Polskie motocykle 1946-1985

Polskie motocykle 1946-1985

Autor: Zieliński Andrzej

ISBN: 978-83-206-1518-0

Wydanie: 6
Format: 195x246 mm
Liczba stron: 208
Liczba ilustracji: 182
Oprawa: twarda

Polecam: 85

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

W książce przedstawiono prawie czterdziestoletnią historię polskich powojennych motocykli i skuterów oraz ludzi, którzy tę historię tworzyli.
Przez kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, motocykl w Polsce był jedynym dostępnym dla zwykłych obywateli pojazdem mechanicznym. W latach późniejszych zmotoryzował polską wieś. Łącznie, do czasu zakończenia produkcji w 1985 roku, polskie fabryki opuściło blisko 3 miliony motocykli i skuterów. Starszym Czytelnikom książka przypomni dawne czasy, gdy na naszych drogach królowały pojazdy marek: WFM, WSK, SHL, SFM, młodszych zaś zapozna z tymi pojazdami.

The history, descriptions, and technical characteristics of motorcycles and scooters produced in Poland after the 2nd World War in the years 1946-1985.
Lists and tables of constructions and their designers, as well as the most important events relating to Polish motorcycles in the post-war years. Richly illustrated.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści  Od Autora /8

  CZĘŚĆ I
  Ogólna charakterystyka przemysłu motocyklowego w Polsce /9


  Wprowadzenie /9

  Rozdział 1. Lata 1946-1954 /10
  Pierwsze kroki w przemyśle /10
  ... i w sporcie /15
  Rozdział 2. Lata 1955-1965 /17
  Liczbowy i asortymentowy rozwój produkcji /17
  Liczne sukcesy sportowe /34

  Rozdział 3. Lata 1966-1970 /45 Koncentracja produkcji /45
  Pogorszenie sytuacji sportu /50

  Rozdział 4. Lata 1971-1980 /54

  Pozostał jeden producent /54
  Krajowy sprzęt znika z tras /64

  Rozdział 5. Lata 1981-1985 /66

  Część II
  Motocykle i skutery z lat 1946-1985
  /69

  Rozdział 1. Pojazdy seryjne, ich prototypy i pochodne /69
  Pierwsze powojenne konstrukcje motocyklowe /69
  Motocykle typu M06 produkowane przez Warszawską Fabrykę Motocykli i Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku /77
  Motocykle typu M06 i M11 produkowane przez Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych /100
  Motocykle SHL M17 Gazela /112
  Motocykle typu M21 produkcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku /116
  Motocykle typu M07 i M10 produkcji Szczecińskiej Fabryki Motocykli /129
  Skutery produkcji Warszawskiej Fabryki Motocykli /138

  Rozdział 2. Pojazdy wykonywane w krótkich seriach lub jednostkowo /146
  Motocykl Gad 250 /146
  Motocykl żużlowy Fis /146
  Prototyp motocykla WSK 125 z 1957 roku /149
  Prototyp motocykla SHL 250 /150
  Prototyp motocykla WFM M16 /152
  Motocykle WSK typu Sarenka /153
  Motocykle WSK typu M19 /157
  Motocykle sportowe z Kieleckich Zakładów Wyrobów Metalowych /159
  Motocykle sportowe Promot /162
  Motocykle WSK typu M24 /166
  Motocykle sportowe WSK typu MR16 (od 1970 roku) /168
  Motocykl WSK Barron 125 /175
  Ostatnie prototypy motocykli WSK /177
  Prototypowe skutery spoza Warszawskiej Fabryki Motocykli /179

  Podsumowanie powojennej historii motocykla /182
  Najważniejsze wydarzenia w powojennej historii polskiego motocykla /184
  Wykaz opisanych motocykli i skuterów /188
  Bibliografia /190
  Indeks nazwisk /191


  Table of contents

  A comment from the author /8
  Part I
  General characteristics of the motorcycle industry in Poland /9
  Introdution /9

  Chapter 1. The years 1946-1954 /10
  First steps in the industry /10
  ...and in sport /15

  Chapter 2. The years1955-1965 /17
  The growth in production in terms of numbers and range /17
  Numerous sporting successes /34

  Chapter 3. The years 1966-1970 /45
  Concentration of production /45
  A worsening of the sporting sector /50

  Chapter 4. The years 1971-1980 /54
  One producer remains /54
  Domestic machines disappear from the roads /64

  Chapter 5. The years 1981-1985 /66
  Part II
  Motorcycles and scooters from the years 1946-1985 /69

  Chapter 1. Serial production bikes, their prototypes and wariants /69
  The first post-war motorcycle constructions /69
  Type M06 motorcycles produced by the Warsaw Motorcycle Factory (WFM) and the Communication Equipment Manufacturing Plant (WSK) in Świdnik /77
  Type M06 and M11 motorcycles produced by the Kielce Metal Products Works (KZWM) /100
  SHL M17 Gazela motorcycles /112
  Type M21 motorcycles produced by the Communication Equipment Manutacturing Plant (WSK) in Świdnik /116
  Type M07 and M10 motorcycles produced by the Szczecin Motorcycle Factory (SFM) /129
  Scooters produced by the Warsaw Motorcycle Factory (WFM) /138

  Chapter 2. Vehicles produced in small series or individually /146
  GAD 250 motorcycles /146
  Fis speedway motorcycle /146
  WSK 125 prototype motorcycle from 1957 /149
  SHL 250 prototype motorcycle /150
  WFM M16 prototype motorcycle /152
  WSK type Sarenka motorcycles /153
  WSK type M19 motorcycles /157
  Sporting motorcycles from the Kielce Metal Products Works (KZWM) /159
  Promot sports motorcycles /162
  WSK type M24 motorcycles /166
  WSK type MR16 sporting motorcycles (from 1970) /168
  WSK Barron 125 motorcycle /175
  Final prototypes for WSK motorcycles /177
  Prototype scooters from outside the Warsaw Motorcycle Factory (WFM) /179

  Summary of post-war motorcycle history /182
  Key events in post-war history of the Polish motorcycle /184
  List of motorcycles and scooters described /188
  Bibliography /190
  Index of surnames /191

  O autorach / z książki


  Dr hab. inż. Andrzej Zieliński - absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, pracownik naukowy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z projektowaniem nadwozi samochodowych oraz rozwojem konstrukcji pojazdów samochodowych w ujęciu historycznym, a zwłaszcza dorobkiem polskich konstruktorów w tej dziedzinie. Autor kilku książek i wielu artykułów w prasie fachowej i popularyzatorskiej.


Liczba szt.

Cena: 84.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Polskie motocykle 1918-1945
Tarczyński Jan
84.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Motocykle SHL
Pancewicz Jerzy
46.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Jeżdżę motocyklem MZ
Riedel Wolfram , Steiner Christian
49.00 zł
Motocykl Jawa. Obsługa i naprawa
Kruszewski Janusz
39.00 zł

Książki autora

Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie motocykle 1946-1985
Zieliński Andrzej
84.00 zł
Samochody osobowe. Dzieje rozwoju - wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji (SAH w Bostonie)
Zieliński Andrzej
145.01 zł