Podstawy projektowania budowli mostowych

Podstawy projektowania budowli mostowych

Autor: Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold

ISBN: 978-83-206-1669-9

Wydanie: 2, zmienione / dodruk / 2009
Format: B5
Liczba stron: 552
Liczba ilustracji: 400
Liczba tabel: 60
Oprawa: twarda

Polecam: 39

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i oceny, aż do przekazania obiektów do użytku.
W książce opisano: projektowanie przejścia mostowego, materiały i wyroby do budowy mostów, kształtowanie komunikacyjne mostów, światła mostów i przepustów, formy konstrukcyjne mostów oraz ich klasyfikację wraz z przykładami, podstawowe metody budowy mostów, obciążenia mostów, modele obliczeniowe i zasady wyznaczania sił wewnętrznych, wymiarowanie mostów wg norm PN i EC, z uwzględnieniem podobieństw i różnic.
Drugie wydanie rozszerzono o podstawy projektowania przepustów, zagadnienia związane z przebudową, wzmacnianiem i wyposażeniem mostów oraz ich estetyką. Wprowadzono liczne uaktualnienia i uzupełnienia wynikające ze zmiany przepisów i norm projektowania oraz z rozwoju wiedzy i postępu technicznego.

Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.plKsiążka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa do pierwszego wydania; 8
  Przedmowa do drugiego wydania; 10
  1. Projektowanie przejścia mostowego; 11
  1.1. Cele i uwarunkowania budowy obiektu inżynierskiego; 11
  1.2. Stadia i zakres dokumentacji projektowej; 13
  1.3. Dane terenowe do projektowania; 19
  1.4. Lokalizacja i kształtowanie trasy przejścia mostowego; 35
  2. Materiały i wyroby do budowy mostów; 35
  2.1. Uwagi ogólne; 35
  2.2. Beton; 56
  2.3. Stal; 62
  2.4. Inne materiały konstrukcyjne i wyroby; 69
  2.5. Materiały i wyroby na wyposażenie mostów; 72
  3. Światła mostów i przepustów; 75
  3.1. Uwagi wstępne; 75
  3.2. Podstawowe definicje; 77
  3.3. Ogólne wymagania, które muszą spełniać obiekty na rzekach; 87
  3.4. Pomiary i badania geodezyjne i hydrometryczne. Studia kameralne; 90
  3.5. Obliczanie hydrauliczne mostów; 90
  3.6. Obliczanie przepływu miarodajnego Qm; 92
  3.7. Rozmycie dna w przekroju mostowym; 93
  3.8. Spiętrzenie wody przed mostem; 101
  3.9. Obliczanie światła mostu; 105
  3.10. Obliczanie światła małych mostów z dnem umocnionym (rozpiętości do 10 m); 106
  3.11. Obliczanie przepustów; 108
  3.11.1. Przepusty o niezatopionym wlocie i wylocie; 111
  3.11.2. Przepusty o zatopionym wlocie, niezatopionym wylocie, częściowo
  wypełnione; 112
  3.11.3. Przepusty o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie, całkowicie
  wypełnione; 112
  3.11.4. Przepusty z zatopionym wlotem i zatopionym wylotem oraz przepływem
  pełnym przekrojem przewodu; 114
  3.11.5 Przepusty z przewodami o przekroju kołowym; 115
  4. Projektowanie komunikacyjne mostu; 120
  4.1.Ogólne wymagania; 120
  4.2. Kształt przekroju poprzecznego mostu. Konstrukcja pomostu; 120
  4.3. Przepustowość mostu drogowego; 124
  4.3.1. Przepustowość dróg dwupasowych, dwukierunkowych; 126
  4.3.2. Przepustowość dróg wielopasowych; 134
  4.4. Skrajnie ruchu; 136
  4.4.1. Ogólna charakterystyka skrajni; 136
  4.4.2. Kształt i wymiary skrajni; 139
  4.5. Ukształtowanie trasy przejścia mostowego w planie i profilu. Podstawy projektowania dróg; 157
  4.5.1. Wymagania ogólne; 157
  4.5.2. Trasa drogi; 159
  4.5.3. Droga w przekroju poprzecznym; 163
  4.5.4. Odwodnienie dróg; 165
  4.6. Ukształtowanie przestrzeni podmostowej; 167
  5. Formy konstrukcyjne mostów; 172
  5.1. Elementy składowe obiektów mostowych; 172
  5.2. Wyposażenie mostów; 197
  5.2.1. Funkcja i elementy wyposażenia; 197
  5.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa; 198
  5.2.3. Warstwy ochronne; 206
  5.2.4. Zasady układania izolacji; 206
  5.2.5. Nawierzchnia; 208
  5.2.6. Krawężniki, kapy chodnikowe; 219
  5.2.7. Balustrady. Bariery ochronne; 221
  5.2.8. Urządzenia dylatacyjne; 233
  5.2.9. Oświetlenie; 240
  5.2.10. Ekrany przeciwhałasowe; 240
  5.2.11. Osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych; 240
  5.2.12. Odbojnice, przyrządy wyrównawcze; 241
  5.2.13. Odwodnienie; 245
  5.3. Klasyfikacja mostów; 253
  5.4. Formy konstrukcyjne obiektów mostowych; 264
  5.5. Estetyka mostów; 305
  6. Podstawy metod budowy mostów; 309
  6.1. Uwagi ogólne; 309
  6.2. Budowa podpór; 309
  6.3. Budowa mostów stalowych; 312
  6.4. Budowa mostów betonowych; 326
  6.5. Uwagi końcowe; 341
  7. Obciążenia mostów; 343
  7.1. Ogólna charakterystyka obciążenia; 343
  7.2. Klasyfikacja obciążeń; 345
  7.3. Układy obciążeń. Wybór układu obciążeń; 348
  7.4. Obciążenia działające na wybrane elementy mostów; 351
  7.4.1. Płyta pomostowa; 351
  7.4.2. Podłużnice i poprzecznice; 352
  7.4.3. Stężenia; 354
  7.4.4. Dźwigary główne; 355
  7.4.5. Przyczółki; 357
  7.4.6. Filary; 360
  7.5. Zasady przyjmowania obciążenia; 363
  7.5.1. Ciężar stały; 363
  7.5.2. Parcie gruntu; 364
  7.5.3. Schemat obciążenia mostów drogowych; 376
  7.5.4. Obciążenia taborem tramwajowym; 383
  7.5.5. Obciążenie tłumem pieszych i obciążenie kładek pieszo-jezdnych; 385
  7.5.6. Obciążenia dodatkowe mostów drogowych i tramwajowych; 385
  7.5.7. Obciążenia ruchome mostów kolejowych; 389
  7.5.8. Obciążenia dodatkowe w mostach kolejowych; 395
  7.5.9. Inne obciążenia obiektów mostowych; 398
  7.6. Obciążenia ruchome mostów wg ECI; 404
  7.6.1. Klasyfikacja obciążeń; 404
  7.6.2. Obciążenia zmienne mostów drogowych; 405
  7.6.3. Obciążenia chodników, kładek dla pieszych i ścieżek rowerowych; 412
  7.6.4. Mosty kolejowe; 415
  7.6.5. Podstawy projektowania; 429
  7.7. Obciążenia montażowe; 442
  8. Modele obliczeniowe i zasady wyznaczania sił wewnętrznych; 445
  8.1. Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli; 445
  8.1.1. Wprowadzenie; 445
  8.1.2. Model fizyczny; 446
  8.1.3. Modele geometrii konstrukcji; 447
  8.1.4. Model materiału; 450
  8.1.5. Model obciążeń konstrukcji; 453
  8.1.6. Modele obliczeniowe konstrukcji; 458
  8.2. Zasady wyznaczania sił wewnętrznych; 468
  8.3. Szacowanie efektów dynamicznych obciążeń; 486
  9. Zasady wymiarowania mostów; 495
  9.1. Założenia metody rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa; 495
  9.2. Stan graniczny nośności; 501
  9.3. Stan graniczny użytkowalności; 505
  9.4. System norm krajowych a system norm europejskich; 506
  10. Podstawy projektowania przepustów; 510
  10.1. Definicja przepustu; 510
  10.2. Usytuowanie przepustu; 510
  10. 3. Zasady kształtowania przepustów; 512
  10.4. Materiały do budowy przepustów; 514
  10.5. Kształty przekroju poprzecznego przepustów; 515
  10.6. Minimalne wymiary przepustów; 521
  10.7. Filtracja wody pod przepustem; 523
  10.8. Obciążenia przepustów; 525
  10.9. Analiza statyczna; 530
  11. Podstawy projektowania przebudowy i wzmocnień mostów; 535
  Literatura; 549
Liczba szt.

Cena: 57.75 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Budowa i utrzymanie mostów (wyd. 3 / 2007)
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
78.75 zł
nakład wyczerpany
Mosty zintegrowane
Furtak Kazimierz , Wrana Bogumił
49.35 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł
Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku
Zobel Henryk , Alkhafaji Thakaa
59.85 zł
Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł
Węzły drogowe i autostradowe
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
72.45 zł

Książki autora

Budowa i utrzymanie mostów (wyd. 3 / 2007)
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
78.75 zł
nakład wyczerpany
Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
109.00 zł
Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych Projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
75.00 zł
Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2
Karlikowski Janusz , Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
89.00 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł
Podstawy projektowania budowli mostowych
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
57.75 zł