Planowanie produkcji i dystrybucji

Planowanie produkcji i dystrybucji

Autor: Widłok Sabina

ISBN: 978-83-206-1960-7

Wydanie: 1 / 2016
Liczba stron: 184
Liczba ilustracji: 87
Liczba tabel: 78
Seria: Technik logistyk
Oprawa: miękka

Polecam: 36

Opis

W podręczniku omówiono zagadnienia zaopatrzenia przepływów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty procesu produkcji oraz sterowania zakupami wraz z ich harmo­no­gra­mo­wa­niem. Przedstawiono również normy, procedury, zasady i narzędzia zarządzania jakością. Podano także wiadomości dotyczące logistyki odpadów i kosztów w logistyce oraz wzory dokumentacji przepływów produkcyjnych.
Zagadnienia te zaprezentowano w formie wykładu teoretycznego, uzupełnionego licznymi przykładami, metodami i analizami, zaczerpniętymi z praktyki gospodarczej.
Każdy rozdział kończy się blokiem powtórzeniowym, na który składają się pytania kontrolne i zadania do samodzielnego wykonania.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 37 /2016Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  1. Wstęp do planowania produkcji 5
  1.1. Podsystemy produkcji i dystrybucji przedsiębiorstwa 5
  1.2. Pytania kontrolne 14
  2. Przepływy produkcyjne 16
  2.1. Istota procesu produkcyjnego 16
  2.1.1. System produkcyjny i jego otoczenie 16
  2.1.2. Nowoczesne systemy produkcyjne 20
  2.1.3. Struktura informacyjna procesu produkcyjnego 23
  2.1.4. Pytania kontrolne: 23
  2.2. Sterowanie procesem produkcji 24
  2.2.1. Wprowadzenie do sterowania produkcją 24
  2.2.2. Zasady i metody sterowania przepływem produkcji 27
  2.2.3. Sterowanie zasobami materiałowymi i produkcyjnymi 35
  2.2.4. Analiza sprawności systemu przepływów produkcyjnych 37
  2.2.5. Pytania kontrolne 52
  2.2.6. Zadania do samodzielnego wykonania 53
  2.3. Sterowanie procesami zakupu 55
  2.3.1. Logistyka zaopatrzenia 55
  2.3.2. Procesy zaopatrzenia materiałowego 57
  2.3.3. Procedury zakupowe 62
  2.3.4. Wybór źródeł zakupu i przewoźnika 63
  2.3.5. Pytania kontrolne 69
  2.3.6. Zadania do samodzielnego wykonania 69
  2.4. Harmonogramowanie produkcji 74
  2.4.1. Zarządzanie funduszem czasu i harmonogramowanie 74
  2.4.2. Wykres Gantta. Budowa i zastosowanie 75
  2.4.3. Główny harmonogram produkcji MPS 78
  2.4.4. Algorytm Palmera 79
  2.4.5. Pytania kontrolne 82
  2.4.6. Zadania do samodzielnego wykonania 82
  3. Logistyka odpadów 85
  3.1. Logistyczny system gospodarki odpadami 85
  3.2. Klasyfikacja odpadów 87
  3.3. Obiekty gospodarowania odpadami 89
  3.4. Działania w zakresie gospodarowania odpadami 89
  3.5. Regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami 92
  3.6. Recykling 93
  3.7. Pytania kontrolne 99
  3.8. Zadania do samodzielnego wykonania 100
  4. Zarządzanie jakością 101
  4.1. Znaczenie pojęcia jakość 101
  4.2. Normy i procedury jakości. System zarządzania jakością według normy ISO 9000 104
  4.3. Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością 108
  4.4. Pytania kontrolne 120
  4.5. Zadania do samodzielnego wykonania 121
  5. Dokumentacja przepływów produkcyjnych 123
  5.1. Dokumentacja planowania i ewidencji produkcji 123
  5.2. Przykłady dokumentów produkcyjnych i zasady ich sporządzania 124
  5.3. Pytania kontrolne 129
  5.4. Zadania do samodzielnego wykonania 130
  6. Koszty w logistyce 131
  6.1. Koszty działalności logistycznej 131
  6.2. Kalkulacja kosztów 135
  6.3. Pytania kontrolne 139
  6.4. Zadania do samodzielnego wykonania 140
  7. Przepływy w kanale dystrybucji 142
  7.1. Istota, rola i zadania systemu dystrybucji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 142
  7.2. Efektywność systemu dystrybucji 145
  7.3. Kanały dystrybucji 146
  7.4. Klasyfikacja kanałów dystrybucji 148
  7.5. Wybór kanału dystrybucji 150
  7.6. Współpraca i konflikty w kanałach dystrybucji 151
  7.7. Pytania kontrolne 152
  8. Centra dystrybucji 153
  8.1. Istota oraz funkcje centrów dystrybucji 153
  8.2. Podział centrów dystrybucji 155
  8.3. Lokalizacja centrów dystrybucji 156
  8.4. Pytania kontrolne 159
  9. Planowanie w systemie dystrybucji 160
  9.1. Decyzje logistyczne w sferze dystrybucji 160
  9.2. Komputerowe wspomaganie planowania dystrybucji 162
  9.3. Składy w dystrybucji 163
  9.4. Wskaźniki efektywności systemu dystrybucji 164
  9.5. Pytania kontrolne 166
  10. Współczesne kierunki rozwoju dystrybucji 167
  10.1. Innowacyjne strategie i metody w logistyce dystrybucji 167
  10.2. Pytania kontrolne 172
  11. Automatyczna identyfikacja towarów 173
  11.1. Istota systemów ADC 173
  11.2. Rodzaje i możliwości zastosowania kodów kreskowych 174
  11.3. Radiowe Systemy Automatycznej Identyfikacji RFID 177
  11.4. Pytania kontrolne 180
  12. Literatura 181
  13. Źródła pochodzenia rysunków i tabel 182
   
Liczba szt.

Cena: 49.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Logistyka dystrybucji
Praca zbiorowa, red. J. Nowakowska-Grunt i M. Starostka-Patyk
54.60 zł
Technika transportu ładunków
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł
Akumulatory, baterie, ogniwa
Czerwiński Andrzej
63.00 zł
Skutery OSA
Praca zbiorowa
39.00 zł
Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej
Merkisz Jerzy , Pielecha Jacek , Radzimirski Stanisław
54.60 zł
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Doległo Marian
73.50 zł

Książki autora

Planowanie produkcji i dystrybucji
Widłok Sabina
49.00 zł