Procesy i rozwiązania organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Procesy i rozwiązania organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Autor: Kamiński Tomasz, Walendzik Małgorzata

ISBN: ISBN 978-83-206-2050-4
Zlecone

Wydanie: 1/2021
Format: B5
Liczba stron: 96
Liczba ilustracji: 8
Liczba tabel: 26
Oprawa: miękka

Polecam: 2

Opis

W monografii przedstawiono efekty analizy procesów i rozwiązań organizacyjnych w największym stopniu wpływających na bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Należą do nich prawne i organizacyjne uwarunkowania wykonywania transportu drogowego, w tym wymagane licencje, zezwolenia oraz kwalifikacje niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. Dokument ten potwierdza wysokie kompetencje kadry zarządzającej, stanowiące podstawę sprawnej i bezpiecznej realizacji procesów transportowych. W pracy dokonano także analizy wymagań w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych i wrażliwych. Osobny rozdział poświęcono wykorzystaniu rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych na rzecz wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 5
  Wstęp 7
  1. Warunki wykonywania transportu drogowego 9
  1.1. Transport drogowy w krajach Unii Europejskiej 9
  1.2. Transport drogowy w Polsce 13
  1.3. Transport intermodalny 20
  1.4. Pakiet mobilności 24
  Literatura 33
  2. Wymagania w zakresie działalności transportowej 35
  2.1. Rynek pracy kierowców zawodowych 35
  2.2. Udzielone licencje i zezwolenia w transporcie drogowym 38
  2.3. Proces certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym 46
  2.4. Inteligentne tachografy 50
  Literatura 52
  3. Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych 53
  3.1. Uwarunkowania przewozu towarów niebezpiecznych 53
  3.2. Międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne 54
  3.3. Nadzór i kontrola drogowego przewozu towarów niebezpiecznych 59
  3.4. Pożary z udziałem materiałów niebezpiecznych 62
  3.5. Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa drogowego transportu towarów niebezpiecznych 65
  3.6. Podsumowanie 66
  Literatura 66
  4. Drogowy przewóz materiałów wrażliwych 69
  4.1. Uwarunkowania przewozu materiałów wrażliwych 69
  4.2. Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 70
  4.3. Obowiązki uczestników procesu przewozów towarów 71
  4.3.1. Zakres obowiązków 71
  4.3.2. Obowiązki wysyłającego 72
  4.3.3. Obowiązki odbierającego 73
  4.3.4. Obowiązki przewoźnika 73
  4.4. Kontrole i sankcje finansowe 75
  4.5. Obowiązek geolokalizacji 77
  Literatura 78
  5. Wykorzystanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych na rzecz wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce 79
  5.1. Zastosowanie inteligentnych systemów transportowych na rzecz obniżenia energochłonności transportu i ochrony środowiska 79
  5.2. Podsystemy rozwiązań ITS 80
  5.3. Inteligentne miasto 86
  5.4. Wdrażanie elektromobilności w Polsce 87
  5.5. Potencjał systemów ITS w zakresie wspierania wdrażania elektromobilności 89
  Literatura 91
  6. Podsumowanie 93
  Spis rysunków i tabel 95

  Uzupełnienie

  Publikacja wydana na zamówienie Instytutu Transportu Samochodowego

Książki autora

Procesy i rozwiązania organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo w transporcie drogowym
Kamiński Tomasz, Walendzik Małgorzata
Zlecone
Transport drogowy rzeczy. Zagadnienia prawne i finansowe
Kamiński Tomasz, Walendzik Małgorzata, Mikiel Piotr
Zlecone
Zrównoważona mobilność w aspekcie inteligentnych rozwiązań w transporcie
Kamiński Tomasz
Zlecone