Podstawy lakiernictwa samochodowego

Podstawy lakiernictwa samochodowego wydanie 2 rozszerzone

Autor: Weinhuber Karl , Auer Klaus

ISBN: 978-83-206-1952-2
Zapowiedź

Wydanie: 2 rozszerzone / 2015
Tłumacz: Alina Retecka (ELSTEC s.c.)
Format: B5
Liczba stron: 248
Liczba ilustracji: 450
Liczba tabel: 10
Oprawa: miękka

Polecam: 85

Opis

Podręcznik ten jest przeznaczony do nauki zawodu lakiernika samochodowego, zarówno w szkole, jak i w zakładzie pracy. Jego praktyczny charakter sprawia, że może stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla uczniów, osób kształcących się samodzielnie oraz pracowników warsztatów lakierniczych i blacharskich zdobywających lub podwyższających swe kwalifikacje zawodowe. Układ treści podporządkowano naturalnej kolejności procesów lakierniczych. Liczne fotografie, kolorowe rysunki i czytelne wyróżnienia w tekście ułatwiają przyswojenie i zapamiętanie podanych informacji, a zadania i pytania kontrolne pomagają w utrwaleniu wiadomości.
Wybrane zagadnienia z treści książki:
- Charakterystyka zawodu lakiernika samochodowego BHP i ochrona środowiska z uwzględnieniem przepisów i realiów krajowych.
- Podstawy materiałoznawstwa: metale, tworzywa sztuczne, drewno.
- Zasady naprawy, czynności obsługowych, prawidłowej eksploatacji.
- Podstawy teorii barw i tworzenia koloru.
- Przygotowanie powierzchni poszycia.
- Sposoby nakładania warstwy podkładowej i powłok lakierowych.
- Polsko-niemiecko-angielski słowniczek podstawowych pojęć.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa
  1. Charakterystyka zawodu, warunki podjęcia pracy, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 11
  1.1. Charakterystyka zawodu lakiernika samochodowego 13
  1.2. Warunki podjęcia pracy w zawodzie lakiernika samochodowego 13
  1.3. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 14
  Zadania 17
  2. Ochrona pracowników i środowiska 19
  2.1. Zapobieganie wypadkom w miejscu pracy 21
  2.1.1. Środki ochrony osobistej 21
  2.1.2. Bezpieczeństwo w miejscu pracy 21
  2.1.3. Znaki bezpieczeństwa 21
  2.2. Przepisy, rozporządzenia, regulacje 22
  2.2.1. Karty charakterystyki 22
  2.2.2. Rozporządzenie o środkach niebezpiecznych 30
  2.2.3. Symbole zagrożenia 30
  2.2.4. Środki ochrony 31
  2.2.5. Oznaczenia substancji 31
  2.2.6. Przepisy zakładowe 31
  2.2.7. Ochrona górnych dróg oddechowych 32
  2.2.8. Dyrektywa LZO 33
  2.2.9. Ochrona skóry 34
  2.2.10. Ochrona środowiska 35
  2.2.11. Techniki lakiernicze zmniejszające uciążliwość środowiskową 35
  2.2.12. Bezpieczeństwo podczas napraw nadwozi 35
  2.2.13. Ochrona przed wypadkami w wyniku porażenia prądem 36
  2.2.14. Znaki i symbole na urządzeniach elektrycznych 36
  2.2.15. Znak bezpieczeństwa 36
  2.2.16. Ochrona przeciwpożarowa 37
  Zadania 38
  3. Podłoża 41
  3.1. Metale 43
  3.1.1. Elementy metalowe pojazdów 43
  3.1.2. Stal 43
  3.1.3. Blacha nadwozia 44
  3.1.4. Aluminium 45
  3.1.5. Cynk 45
  3.1.6. Korozja 46
  Zadania 49
  3.2. Tworzywa sztuczne 51
  3.2.1. Zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie pojazdów 51
  3.2.2. Podział tworzyw sztucznych 51
  3.2.3. Mieszanki 52
  3.2.4. Rozpoznawanie tworzyw sztucznych 52
  3.2.5. Tworzywa sztuczne wrażliwe na rozpuszczalniki 53
  3.2.6. Przygotowanie powierzchni z tworzyw sztucznych 54
  3.2.7. Czyszczenie elementów 54
  3.2.8. Wygrzewanie 54
  3.2.9. Test na odtłuszczanie 55
  3.2.10. Wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych 55
  3.2.11. Elementy z tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi 56
  3.2.12. Znakowanie elementów z tworzyw sztucznych 56
  3.2.13. Słownictwo fachowe 57
  Zadania 58
  3.3. Drewno 60
  3.3.1. Płyty drzewne 60
  3.3.2. Płyty stosowane w zabudowie pojazdów 61
  3.3.3. Połączenia płyt 62
  Zadania 62
  4. Naprawy blacharskie 63
  4.1. Przemysł samochodowy, zarys historyczny 65
  4.1.1. Historia kształtu nadwozi 65
  4.1.2. Rozwój kształtu nadwozi 67
  4.1.3. Klasyfikacja pojazdów drogowych 68
  4.1.4. Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 72
  Zadania 72
  4.2. Elementy pojazdów ulegające uszkodzeniom 74
  4.2.1. Nazwy części nadwozia 74
  4.2.2. Zgłoszenie szkody 76
  4.2.3. Oględziny 76
  4.2.4. Różnica wymiarów szczelin 77
  4.2.5. Szkody ukryte 77
  4.2.6. Punkty łączenia nadwozia 77
  4.2.7. Ustalenie rozmiaru szkody 77
  4.2.8. Ustalenie sposobu naprawy 78
  Zadania 79
  4.3. Demontaż i montaż części pojazdu 80
  4.3.1. Przygotowanie 80
  4.3.2. Podnośniki samochodowe 80
  4.3.3. Niebezpieczeństwo powstawania wypadków podczas użytkowania podnośników samochodowych 81
  4.3.4. Montaż części samochodowych 81
  4.3.5. Montaż i demontaż kół 83
  Zadania 84
  4.4. Prostowanie uszkodzonych elementów nadwozia 85
  4.4.1. Techniki wypychania 85
  4.4.2. Metody wypychania 86
  4.4.3. Narzędzia blacharskie 87
  4.4.4. Wyciąganie za pomocą wyciągarek 88
  4.4.5. Zgrzewarko-wyciągarka Airpuller 88
  4.4.6. Cynowanie blach nadwozia 89
  4.4.7. Metody, materiały i warunki naprawy części z tworzyw sztucznych 90
  Zadania 92
  4.5. Techniki usuwania powłoki, systemy szlifierskie, narzędzia, urządzenia, materiały szlifierskie 94
  4.5.1. Szlifowanie 94
  4.5.2. Wyroby ścierne 94
  4.5.3. Szlifowanie na mokro 98
  4.5.4. Szlifowanie na sucho 98
  4.5.5. Porównanie szlifowania na mokro i sucho 98
  4.5.6. Włóknina ścierna, materiały ścierne na gąbce 99
  4.5.7. Narzędzia szlifierskie 100
  4.5.8. Odsysanie pyłu szlifierskiego 102
  4.5.9. Usuwanie powłok lakierowych 103
  Zadania 103
  4.6. Szyby 104
  4.6.1. Szyby samochodowe 104
  4.6.2. Szkło wielowarstwowe 104
  4.6.3. Ochrona przed uderzeniami kamieni 104
  4.6.4. Szyby chroniące przed promieniowaniem słonecznym 105
  4.6.5. Uszkodzenia szyby wielowarstwowej 105
  4.6.6. Wycinanie i wklejanie szyb samochodowych 107
  4.6.7. Wklejanie szyby 108
  4.6.8. Czyszczenie szyb 110
  Zadania 111
  5. Barwy i ich tworzenie 113
  5.1. Postrzeganie i działanie barw 115
  5.1.1. Barwa i światło 115
  5.2. Mieszanie barw 115
  5.2.1. Addytywne mieszanie barw 115
  5.2.2. Substraktywne mieszanie barw 116
  5.3. Systemy porządku barw 116
  5.4. Metameryzm 118
  5.5. Kontrasty barwne 118
  5.6. Barwy bezpieczeństwa 119
  5.7. Pomiary barwy 119
  5.8. Systemy mieszania lakierów 120
  5.9. Różnice w odcieniach 120
  5.10. Połysk 120
  5.11. Oznaczenia barwy 121
  Zadania 122
  6. Lakierowanie samochodów 123
  6.1. Przygotowanie lakieru 125
  6.1.1. Przygotowanie podłoża 125
  6.1.2. Odrdzewianie 126
  6.1.3. Piaskowanie 126
  6.1.4. Szlifowanie 126
  6.1.5. Przygotowanie tworzyw sztucznych 128
  6.1.6. Ważne wskazówki dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi 129
  6.1.7. Maskowanie części nadwozia i pojazdu 130
  6.1.8. Karty techniczne 132
  6.1.9. Metody kontroli 135
  Zadania 139
  6.2. Lakiernictwo renowacyjne 140
  6.2.1. Konserwacja podwozia 140
  6.2.2. Renowacja powłoki lakierowej 143
  6.2.3. Błędy lakiernicze 173
  6.2.4. Zanieczyszczenia lakieru i przyczyny ich powstawania 176
  Zadania 185
  6.3. Lakierowanie fabryczne samochodów osobowych 186
  6.3.1. Narzędzia i urządzenia lakiernicze 190
  6.3.2. Przygotowanie sprężonego powietrza 190
  6.3.3. Narzędzia lakiernicze 193
  6.4.  Powłoki z folii 212
  Zadania 215
  7. Czyszczenie powierzchni 217
  7.1. Konserwacja powłoki lakierowej 219
  7.2. Czyszczenie wnętrza pojazdu 231
  Zadania 232
  Słowniczek pojęć fachowych polsko-niemiecko-angielski 2339
  Wykaz literatury 243
  Skorowidz 247
Liczba szt.Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Silniki pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Zając Piotr
57.75 zł
Poradnik mechanika samochodowego
Zogbaum Emil A.
73.50 zł
Diagnostyka samochodów osobowych
Trzeciak Krzysztof
59.00 zł
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Podręcznik dla techników
Pacholski Krzysztof
49.00 zł
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych
Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen
79.00 zł
Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe
Micknass Werner , Popiol Rainer , Sprenger Axel
79.00 zł

Książki autora

Podstawy lakiernictwa samochodowego
Weinhuber Karl , Auer Klaus
Zapowiedź