Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji

Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji

Autor: Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.

ISBN: 978-83-206-1400-8

Wydanie: 4
Tłumacz: Andrzej Reński
Format: B5
Liczba stron: 456
Liczba ilustracji: 433
Oprawa: twarda

Polecam: 58

Opis

Przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących zespołów podwozia samochodów, bogato ilustrowany przykładami rozwiązań konstrukcyjnych, w tym także podwozi samochodów napędzanych na cztery koła. Uwzględniono ogólny układ konstrukcyjny podwozia, dynamikę opon, kinematykę i elastokinematykę zawieszeń, układy kierownicze, dobór elementów sprężystych i tłumiących zawieszeń, dynamikę pojazdu w różnych stanach ruchu, zachowanie stateczności w czasie hamowania, wykorzystanie przyczepności podczas przyspieszania oraz zdolność do pokonywania wzniesień.
Odbiorcy książki: studenci wyższych uczelni technicznych kierunków mechanika o specjalności samochodowej i pokrewnych, słuchacze studiów podyplomowych w zakresie budowy pojazdów samochodowych, inżynierowie o specjalności samochodowej i pokrewnych oraz uczniowie techników samochodowych.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa 11
  Oznaczenia12
  1. Zawieszenia i układy napędowe 28
  1.1. .Ogólny opis zawieszeń 28
  1.2. Zawieszenia niezależne - opis ogólny 34
  1.2.1. Wymagania 34
  1.2.2. Zawieszenia z podwójnymi wahaczami poprzecznymi  35
  1.2.3. Zawieszenia z kolumnami prowadzącymi 37
  1.2.4. Zawieszenia tylne z wahaczami wzdłużnymi 42
  1.2.5. Zawieszenia tylne z wahaczami skośnymi 45
  1.2.6. Zawieszenia wielodrążkowe 47
  1.3. Zawieszenia ze sztywną osią i zawieszenia z wahaczami sprzężonymi 49
  1.3.1. Zawieszenia ze sztywną osią 49
  1.3.2. Zawieszenia z wahaczami sprzężonymi 55
  1.4. Klasyczny układ napędowy - silnik z przodu, napędzane koła tylne 57
  1.4.1. Zalety i wady klasycznego układu napędowego 57
  1.4.2. Zawieszenia nie napędzanych kół przednich 62
  1.4.3. Zawieszenia napędzanych kół tylnych  66
  1.5. Silnik umieszczony za lub przed tylną osią 69
  1.6. Napęd przedni 72
  1.6.1. Stosowane rozwiązania 73
  1.6.2. Zalety i wady napędu przedniego 76
  1.6.3. Zawieszenia przednich kół napędzanych 79
  1.6.4. Zawieszenia nie napędzanych kół tylnych 85
  1.7. Napęd wszystkich kół 88
  1.7.1. Zalety i wady 89
  1.7.2. Ręcznie włączany napęd drugiej osi w samochodach osobowych 95
  1.7.3. Ręcznie włączany napęd wszystkich kół w samochodach ciężarowych i terenowych (wielozadaniowych samochodach osobowych) 97
  1.7.4. Stały napęd wszystkich kół z wykorzystaniem zespołów samochodu osobowego o napędzie przednim 99
  1.7.5. Stały napęd wszystkich kół z wykorzystaniem zespołów samochodu z klasycznym układem napędowym  107
  1.7.6. Przegląd rozwiązań układów napędu czterech kół 111
  2. Opony i koła 116
  2.1. Wymagania dotyczące ogumienia  116
  2.1.1. Zamienność 116
  2.1.2. Wymagania w odniesieniu do samochodów osobowych  117
  2.1.3. Wymagania w odniesieniu do samochodów ciężarowych  118
  2.2. Rodzaje opon  119
  2.2.1. Opony diagonalne  119
  2.2.2. Opony radialne  120
  2.2.3. Opony bez dętkowe czy dętkowe 121
  2.2.4. Stosunek wysokości do szerokości opony  124
  2.2.5. Wymiary opon i ich oznaczenia 126
  2.2.6. Nośność opony a ciśnienie powietrza  128
  2.2.7. Oznaczenia opony na ścianie bocznej 136
  2.2.8. Efektywny obwód toczenia i prędkość jazdy  136
  2.2.9. Wpływ opon na wskazania prędkościomierza  139
  2.2.10. Rzeźba bieżnika  140
  2.3. Koła  140
  2.3.1. Terminologia 140
  2.3.2. Obręcze do samochodów osobowych, dostawczych i ich przyczep  141
  2.3.3. Koła do samochodów osobowych, dostawczych i ich przyczep  144
  2.3.4. Mocowanie kół   146
  2.4. Własności sprężyste  147
  2.5. Niejednorodność budowy 149
  2.6. Opór toczenia  151
  2.6.1. Opór toczenia podczas jazdy na wprost  151
  2.6.2. Opór toczenia w ruchu krzywoliniowym  152
  2.6.3. Pozostałe czynniki 154
  2.7. Współczynnik przyczepności przylgowej i poślizgowej wzdłużnej 154
  2.7.1. Poślizg  154
  2.7.2. Współczynniki przyczepności 155
  2.7.3. Wpływ nawierzchni 156
  2.8. Współczynnik przyczepności poprzecznej  158
  2.8.1. Siły boczne, kąt bocznego znoszenia i współczynnik przyczepności  158
  2.8.2. Charakterystyka sterowności pojazdu  160
  2.8.3. Współczynniki przyczepności i poślizg  162
  2.8.4. Siły boczne na suchej nawierzchni  163
  2.8.5. Wpływ różnych wielkości 165
  2.9. Wypadkowy współczynnik przyczepności  168
  2.10. Moment stabilizacyjny opony i ramię momentu stabilizacyjnego 170
  2.10.1. Moment stabilizacyjny- opis ogólny  170
  2.10.2. Ramię momentu stabilizacyjnego  171
  2.10.3. Czynniki wpływające na moment stabilizacyjny kół przednich  173
  2.11. Moment przechylający opony i przesunięcie punktu przyłożenia sił  175
  2.12. Reakcja na zmianę siły napędowej  176
  2.12.1. Reakcja na zmianę siły napędowej w następstwie zmiany sił pionowych  176
  2.12.2. Reakcja na zmianę siły napędowej wynikająca z momentu stabilizacyjnego opon 178
  2.12.3. Wpływ kinematyki i elastokinematyki 178
  3. Kinematyka i elastokinematyka zawieszeń 179
  3.1. Cel regulacji ustawienia kół 180
  3.2. .Rozstaw osi 181
  3.3. .Rozstaw kół 181
  3.4. Środki bocznego przechyłu i oś bocznego przechyłu  189
  3.4.1. Terminologia 189
  3.4.2. Oś bocznego przechyłu 193
  3.4.3. Środek bocznego przechyłu zawieszeń niezależnych  195
  3.4.4. Środek bocznego przechyłu zawieszenia ze wzdłużnymi wahaczami sprzężonymi 201
  3.4.5. Środek bocznego przechyłu zawieszenia z osią sztywną  202
  3.5. Kąt pochylenia koła 205
  3.5.1. Wartości kątów pochylenia koła, wartości zalecane  205
  3.5.2. Zmiany kątów pochylenia kół wynikające z kinematyki  207
  3.5.3. Wykreślne wyznaczanie zmian kątów pochylenia kół 210
  3.5.4. Zmiany kątów pochylenia kół wynikające z przechyłów poprzecznych podczas jazdy na zakręcie  211
  3.5.5. Zmiany kątów pochylenia kół wynikające z elastyczności zawieszenia 213
  3.6. .Zbieżność i samosterowność 215
  3.6.1. Kąt zbieżności i odchylenia osi - wartości liczbowe i tolerancje  215
  3.6.2. Zmiana zbieżności wynikająca z kinematyki  218
  3.6.3. Zmiana zbieżności wywołana przechyłami poprzecznymi nadwozia  220
  3.6.4. Zmiana zbieżności i kątów skrętu kół pod działaniem sił bocznych  226
  3.6.5. Zmiana zbieżności pod wpływem sił wzdłużnych  229
  3.7. Kąt skrętu kół i przełożenie układu kierowniczego  236
  3.7.1. Kąt skrętu kół   236
  3.7.2. Średnica zawracania i obrysowa średnica zawracania  237
  3.7.3. Kinematyczne przełożenie układu kierowniczego  241
  3.7.4. Przełożenie dynamiczne układu kierowniczego 245
  3.8. Moment stabilizacyjny układu kierowniczego - opis ogólny  246
  3.9. Kąt pochylenia osi zwrotnicy i promień zataczania  248
  3.9.1. Zależność między kątem pochylenia osi zwrotnicy a promieniem zataczania  248
  3.9.2. Ramię działania siły hamowania 253
  3.9.3. Ramię działania sił wzdłużnych 255
  3.9.4. Zmiany promienia zataczania 257
  3.10. Kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy 257
  3.10.1. Odcinek wyprzedzenia i kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy  257
  3.10.2. Kąt wyprzedzenia w ruchu na wprost  260
  3.10.3. Momenty stabilizacyjne podczas jazdy na zakręcie  262
  3.10.4. Zmiany kątów pochylenia koła oraz kątów pochylenia i wyprzedzenia osi zwrotnicy wywołane skrętem kół 265
  3.10.5. Zmiany kąta wyprzedzenia osi zataczania zwrotnicy w zależności od ugięć przedniego zawieszenia 268
  3.10.6. Obrót wspornika tylnego koła w wyniku jego ruchu pionowego 274
  3.10.7. Rozkład siły pionowej wynikający z kąta wyprzedzenia osi zwrotnicy  276
  3.10.8. Wartości regulacyjne i tolerancje  279
  3.11. Przeciwdziałanie przechyłom wzdłużnym nadwozia podczas hamowania i przyspieszania 280
  3.11.1. Terminologia 280
  3.11.2. Przedni środek przechyłu wzdłużnego  281
  3.11.3. Tylny środek przechyłu wzdłużnego  283
  3.12. Pomiary geometrii podwozia   285
  3.12.1. Oprzyrządowanie do pomiaru i kontroli geometrii podwozia  285
  3.12.2. Pomiar zmian kątów wyprzedzenia i pochylenia osi obrotu zwrotnicy, pochylenia koła oraz zbieżności  288
  4. Układ kierowniczy 291
  4.1. Budowa układu kierowniczego 291
  4.1.1. Wymagania  291
  4.1.2. Układ kierowniczy w przypadku niezależnego zawieszenia kół   294
  4.1.3. Układ kierowniczy w przypadku sztywnej osi przedniej  294
  4.2. Zębatkowa przekładnia kierownicza 296
  4.2.1. Zalety i wady  296
  4.2.2. Odmiany rozwiązań konstrukcyjnych 297
  4.2.3. Zębatkowa przekładnia kierownicza bez wspomagania z drążkami poprzecznymi mocowanymi do końców listwy zębatej  297
  4.2.4. Zębatkowa przekładnia kierownicza bez wspomagania z drążkami poprzecznymi mocowanymi w środku listwy zębatej  300
  4.3. Układ kierowniczy z przekładnią śrubowo-kulkową  302
  4.3.1. Zalety i wady  302
  4.3.2. Przekładnia śrubowo-kulkowa 304
  4.4. Układy kierownicze ze wspomaganiem  305
  4.4.1. Hydrauliczne układy wspomagania  305
  4.4.2. Układy kierownicze ze wspomaganiem elektrohydraulicznym   308
  4.4.3. Układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym  310
  4.5. Kolumna kierownicy 311
  4.6. Tłumik układu kierowniczego 318
  4.7. Kinematyka układu kierowniczego  318
  4.7.1. Wpływ rodzaju i położenia przekładni kierowniczej  318
  4.7.2. Trapez i trójkąt układu kierowniczego 320
  4.7.3. Drogości i położenie drążków poprzecznych  324
  5. Resorowanie 331
  5.1. Wymagania dotyczące komfortu 331
  5.1.1. Komfort związany z pionowymi drganiami nadwozia  332
  5.1.2. Komfort związany z toczeniem się kół 335
  5.1.3. Przeciwdziałanie przenoszeniu się drgań własnych zespołu napędowego 337
  5.2. Masy, częstotliwości drgań własnych i współczynniki sztywności  338
  5.3. .Masy i obciążenia osi 342
  5.3.1. Masa własna pojazdu 342
  5.3.2. Dopuszczalna masa całkowita 343
  5.3.3. Dopuszczalna ładowność 343
  5.3.4. Masa konstrukcyjna 346
  5.3.5. Dopuszczalne obciążenia osi 346
  5.3.6. Rozkład obciążenia na osie wg ISO 2416 348
  5.4. Charakterystyki sztywności zawieszeń  352
  5.4.1. Zawieszenie przednie 352
  5.4.2. Zawieszenie tylne  356
  5.4.3. Charakterystyka sztywności zawieszenia a zachowanie się
  pojazdu w ruchu krzywoliniowym 358
  5.4.4. Skoki kół w przypadku wahaczy wzdłużnych 363
  5.5. Rodzaje elementów sprężystych 363
  5.5.1. Pneumatyczne i gazowe elementy sprężyste  364
  5.5.2. Stalowe elementy sprężyste 367
  5.5.3. Ograniczniki skoku i dodatkowe elementy sprężyste  369
  5.5.4. Stabilizatory  370
  5.6. Amortyzatory  371
  5.6.1. Sposoby zabudowy 372
  5.6.2. Amortyzatory dwururowe bezciśnieniowe  373
  5.6.3. Amortyzatory dwururowe niskociśnieniowe  378
  5.6.4. Amortyzatory jednorurowe wysokociśnieniowe  380
  5.6.5. Amortyzatory jednorurowe bezciśnieniowe  386
  5.6.6. Wykres pracy amortyzatora i charakterystyka tłumienia  389
  5.6.7. Mocowania amortyzatorów 391
  5.6.8. Ograniczniki skoku i dodatkowe elementy sprężyste  393
  5.7. Zestawy amortyzatorów ze sprężynami  398
  5.8. Kolumny prowadzące 398
  5.8.1. Rozwiązania kolumn prowadzących 398
  5.8.2. Kolumny prowadzące z amortyzatorem dwururowym bezciśnieniowym  400
  5.8.3. Kolumny prowadzące z amortyzatorem dwururowym
  niskociśnieniowym 400
  5.8.4. Kolumny prowadzące bez sprężyn  404
  5.9. Zmienne tłumienie 404
  6. Podwozie a cały pojazd 408
  6.1. Środek masy pojazdu i nadwozia 408
  6.1.1. Wpływ położenia środka masy na zachowanie się pojazdu w czasie jazdy 408
  6.1.2. Wyznaczanie położenia środka masy pojazdu 410
  6.1.3. Masy osi i ich środki mas  415
  6.1.4. Masa nadwozia i jego środek masy  415
  6.2. Masowe momenty bezwładności 416
  6.3. Hamowanie  419
  6.3.1. Proces hamowania  419
  6.3.2. Stateczność hamowania 421
  6.3.3. Obliczanie kąta wzdłużnego przechyłu nadwozia  424
  6.3.4. Wpływ środków przechyłu wzdłużnego  428
  6.3.5. Współczynnik i kąt przeciwdziałania przechyłowi wzdłużnemu podczas hamowania 431
  6.4. Napęd  432
  6.4.1. Przyspieszanie 432
  6.4.2. Zdolność pokonywania wzniesień  436
  6.4.3. Granica poślizgu  437
  6.5. Modułowe systemy konstrukcji samochodów  441

  Literatura  444
  Skorowidz wymienionych w tekście rozwiązań zespołów samochodów według marek  446
  Skorowidz firm produkujących wymienione w tekście podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego 448
  Skorowidz rzeczowy 450
   
   
Liczba szt.

Cena: 57.75 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podstawy budowy silników
Luft Sławomir
84.00 zł
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł
Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe
Micknass Werner , Popiol Rainer , Sprenger Axel
79.00 zł
Diagnozowanie silników wysokoprężnych
Gűnther Hubertus
65.00 zł
Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe
Praca zbiorowa
63.00 zł
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
69.00 zł

Książki autora

Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji
Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.
57.75 zł