Podstawy elektroniki cyfrowej

Podstawy elektroniki cyfrowej

Autor:

ISBN: 978-83-206-1667-5

Wydanie: 5, zmienione
Format: B5
Liczba stron: 492
Liczba ilustracji: 257
Liczba tabel: 33
Oprawa: twarda

Polecam: 45

Opis

W książce opisano podstawy teorii układów logicznych, budowę i właściwości cyfrowych układów scalonych, w szczególności wykonywanych w technologii CMOS, oraz ich zastosowania. Wykład języka VHDL do opisu i projektowania urządzeń cyfrowych jest uzupełniony przez przykłady i zadania projektowe. Książka zawiera również opis podstaw matematycznych, cyfrowego zapisu informacji i arytmetyki dwójkowej.
Książka jest podręcznikiem akademickim dla kursów poświęconych układom cyfrowym.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  1. Podstawy matematyczne /strona 1
  1.1. Rachunek zdań /1
  1.2. Rachunek zbiorów /4
  1.3. Kwantyfikatory /9
  1.4. Relacje i funkcje /11
  1.5. Algebra Boole'a /16
  Literatura /19

  2. Cyfrowy zapis informacji /strona 20
  2.1. Określenia podstawowe /20
  2.2. Kody liczbowe /24
  2.2.1. Kody naturalne /24
  2.2.2. Konwersja liczb przedstawionych w kodach naturalnych o różnych podstawach /30
  2.2.3. Uzupełnienia liczb /36
  2.2.4. Zapis liczb dwójkowych ze znakiem /37
  2.2.5. Kody dwójkowo-dziesiętne (BCD) /40
  2.2.6. Kody refleksyjne /42
  2.2.7. Zmiennoprzecinkowy zapis liczb /44
  2.3. Kody alfanumeryczne /48
  2.4. Kody zabezpieczające przed błędami /50
  Literatura /57
  Zadania /57

  3. Arytmetyka dwójkowa /strona 59
  3.1. Działania arytmetyczne na liczbach dwójkowych bez znaku /59
  3.2. Działania arytmetyczne na liczbach dwójkowych ze znakiem /68
  3.3. Działania arytmetyczne na liczbach dziesiętnych kodowanych dwójkowo (BCD) /73
  3.4. Działania arytmetyczne na liczbach zmiennoprzecinkowych /75
  Literatura  /76
  Zadania  /76

  4. Podstawy teorii układów cyfrowych /strona 78
  4.1. Układy kombinacyjne  /79
  4.1.1. Funkcje logiczne i formy boolowskie /79
  4.1.2. Rodzaje form boolowskich  /84
  4.1.3. Minimalizacja form boolowskich  /93
  4.1.4. Podstawowe układy kombinacyjne: bramki. Symbole graficzne /102
  4.1.5. Złożone układy kombinacyjne  /106
  4.1.6. Zjawisko hazardu  /112
  4.2. Układy sekwencyjne  /116
  4.2.1. Rodzaje i sposoby opisu układów sekwencyjnych  /116
  4.2.2. Elementy pamięciowe: zatrzaski i przerzutniki  /121
  4.2.2.1. Zatrzaski  /123
  4.2.2.2. Przerzutniki  /129
  4.2.3. Projektowanie układów sekwencyjnych  /138
  4.2.3.1. Tworzenie grafu i tablicy przejść  /141
  4.2.3.2. Redukcja liczby stanów wewnętrznych  /145
  4.2.3.3. Kodowanie stanów i synteza układu  /150
  4.2.3.4. Projektowanie układu sekwencyjnego z wykorzystaniem rejestru przesuwającego  /157
  Literatura  /157
  Zadania  /158

  5. Cyfrowe układy scalone /strona 160
  5.1. Klasyfikacja   /160
  5.2. Rys historyczny  /162
  5.3. Właściwości cyfrowych układów scalonych  /164
  5.3.1. Szybkość działania  /165
  5.3.2. Moc strat  /168
  5.3.3. Odporność na zakłócenia  /169
  5.3.4. Zgodność łączeniowa i obciążalność /171
  5.4. Obudowy  /172
  5.5. Niezawodność  /176
  Literatura  /182

  6. Cyfrowe układy scalone – struktury podstawowe
      
   /strona 183
  6.1. Elementy układów scalonych  /183
  6.2. Najprostsze bramki  /190
  6.3. Układy TTL /191
  6.3.1. Seria podstawowa TTL /193
  6.3.2. Ulepszone serie układów TTL /196
  6.3.3. Układy z wejściem Schmitta  /198
  6.3.4. Połączenia szynowe i magistrale /200
  6.4. Układy ECL /203
  6.4.1. Bramki ECL /205
  6.4.2. Odbiorniki do linii transmisyjnych /209
  6.5. Układy CMOS /211
  6.5.1. Podstawowe układy CMOS /214
  6.5.1.1. Inwerter /214
  6.5.1.2. Bramki /217
  6.5.1.3. Szybkość działania /222
  6.5.1.4. Moc strat /222
  6.5.1.5. Odporność na zakłócenia /224
  6.5.1.6. Zgodność łączeniowa i obciążalność /225
  6.5.2. Przełączniki CMOS /229
  6.5.3. Wyjścia trójstanowe /235
  6.6. Metastabilność przerzutników /236
  Literatura /244

  7. Bloki cyfrowe /strona 246
  7.1. Konwertery kodów /247
  7.1.1. Dekodery /247
  7.1.2. Kodery /250
  7.2. Multipleksery i demultipleksery /251
  7.3. Testery parzystości i nieparzystości /255
  7.4. Bloki arytmetyczne /256
  7.4.1. Komparatory /256
  7.4.2. Sumatory /258
  7.4.3. Bloki arytmetyczno-logiczne /266
  7.4.4. Bloki mnożące /267
  7.5. Rejestry /268
  7.6. Liczniki /272
  7.7. Bloki pamięciowe /289
  7.7.1. Pamięci o swobodnym dostępie (RAM) /291
  7.7.1.1. Pamięci statyczne (SRAM) /294
  7.7.1.2. Pamięci dynamiczne (DRAM) /300
  7.7.2. Pamięci stałe /303
  7.7.2.1. Pamięci ROM /304
  7.7.2.2. Pamięci PROM /307
  7.7.2.3. Pamięci EPROM /308
  7.7.2.4. Pamięci EEPROM /312
  7.7.2.5. Pamięci Flash /314
  7.7.2.6. Inne rodzaje pamięci /317
  Literatura /322
  Zadania /323

  8. Programowalne i specjalizowane układy cyfrowe
       /strona 325
  8.1. Układy programowalne /325
  8.1.1. Proste układy programowalne (SPLD) /326
  8.1.1.1. Układy FPLA /327
  8.1.1.2. Programowalne pamięci stałe /329
  8.1.1.3. Układy GAL /329
  8.1.2. Złożone układy programowalne (CPLD) /336
  8.1.3. Układy FPGA /343
  8.1.4. Układ FPGA Spartan-3A /349
  8.2. Układy specjalizowane (ASIC) /357
  8.2.1. Matryce bramkowe (GA) /358
  8.2.2. Matryce komórkowe (SC) i wbudowane (EA) /359
  8.2.3. Układy indywidualne (FC) i komórkowe (CB) /360
  Literatura /361

  9. Urządzenia cyfrowe do sekwencyjnego przetwarzania 
      danych
  /strona 362
  9.1. Bloki operacyjne /363
  9.2. Bloki sterujące /368
  9.3. Komputery /371
  9.3.1. Podstawy budowy i działania /371
  9.3.2. Architektura komputerów /382
  9.3.3. Programowanie komputerów /385
  Literatura /388

  10. Język VHDL /strona 389
  10.1. Projektowanie z użyciem języka VHDL /389
  10.2. Opis języka VHDL /392
  10.2.1. Wprowadzenie do języka VHDL /393
  10.2.2. Struktura języka VHDL /402
  10.2.2.1. Obiekty /402
  10.2.2.2. Typy /404
  10.2.2.3. Atrybuty /410
  10.2.2.4. Pakiety i biblioteki /411
  10.2.2.5. Instrukcje współbieżne /413
  10.2.2.6. Instrukcje sekwencyjne /419
  10.2.2.7. Funkcje i procedury /424
  10.2.3. Opis złożonych układów cyfrowych /430
  10.2.3.1. Układy kombinacyjne /430
  10.2.3.2. Układy sekwencyjne /433
  10.2.4. Weryfikacja projektów /448
  10.3. Optymalizacja projektów /451
  Literatura /452
  Zadania /452

  11. Połączenia cyfrowych układów scalonych /strona 455
  11.1. Linie transmisyjne /456
  11.2. Odbicia i przesłuch /459
  11.3. Połączenia w układach ECL /462
  11.4. Połączenia w układach TTL i CMOS /469
  11.5. Zakłócenia /471
  Literatura /473
  Skorowidz /474
Liczba szt.

Cena: 61.95 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2
Horowitz Paul , Hill Winfield
249.00 zł
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
65.00 zł
Podstawy techniki cyfrowej
Skorupski Andrzej
26.88 zł
nakład wyczerpany
Wyprawy w świat elektroniki. Wyższy stopień wtajemniczenia, t. 2
Górecki Piotr
49.00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł
Komputerowe systemy pomiarowe
Nawrocki Waldemar
44.10 zł

Książki autora