowane do zasilania silników o zapłonie samoczynnym 113
  6.1. Biopaliwa do zasilania silników ZS 117
  6.1.1. Oleje roślinne jako paliwa do silników ZS 117
  6.1.1.1. Oleje rzepakowe 119
  6.1.1.2. Mieszaniny olejów roślinnych z olejami napędowymi 124
  6.1.1.3. Mieszaniny olejów roślinnych z alkoholami i wodą 125
  6.1.2. Estry olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych jako biopaliwa do silników ZS 125
  6.1.2.1. Produkcja estrów metylowych olejów roślinnych 128
  6.1.2.2. Właściwości estrów kwasów tłuszczowych jako paliwa do silników ZS 31
  6.1.3. Mieszaniny estrów olejów roślinnych z olejami napędowymi 142
  6.1.4. Normalizowanie właściwości estrów metylowych olejów roślinnych i tłuszczów 148
  6.2. Alkohole i etery jako paliwa do silników ZS 150
  6.2.1. Eter dimetylowy jako paliwo do silników ZS 150
  6.2.2. Bioetanol i mieszaniny bioetanolu z olejem napędowym jako paliwa do silników ZS 152
  6.2.3. Metanol i biometanol jako paliwa do silników ZS 155
  6.3. Emulsje paliwowo-wodne 156
  6.4. Paliwa gazowe do zasilania silników ZS 157
  6.4.1. Układy zasilania paliwami gazowymi silników ZS 159
  6.4.2. Zasilanie silników ZS mieszaniną propan-butan (LPG) 163
  6.4.3. Zasilanie silników ZS gazem ziemnym (CNG i LNG) 167
  6.5. Paliwa lotnicze 174
  6.5.1. Wiadomości wstępne 174
  6.5.2. Wpływ paliwa F-34 na parametry i użytkowanie silników ZS 177
  6.6. Lekkie oleje opałowe 184
  7. Techniczne i ekonomiczne aspekty zastosowania olejów napędowych oraz paliw niekonwencjonalnych 191
  7.1. Uwarunkowania w zakresie praktycznego stosowania paliw do silników ZS 192
  7.2. Problemy zastosowania biodiesla 197
  7.2.1. Uwarunkowania techniczne zastosowania biodiesla 197
  7.2.2. Uwarunkowania prawne zastosowania biodiesla 199
  7.2.3. Uwarunkowania ekonomiczne zastosowania biodiesla 200
  7.2.4. Zastosowanie i produkcja biodiesla na świecie i w Polsce 204
  7.3. Uwarunkowania w zakresie praktycznego zastosowania paliw gazowych 208
  7.4. Kierunki rozwoju paliw do silników ZS 212
  Literatura 218
Liczba szt.

Cena: 46.20 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów
Rokosch Uwe
75.00 zł
Czujniki w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
60.00 zł
Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
59.00 zł
Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych
Janiszewski Tadeusz , Mavrantzas Spiros
42.00 zł
Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne
Praca zbiorowa
59.00 zł
Teoria silników tłokowych
Rychter Tadeusz , Teodorczyk Andrzej
Zapowiedź

Książki autora

Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym
Baczewski Kazimierz , Kałdoński Tadeusz
46.20 zł