Perspektywy rozwoju modeli mobilności w aspekcie współdzielenia usług, MaaS oraz autonomizacji transportu drogowego

Perspektywy rozwoju modeli mobilności w aspekcie współdzielenia usług, MaaS oraz autonomizacji transportu drogowego

Autor: Kamińska Ewa

ISBN: 978-83-206-2049-8
Zlecone

Wydanie: 1/2021
Format: B5
Liczba stron: 112
Liczba ilustracji: 10
Liczba tabel: 17
Oprawa: miękka

Polecam: 20

Opis

W monografii przeanalizowano zagadnienia z zakresu ekonomii współdzielenia w aspekcie innowacyjnych rozwiązań dotyczących mobilności, w tym współdzielenia pojazdów i podróży. Ponadto opisano rozwój Mobility-as-a-Service (MaaS), czyli mobilności jako usługi, której funkcjonalności pozwalają potencjalnym użytkownikom na planowanie spersonalizowanych podróży realizowanych z wykorzystaniem różnych środków transportu.
Współdzielona mobilność przybiera różne formy i jest realizowana za pomocą szerokiego spektrum pojazdów, poczynając od samochodów osobowych, przez taksówki, rowery i hulajnogi, aż po skutery.
W związku z rosnącym zainteresowaniem technologią pojazdów zautomatyzowanych, a w przyszłości autonomicznych − AV (autonomous vehicles), przeanalizowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przede wszystkim wśród mieszkańców miast, dotyczących ich stosunku do tej technologii. Zwrócono uwagę na poziom wiedzy w tym zakresie oraz chęć skorzystania z przejazdów realizowanych pojazdami AV, w tym do podróży współdzielonych.
Analizy z zakresu znajomości preferencji przyszłych użytkowników pojazdów o wysokim poziomie automatyzacji lub w pełni autonomicznych umożliwiają ukierunkowanie rozwoju technologii AV w sposób spełniający oczekiwania przyszłych użytkowników i zwrócenie uwagi na już istniejące obawy, które mogą zniechęcać do korzystania z nowych rozwiązań w zakresie mobilności.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wykaz skrótów   7
  Wstęp  9
  Rozdział 1. Nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie zapewnienia mobilności  13
  1.1. Idea sharing economy jako efekt zmian postaw konsumenckich  13
  1.2. Usługa Mobility-as-a-Service  18
  1.3. Potencjalne efekty społeczne, organizacyjne i finansowe wynikające z realizacji zasad współdzielenia mobilności i usług MaaS  23
  Rozdział 2. Istniejące rozwiązania w zakresie współdzielenia pojazdów i Mobility-as-a-Service  27
  2.1. Przykładowe rozwiązania krajowe  27
  2.2. Przykładowe rozwiązania międzynarodowe  35
  Rozdział 3. Modele funkcjonowania podmiotów gospodarczych w zakresie sharing mobility i Mobility-as-a-Service  43
  3.1. Ekonomia współdzielenia w kontekście car-sharingu  43
  3.1.1. Zagadnienia teoretyczne opracowywania modeli biznesowych przedsiębiorstw z obszaru współdzielonej mobilności   43
  3.1.2. Przykładowe modele biznesowe Canvas wybranych firm działających w modelu współdzielenia pojazdów  52
  3.2. Wybrane modele biznesowe rozwiązań z zakresu Mobility-as-a-Service  60
  3.3. Strategie i perspektywy rozwoju  64
  Rozdział 4. Rozwój modeli biznesowych z zakresu sharing economy i Mobility-as-a-Service w aspekcie pojazdów autonomicznych  67
  4.1. Zagadnienia wstępne z zakresu pojazdów AV  67
  4.2. Analizy dotyczące stosunku potencjalnych użytkowników do wdrożenia technologii pojazdów autonomicznych, w tym współdzielonych (SAVs)  71
  4.3. Zmiana modeli biznesowych w przypadku wdrożenia pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych  77
  4.4. Pojazdy autonomiczne jako element inteligentnego miasta  88
  Rozdział 5. Podsumowanie   95
  Bibliografia  99
  Wykaz rysunków   110
  Wykaz tabel  111

  Uzupełnienie

  Publikacja wydana na zamówienie Instytutu Transportu Samochodowego

Książki autora

Perspektywy rozwoju modeli mobilności w aspekcie współdzielenia usług, MaaS oraz autonomizacji transportu drogowego
Kamińska Ewa
Zlecone