Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych

Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych

Autor: Perlicki Krzysztof

ISBN: 83-206-1458-9

Wydanie: 1 / 2002
Format: B5
Liczba stron: 196
Liczba ilustracji: 160
Oprawa: twarda

Polecam: 95

Opis

Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących sposobu pomiaru podstawowych parametrów optycznych i optoelektronicznych elementów składowych systemów telekomunikacji światłowodowej, z uwzględnieniem technik pomiarowych stosowanych podczas weryfikacji działania systemów ze zwielokrotnieniem falowym.
Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych uczelni technicznych specjalizujących się w dziedzinie telekomunikacji i optoelektroniki oraz dla osób zainteresowanych problematyką pomiarów przeprowadzanych w nowoczesnych systemach telekomunikacji światłowodowej.

Wydawnictwo otrzymało za książkę WYRÓŻNIENIE w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA'2003.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp
  Rozdział I
  Pomiary parametrów źródeł światła
  Wprowadzenie
  1.1. Pomiar mocy optycznej źródeł światła
  1.2. Wyznaczanie długości fali i szerokości widmowej źródeł światła
  1.2.1. Stosowane definicje długości fali i szerokości widmowej
  1.2.2. Wyznaczanie długości fali i szerokości widmowej
  1.3. Pomiar migotania (chirpu)
  1.4. Podsumowanie
  Literatura

  Rozdział II
  Pomiary światłowodów telekomunikacyjnych
  Wprowadzenie
  2.1. Pomiary strat mocy optycznej w trakcie światłowodowym
  2.1.1. Straty mocy optycznej
  2.1.2. Metody pomiaru straty mocy optycznej
  2.1.3. Reflektometr światłowodowy
  2.1.4. Reflektometr Brillouina
  2.2. Pomiar dyspersji chromatycznej i międzymodowej
  2.2.1. Dyspersja chromatyczna i międzymodowa
  2.2.2. Pomiar dyspersji w światłowodach wielomodowych
  2.2.3. Pomiar dyspersji w światłowodach jednomodowych
  2.3. Podsumowanie
  Literatura

  Rozdział III
  Badanie wpływu polaryzacji światła na jakość transmisji optycznej
  Wprowadzenie
  3.1. Metody opisu polaryzacji światła
  3.2. Dyspersja polaryzacyjna
  3.3. Pomiar dyspersji polaryzacyjnej
  3.4. Zależność tłumienia od polaryzacji
  3.5. Pomiar tłumienia zależnego od polaryzacji
  3.6. Wzmocnienie zależne od polaryzacji
  3.7. Podsumowanie
  Literatura

  Rozdział IV
  Pomiary parametrów światłowodowych wzmacniaczy optycznych
  Wprowadzenie
  4.1. Budowa i zasada działania światłowodowych wzmacniaczy optycznych
  4.2. Podstawowe parametry wzmacniaczy optycznych
  4.2.1. Parametry związane ze wzmocnieniem
  4.2.2. Szumy
  4.3. Pomiary podstawowych parametrów wzmacniaczy
  4.3.1. Wzmocnienie
  4.3.2. Szumy
  4.4. Pomiar charakterystyki wzmocnieniowo-szumowej
  4.5. Metoda elektryczna
  4.6. Podsumowanie
  Literatura

  Rozdział V
  Pomiar parametrów krotnic falowych
  Wprowadzenie
  5.1. Budowa i zasada działania krotnic falowych
  5.2. Parametry krotnic falowych
  5.3. Pomiary parametrów krotnic falowych
  5.3.1. Pomiary z wykorzystaniem miernika mocy optycznej
  5.3.2. Pomiary z wykorzystaniem analizatora widma optycznego
  5.4. Podsumowanie
  Literatura

  Rozdział VI
  Badanie nieliniowości światłowodu
  Wprowadzenie
  6.1. Zjawiska nieliniowe występujące w światłowodzie
  6.2. Metody pomiaru współczynnika nieliniowości światłowodu
  6.3. Podsumowanie
  Literatura

  Rozdział VII
  Badanie jakości transmisji optycznej sygnałów cyfrowych
  Wprowadzenie
  7.1. Pomiar elementowej stopy błędów
  7.2. Wykres oczkowy
  7.3. Parametr Q
  7.4. Pomiar szybkozmiennych fluktuacji fazy
  7.5. Podsumowanie
  Literatura

  Rozdział VIII
  Testowanie systemu optotelekomunikacyjnego
  Wprowadzenie
  8.1. Warstwa transmisyjna
  8.2. Warstwa optyczna
  8.2.1. Testowanie aktywne
  8.2.2. Monitorowanie systemu optotelekomunikacyjnego
  8.3. Warstwa multipleksacyjna
  8.4. Podsumowanie
  Literatura

  Rozdział IX
  Wybrane przyrządy pomiarowe i elementy stosowane w badaniach optycznych systemów telekomunikacyjnych
  9.1. Źródła światła
  9.1.1. Lasery półprzewodnikowe
  9.1.2. Źródła szerokopasmowe
  9.2. Miernik mocy optycznej
  9.2.1. Budowa i zasada działania
  9.2.2. Metody kalibracji
  9.3. Analizator widma optycznego
  9.3.1. Budowa i zasada działania
  9.3.2. Metody kalibracji
  9.4. Miernik długości fali
  9.5. Polaryzator
  9.6. Polarymetr
  9.7. Kontroler polaryzacji
  9.8. Izolator optyczny
  9.9. Cyrkulator optyczny
  9.10. Wzorzec dyspersji chromatycznej
  Literatura
Liczba szt.

Cena: 21.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł
Systemy teletransmisyjne
Kula Sławomir
50.40 zł
Systemy i sieci fotoniczne
Siuzdak Jerzy
58.80 zł
UMTS - system telefonii komórkowej trzeciej generacji
Kołakowski Jerzy , Cichocki Jacek
73.50 zł
System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie
Danilewicz Grzegorz , Kabaciński Wojciech
44.10 zł
Mikrofale. Układy i systemy
Szóstka Jarosław
46.20 zł

Książki autora

Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
Perlicki Krzysztof
21.00 zł
nakład wyczerpany
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł