Podstawy obsługiwania i napraw

Podstawy obsługiwania i napraw

Autor: Abramek Karol F. , Uzdowski Mirosław

ISBN: 978-83-206-1734-4

Wydanie: 1 / 2009
Format: B5
Liczba stron: 272
Liczba ilustracji: 190
Seria: Pojazdy samochodowe
Oprawa: twarda

Polecam: 28

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

W podręczniku przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z eksploatacją i naprawą pojazdów samochodowych. Opisano techniczne i eksploatacyjne objawy zużycia pojazdów, organizacyjne aspekty obsługiwania (systemy obsługowo-naprawcze, metody planowanie obsługi, indywidualizację cykli obsługiwanie w zależności od różnych czynników), zakres i czynności obsługiwania (ocenę stanu technicznego z wykorzystaniem metod diagnostycznych), wyposażenie do obsługiwania i napraw pojazdów (w tym urządzenia kontrolno-pomiarowe i przegląd ważniejszych urządzeń), dokumentację warsztatową (m.in. dokumentację technologiczną, dokumentowanie prac obsługowych i napraw oraz bazy danych), problemy podnoszenia poziomu usług w warsztatach i firmach transportowych, technologie napraw i regeneracji, linie diagnostyczne i inne urządzenia obsługowe oraz naprawcze, zasady podejmowania działalności gospodarczej w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, zaopatrzenie zakładów obsługowo-naprawczych, ekologiczne aspekty funkcjonowania zakładów obsługowo-naprawczych pojazdów.
Odbiorcy książki: studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych o kierunkach samochodowym i pokrewnych (eksploatacja, transport itp.).
Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.plKsiążka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń 9
  Wstęp 13
  Rozdział l. Techniczne i eksploatacyjne objawy zużycia pojazdów 15
  1.1. Pojęcie eksploatacji samochodów 15
  1.2. Subiektywne i obiektywne przyczyny zużycia pojazdów 18
  1.3. Techniczne procesy zużycia pojazdów 21
  1.4. Eksploatacyjne czynniki zużycia pojazdów 26
  1.5. Główne aspekty procesów zużycia w tłokowym silniku spalinowym 26
  1.6. Objawy zużycia zespołów pojazdów samochodowych 29
  Rozdział 2. Organizacyjne aspekty obsługiwania 35
  2.1. Systemy obsługiwania i użytkowania 35
  2.2. Strategie obsługiwania pojazdów 41
  2.3. Diagnostyczny system eksploatacji pojazdów 43
  2.4. Organizacja pracy stacji obsługi 46
  2.5. Zasady obsługi i diagnostyki pojazdów 47
  2.6. Metoda wymiany zespołów i podzespołów 52
  2.7. Sposoby wyznaczania obsług technicznych 53
  Rozdział 3. Zakres i czynności obsługiwania 55
  3.1. Technologie obsługiwania podstawowych zespołów pojazdów 55
  3.1.1. Pojazd kompletny 56
  3.1.2. Nadwozie pojazdu 57
  3.1.3. Diagnozowanie układów podwozia 63
  3.1.4. Analiza składu spalin 66
  3.1.5. Ocena szyb samochodowych 68
  3.1.6. Koła i ogumienie 69
  3.1.7. Diagnozowanie silnika 70
  3.1.8. Kompleksowa diagnostyka pojazdu 71
  3.2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 72
  3.3. Pokładowe systemy diagnostyczne OBD 73
  3.3.1. Tryby i testy diagnostyczne pokładowych systemów OBD II 75
  3.3.2. Rodzaje skanerów diagnostycznych OBD 84
  Rozdział 4. Wyposażenie do obsługiwania i napraw pojazdów 88
  4.1. Wymagania i wyposażenie dla stacji kontroli pojazdów SKP 88
  4.2. Wyposażenie zakładów obsługowo-naprawczych 104
  Rozdział 5. Dokumentacja warsztatowa 112
  5.1. Dokumentacja technologiczna 112
  5.2. Oprogramowanie komputerowe wspomagające pracę stacji obsługi 122
  5.3. Warunki wstąpienia do sieci serwisowej 132
  5.3.1. Warunki wstąpienia do sieci Bosch Service 133
  5.3.2. Warunki wstąpienia do sieci Perfect Service 133
  5.3.3. Warunki wstąpienia do sieci O.K. Serwis 134
  5.4. Dokumentacja warsztatowa w autoryzowanych stacjach obsługi 134
  5.4.1. Stacje obsługowo-naprawcze pojazdów osobowych 134
  5.4.2. Ruchome warsztaty naprawy samochodów 143
  Rozdział 6. Podnoszenie poziomu usług w warsztatach i firmach transportowych 147
  6.1. Autoryzowane serwisy obsługowo-naprawcze 147
  6.2. Firmy transportowe 150
  6.3. Rola marketingu w funkcjonowaniu warsztatów 154
  6.4. Kontrola czynności obsługowo-naprawczych 156
  Rozdział 7. Technologie napraw i regeneracji 160
  7.1. Wprowadzenie 160
  7.2. Kryteria i metody regeneracji części 161
  7.2.1. Kryterium ekonomiczne 163
  7.2.2. Kryteria technologiczne 165
  7.2.3. Kryteria eksploatacyjne 166
  7.2.4. Kryterium bezpieczeństwa 167
  7.3. Metody regeneracji w naprawach części 167
  7.4. Technologiczne procesy naprawy wybranych elementów pojazdów 168
  7.5. Naprawa drobnych uszkodzeń szyb samochodowych 173
  7.6. Lakierowanie renowacyjne i powypadkowe nadwozi 175
  7.6.1. Rodzaje powłok lakierniczych 175
  7.6.2. Dobór koloru lakieru 176
  7.6.3. Przygotowanie powierzchni do lakierowania 178
  7.6.4. Techniki nakładania renowacyjnych powłok lakierniczych 178
  7.6.5. Farby wodorozcieńczalne i inne 182
  7.6.6. Kabiny lakiernicze 184
  Rozdział 8. Linie diagnostyczne i inne urządzenia obsługowe oraz naprawcze 186
  8.1. Podnośniki samochodowe 186
  8.2. Linie diagnostyczne i wyposażenie narzędziowe 193
  8.3. Pomieszczenia pomocnicze i instalacje 210
  Rozdział 9. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w zakresie obsługi i naprawy pojazdów 211
  9.1. Podstawowe czynności związane z podjęciem decyzji o uruchomieniu warsztatu obsługowo-naprawczego 211
  9.2. Wymagania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 213
  9.3. Ogólne wymagania prawne do projektowania zakładów obsługowo-naprawczych 214
  9.4. Instalacje technologiczne 216
  9.5. Wymagania dla stacji kontroli pojazdów 218
  Rozdział 10. Zaopatrzenie zakładów obsługowo-naprawczych 221
  10.1. Gospodarka materiałowa 221
  10.2. Gospodarka magazynowa 222
  10.3. Logistyczne sieci dystrybucji 226
  10.4. GVO i unijna klauzula napraw 228
  Rozdział 11. Ekologiczne aspekty funkcjonowania zakładów obsługowo-naprawczych pojazdów 231
  11.1. Oddziaływanie motoryzacji na środowisko 231
  11.2. Wyposażenie zakładów obsługowo-naprawczych ze względu na ochronę środowiska 233
  11.3. Wymagania dotyczące stacji demontażu pojazdów 241
  11.3.1. Sektor przyjmowania pojazdów 242
  11.3.2. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów 242
  11.3.3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów 243
  11.3.4. Sektor demontażu z pojazdów wyposażenia, części oraz materiałów nadających się do ponownego użycia lub odzysku 244
  11.3.5. Sektor magazynowania przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia 245
  11.3 .6. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów 246
  11.4. Elementy wyposażenia samochodów niepodlegające recyklingowi 246
  11.5. Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska w zakładach obsługowo-naprawczych 247
  Literatura 249
  Załączniki 260
   
Liczba szt.

Cena: 55.65 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Diagnostyka samochodów osobowych
Trzeciak Krzysztof
59.00 zł
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
69.00 zł
Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji
Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.
57.75 zł
Systemy transmisji danych
Fryśkowski Bernard , Grzejszczyk Elżbieta
nakład wyczerpany
Podstawy budowy silników
Luft Sławomir
84.00 zł
Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe
Praca zbiorowa
63.00 zł

Książki autora

Podstawy obsługiwania i napraw
Abramek Karol F. , Uzdowski Mirosław
55.65 zł