Podstawy techniki cyfrowej

Podstawy techniki cyfrowej

Autor: Skorupski Andrzej

ISBN: 83-206-1390-6

Wydanie: 2 / 2004
Format: B5
Liczba stron: 159
Liczba ilustracji: 144
Liczba tabel: 45
Oprawa: miękka

Polecam: 46

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

W książce omówiono kody liczbowe oraz podstawowe 4 działania w arytmetyce dwójkowej. Przedstawiono metodykę projektowania układów logicznych, zarówno kombinacyjnych jak i sekwencyjnych. Zaprezentowano typowe kombinacyjne bloki logiczne jak dekodery, multipleksery, sumatory i komparatory oraz bloki sekwencyjne, a mianowicie rejestry i liczniki. Omówiono także typową strukturę złożonych układów logicznych, tj. strukturę mikroprogramowaną.
Książka może być pomocna studentom wszystkich kierunków informatycznych uczelni technicznych. Może być także używana przez studentów innych uczelni oraz przez osoby pragnące doszkolić się w zakresie informatyki.

 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  1. Wprowadzenie 1
  2. Kodowanie liczb i arytmetyka 5
  2.1. Kody dwójkowe 5
  2.2. Arytmetyka stałopozycyjna 7
  2.2.1. Kody stałopozycyjne 7
  2.2.2. Dodawanie i odejmowanie liczb stałopozycyjnych 10
  2.2.3. Mnożenie 16
  2.2.4. Dzielenie 25
  2.3. Arytmetyka zmiennopozycyjna 28
  2.3.1. Kody zmiennopozycyjne 28
  2.3.2. Działania na liczbach zmiennopozycyjnych 29
  3. Cyfrowe układy kombinacyjne 35
  3.1. Podstawy projektowania cyfrowych układów kombinacyjnych 35
  3.1.1. Wstęp 35
  3.1.2. Prawa algebry Boole'a 35
  3.1.3. Sposoby przedstawiania funkcji boolowskich 37
  3.2. Projektowanie układów cyfrowych na bramkach 40
  3.2.1. Minimalizacja funkcji boolowskich 41
  3.2.2. Układy iteracyjne 49
  Projekt sumatora jednopozycyjnego 50
  Projekt sumatora wielopozycyjnego 51
  3.2.3. Minimalizacja funkcji metodą Quine'a-McCluskeya 53
  3.2.4. Realizacja funkcji z wykorzystaniem bramek NAND i NOR 56
  Zadania dla Czytelnika 58
  3.2.5. Projektowanie układów wielowyjściowych 58
  3.3. Standardowe bloki realizujące funkcje boolowskie 60
  3.3.1. Dekodery i kodery 60
  3.3.2. Multipleksery i demultipleksery 68
  3.3.3. Sumatory 70
  3.3.4. Komparatory 74
  3.4. Projektowanie układów cyfrowych za pomocą matrycowych układów programowalnych 76
  4. Układy sekwencyjne 83
  4.1. Wstęp 83
  4.2. Synchroniczne układy sekwencyjne 85
  4.2.1. Przerzutniki synchroniczne 85
  4.2.2. Struktura automatu synchronicznego 87
  4.2.3. Proces projektowania automatów synchronicznych 88
  4.2.4. Minimalizacja liczby stanów automatów synchronicznych 96
  4.2.5. Przykładowe automaty synchroniczne 103
  4.3. Automaty asynchroniczne 108
  4.3.1. Wstęp 108
  4.3.2. Tablice przejść i wyjść automatów asynchronicznych 108
  4.3.3. Niezawodność działania automatów asynchronicznych 109
  4.3.4. Struktury automatów asynchronicznych 114
  4.3.5. Projektowanie automatów asynchronicznych 118
  Wyznaczenie tablic przejść i wyjść automatu 118
  Minimalizacja tablicy przejść 121
  Kodowanie stanów 122
  Realizacja automatu 122
  4.4. Automaty standardowe 127
  4.4.1. Liczniki 127
  Synchroniczny licznik działający wg tablicy przejść i wyjść z rysunku 4.51 127
  Asynchroniczny licznik działający wg tablicy przejść i wyjść z rysunku 4.51 128
  4.4.2. Rejestry 134
  4.5. Realizacje automatów za pomocą układów LSI 137
  5. Układy mikroprogramowane 145
  Bibliografia 151
  Skorowidz 152
   
Liczba szt.

Cena: 26.88 zł
stara cena
33.60 zł


Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł
Wyprawy w świat elektroniki, t. 1
Górecki Piotr
49.00 zł
Komputerowe systemy pomiarowe
Nawrocki Waldemar
44.10 zł
Wyprawy w świat elektroniki. Wyższy stopień wtajemniczenia, t. 2
Górecki Piotr
49.00 zł
GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne
Narkiewicz Janusz
38.85 zł
Układy cyfrowe
Wilkinson Barry
45.15 zł

Książki autora

Podstawy techniki cyfrowej
Skorupski Andrzej
26.88 zł
nakład wyczerpany
Projektowanie złożonych układów cyfrowych
Pawłowski Marek , Skorupski Andrzej
61.95 zł