Pojazdy samochodowe. Napęd i sterowanie hydrauliczne

Pojazdy samochodowe. Napęd i sterowanie hydrauliczne

Autor: Szydelski Zbigniew

ISBN: 978-83-206-1938-6 wersja pdf, 978-83-206-1282-0 wersja drukowana

Wydanie: 2 / 1999
Format: B5
Liczba stron: 620
Liczba ilustracji: 404
Seria: Pojazdy samochodowe
Oprawa: twarda

Polecam: 35

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Podstawy teoretyczne napędów i sterowania hydraulicznego, konstrukcja i obliczanie poszczególnych elementów układów hydraulicznych. Rodzaje i metody sterowania. Projektowanie i obliczanie układów hydraulicznych, konstrukcja i obliczanie przekładni hydrostatycznych, hydraulicznych serwomechanizmów kierowniczych, hydraulicznych układów tłumienia drgań podwozia, hamulców hydraulicznych z obcym zasilaniem, podnośników do narzędzi zawieszanych w ciągnikach oraz napędu i sterowania osprzętu. Liczne przykłady obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Odbiorcy: studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni oraz inżynierowie konstruktorzy urządzeń hydraulicznych w pojazdach.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Od Autora 11
  Wykaz ważniejszych oznaczeń 12
  1. Wiadomości wstępne 13
  1.1. Podstawowe wiadomości i określenia 13
  1.2. Zasada działania i własności napędów hydrostatycznych i hydrokinetycznych 16
  1.3. Powstanie i rozwój historyczny napędów hydraulicznych 21
  1.4. Zastosowanie napędów i sterowania hydraulicznego w pojazdach i maszynach samojezdnych 22
  1.5. Symbole elementów hydraulicznych 24
  2. Podstawy teoretyczne napędów i sterowania hydraulicznego 31
  2.1. Podstawowe własności fizyczne cieczy 31
  2.2. Ruch cieczy w układach hydraulicznych 34
  2.3. Statyka i dynamika cieczy 37
  2.4. Straty przepływu, przykłady obliczeń 46
  2.5. Przepływy w szczelinach, przykłady obliczeń 56
  2.6. Przepływy wywołane ściśliwością cieczy i odkształceniami elementów, przykłady obliczeń 62
  2.7. Charakterystyki dynamiczne przewodów hydraulicznych, przykłady obliczeń / 67
  2.8. Siły hydrauliczne, przykłady obliczeń 71
  2.9. Przemiana energii mechanicznej na hydrauliczną 82
  2.9.1. Maszyna wyporowa idealna, generator przepływu 82
  2.9.2. Maszyna wirowa idealna, generator ciśnienia 85
  3. Elementy przetwarzające energię w układach hydraulicznych 87
  3.1. Pompy wyporowe 87
  3.1.1. Zasada działania i podstawowe określenia 87
  3.1.2. Analiza pracy pompy wyporowej 89
  3.1.3. Wpływ ciśnienia i prędkości obrotowej na sprawność objętościową i mechaniczną pompy wyporowej 92
  3.1.4. Nierównomierność pracy pomp wyporowych 97
  3.1.5. Podstawowe schematy budowy pomp wyporowych 101
  3.1.6. Charakterystyki pomp wyporowych 110
  3.1.7. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych pomp wyporowych i ich własności 112
  3.2. Silniki wyporowe 137
  3.2.1. Zasada działania i podstawowe określenia 137
  3.2.2 Analiza pracy silnika hydraulicznego 139
  3.2.3. Nierównomierność pracy silników wyporowych 140
  3.2.4. Odwracalność pracy pomp i silników wyporowych, moment rozruchu 142
  3.2.5. Klasyfikacja silników, podstawowe schematy ich budowy i charakterystyki 143
  3.2.6. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych silników wyporowych i ich własności 146
  3.2.7. Porównanie własności silników szybkoobrotowych i wolnoobrotowych 160
  3.2.8. Przykłady podstawowych obliczeń pomp i silników 163
  3.3. Sterowanie i regulacja pomp i silników za pomocą zmiany objętości roboczej 167
  3.3.1. Zasady sterowania i regulacji 167
  3.3.2. Sterowanie mechaniczne (SM) 170
  3.3.3. Sterowanie elektromechaniczne (SEM) 171
  3.3.4. Sterowanie hydrauliczne objętościowe (SHO) 171
  3.3.5. Sterowanie hydrauliczne ciśnieniowe (SHP) 172
  3.3.6. Sterowanie serwohydrauliczne (SSH) 174
  3.3.7. Sterowanie elektryczne proporcjonalne (SEP) 178
  3.3.8. Sterowanie elektryczne serwo (SES) 180
  3.3.9. Regulacja stałej wydajności (RQ) 181
  3.3.10. Regulacja stałego ciśnienia (regulacja p = const, regulacja RP) 185
  3.3.11. Regulacja ciśnienia i wydajności (RPQ) 188
  3.3.12. Regulacja stałej mocy (RN) 189
  3.3.13. Regulacja stałej mocy z wyłączeniem ciśnieniowym 196
  3.3.14. Regulacja sumowa stałej mocy (R?N) 197
  3.3.15. Regulacja zależna od prędkości obrotowej (Rn) 202
  3.3.16. Regulacja obciążenia granicznego (RG) 205
  3.3.17. Sterowanie i regulacja elektroniczna 206
  3.4. Siłowniki hydrauliczne 208
  3.4.1. Zasada działania, schematy budowy i podstawowe określenia 208
  3.4.2. Analiza pracy siłownika 213
  3.4.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych siłowników 216
  3.4.4. Obliczanie siłowników 222
  3.4.5. Przykłady obliczeń siłowników 228
  4. Elementy sterujące w układach hydraulicznych, zawory 231
  4.1. Podstawowe określenia i podział zaworów 231
  4.2. Zawory ciśnieniowe 234
  4.2.1. Zawory bezpieczeństwa i przelewowe 234
  4.2.2. Zawory kolejności działania (zawory priorytetowe) 240
  4.2.3. Zawory redukcyjne 241
  4.2.4. Zawory różnicowe 244
  4.2.5. Zawory ciśnieniowe proporcjonalne 245
  4.3. Zawory kierunkowe 246
  4.3.1. Zawory odcinające 246
  4.3.2. Zawory zwrotne 246
  4.3.3. Zawory rozdzielcze 247
  4.4. Zawory natężeniowe 272
  4.4.1. Zawory dławiące 272
  4.4.2. Regulatory przepływu 275
  4.5. Zawory elektrohydrauliczne 280
  4.5.1. Zawory elektrohydrauliczne serwo 286
  4.5.2. Zawory elektrohydrauliczne proporcjonalne 302
  4.5.3. Wyposażenie elektroniczne zaworów elektrohydraulicznych 314
  4.6. Obliczanie zaworów 321
  4.7. Przykłady obliczeń statycznych zaworów 325
  4.7.1. Obliczanie charakterystyki statycznej zaworu przelewowego 325
  4.7.2. Obliczanie charakterystyki statycznej regulatora przepływu 327
  5. Elementy pomocnicze 329
  5.1. Akumulatory hydrauliczne 329
  5.1.1. Zasada działania i zastosowanie akumulatorów hydraulicznych 329
  5.1.2. Rodzaje akumulatorów 330
  5.1.3. Obliczanie akumulatorów 332
  5.1.4. Budowa akumulatorów 337
  5.2. Uszczelnienia 338
  5.2.1. Podstawowe określenia i podział uszczelnień 338
  5.2.2. Uszczelnienia spoczynkowe 338
  5.2.3. Uszczelnienia ruchowe 340
  5.3. Filtry 354
  5.3.1. Zasada działania filtrów i pochodzenie zanieczyszczeń w cieczy roboczej 354
  5.3.2. Metody i wymagana dokładność filtrowania 355
  5.3.3. Usytuowanie filtru w instalacji hydraulicznej 359
  5.3.4. Przykłady budowy filtrów 361
  5.3.5. Dobór wymiarów filtrów 361
  5.4. Zbiorniki, chłodnice i nagrzewnice, przewody i łączniki hydrauliczne 363
  5.4.1. Zbiorniki 363
  5.4.2. Chłodnice i nagrzewnice 366
  5.4.3. Przewody hydrauliczne 369
  5.4.4. Łączniki hydrauliczne 374
  6. Sterowanie i układy połączeń w napędach hydraulicznych 380
  6.1. Ogólny schemat blokowy i metody sterowania napędów hydraulicznych 380
  6.1.1. Ogólne metody sterowania napędów hydraulicznych 380
  7. Projektowanie i obliczanie układów hydraulicznych 410
  7.1. Ogólne zasady projektowania układów hydraulicznych 410
  7.2. Obliczenia przepływowe 411
  7.3. Bilans cieplny i obliczenia termiczne układów hydraulicznych 415
  7.4. Przykład obliczeń przepływowych i cieplnych układu hydraulicznego 417
  8. Przekładnie hydrostatyczne 427
  8.1. Zasada działania i podstawowe określenia 427
  8.2. Najważniejsze parametry napędu ruchu obrotowego 428
  8.3. Układy połączeń, zmiana kierunku ruchu i hamowanie za pomocą przekładni 430
  8.4. Analiza pracy przekładni hydrostatycznej 431
  8.4.1. Ogólne zależności obowiązujące dla przekładni 431
  8.4.2. Przekładnia sterowana przez zmianę objętości roboczej pompy i silnika 434
  8.5. Praca przekładni hydrostatycznej w hydromechanicznych układach napędowych 437
  8.6. Praca przekładni hydrostatycznej w napędach jazdy 439
  8.6.1. Warunki pracy napędu jazdy 439
  8.6.2. Własności przekładni hydrostatycznej w napędzie jazdy 442
  8.6.3. Ogólny schemat budowy i sterowanie przekładni hydrostatycznych w napędach jazdy maszyn kołowych 444
  8.6.4. Hydromechaniczne napędy jazdy z przekładniami hydrostatycznymi w maszynach kołowych 449
  8.6.5. Przekładnie hydrostatyczne w maszynach gąsienicowych 454
  8.7. Przykłady rozwiązań przekładni hydrostatycznych 455
  8.8. Obliczanie przekładni hydrostatycznych 467
  8.8.1. Ogólne zasady obliczeń 467
  8.8.2. Przykład obliczeń przekładni 470
  9. Hydrauliczne serwomechanizmy kierownicze pojazdów kołowych 474
  9.1. Ogólne podstawy budowy, klasyfikacja i zarys rozwoju
  historycznego 474
  9.2. Geometria układów kierowniczych i opory skręcania kół 477
  9.3. Hydrauliczne serwomechanizmy kierownicze z mechanicznym sprzężeniem zwrotnym (serwomechanizmy hydromechaniczne) 485
  9.3.1. Zasada działania i zastosowanie 484
  9.3.2. Konstrukcja mechanicznego układu kierowniczego i rozmieszczenie zaworu rozdzielczego i siłownika 485
  9.3.3. Zawory rozdzielcze 490
  9.3.4. Przykład konstrukcji serwomechanizmu hydromechanicznego 499
  9.4. Serwomechanizmy kierownicze z hydraulicznym sprzężeniem zwrotnym (serwomechanizmy pełnohydrauliczne) 503
  9.4.1. Zasada działania i zastosowanie 503
  9.4.2. Serwomechanizm pełnohydrauliczny Orbitrol 506
  9.5. Hydrauliczne serwomechanizmy kierownicze z elektrycznym sprzężeniem zwrotnym 510
  9.5.1. Zasada działania 510
  9.5.2. Przykład hydraulicznego serwomechanizmu kierowniczego z elektrycznym sprzężeniem zwrotnym 513
  9.6. Instalacja hydrauliczna serwomechanizmów kierowniczych i jej podstawowe elementy 516
  9.6.1. Siłowniki 516
  9.6.2. Pompy/518
  9.6.3. Instalacja hydrauliczna 520
  9.7. Projektowanie serwomechanizmów kierowniczych 526
  9.7.1. Ogólne zasady projektowania 526
  9.7.2. Obliczanie serwomechanizmów kierowniczych dla stanów ustalonych 526
  9.7.3. Przykład obliczeń hydromechanicznego serwomechanizmu kierowniczego 528
  9.7.4. Przykład obliczeń pełnohydraulicznego serwomechanizmu kierowniczego 532
  10. Podnośniki hydrauliczne do narzędzi zawieszanych w ciągnikach rolniczych 533
  10.1 Systemy zawieszania narzędzi w ciągnikach 533
  10.2. Wymagania dotyczące systemów sterowania i programów regulacji podnośnika 537
  10.3. Programy regulacji podnośnika 538
  10.4. Ogólna budowa regulatorów podnośnika 544
  10.5. Układy hydrauliczne podnośników 546
  10.6. Przykłady konstrukcji podnośników 551
  10.6.1. Podnośniki z regulatorami mechaniczno-hydraulicznymi 551
  10.6.2. Podnośnik z regulatorem hydraulicznym 557
  10.6.3. Podnośnik z regulatorem elektronicznym 559
  10.7. Projektowanie podnośników 563
  11. Napęd i sterowanie hydrauliczne osprzętu
  Hydrauliczne układy tłumienia drgań podwozia
  Hamulce hydrauliczne z obcym zasilaniem 567
  11.1. Zasady budowy i zastosowanie 567
  11.2. Ogólny podział napędów hydraulicznych osprzętu 568
  11.3. Napędy z pompami stałej wydajności 568
  11.4. Napędy z pompami zmiennej wydajności 570
  11.5. Przykłady rozwiązań napędów hydraulicznych osprzętu z pompami stałej wydajności 575
  11.6. Przykłady rozwiązań napędów hydraulicznych osprzętu z pompami zmiennej wydajności 579
  11.7. Przykłady rozwiązań napędów hydraulicznych osprzętu z mikroprocesorowym programowanym sterowaniem 586
  11.8. Hydrauliczne układy tłumienia drgań podwozia (stabilizatory) 589
  11.9. Hamulce hydrauliczne z obcym zasilaniem 593
  12. Ciecze robocze, obsługa i eksploatacja napędów hydraulicznych 598
  21.1. Ciecze robocze stosowane w napędach hydraulicznych 598
  12.1.1. Wymagane własności cieczy 598
  12.1.2. Ciecze robocze zwykłe 602
  12.1.3. Ciecze robocze trudno zapalne 602
  12.1.4. Ciecze robocze przyjazne dla otoczenia (biologicznie rozkładalne) 603
  12.2. Montaż, płukanie i pierwsze uruchamianie układu hydraulicznego 604
  12.3. Obsługa i konserwacja urządzeń hydraulicznych 606
  12.4. Remonty urządzeń hydraulicznych 607
  Literatura 609
  Skorowidz rzeczowy 614
Liczba szt.

Cena: 55.50 zł

Książki autora

Pojazdy samochodowe. Napęd i sterowanie hydrauliczne
Szydelski Zbigniew
55.50 zł
nakład wyczerpany
Pojazdy samochodowe. Sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne
Szydelski Zbigniew
55.50 zł
nakład wyczerpany