Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL

Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL

Autor: Zwoliński Mark

ISBN: 978-83-206-1635-4

Wydanie: 2, uaktualnione
Tłumacz: Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Zbigniew Skowroński
Format: B5
Liczba stron: 408
Liczba ilustracji: 191
Liczba tabel: 10
Oprawa: twarda

Polecam: 45

Opis

W książce przedstawiono metody komputerowego projektowania układów cyfrowych za pomocą modeli opisanych w języku VHDL.
Po każdym rozdziale zamieszczono ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, a na końcu podano odpowiedzi do wybranych ćwiczeń.
Odbiorcy książki: pracownicy naukowi i studenci wydziałów informatyki, elektroniki, telekomunikacji, mechatroniki (automatyki) i elektrotechniki wyższych uczelni technicznych oraz inżynierowie zajmujący się projektowaniem układów cyfrowych.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  PRZEDMOWA 9
  Zmiany wprowadzone w drugim wydaniu 10
  Układ książki 10 Jak korzystać z tej książki? 13
  Zasoby WWW 14
  Podziękowania 14
  1. WPROWADZENIE 15
  1.1. Nowoczesne układy cyfrowe 15
  1.2. Technologia CMOS 20
  1.3. Logika programowalna 26
  1.4. Własności elektryczne 31
  Podsumowanie 33
  Literatura uzupełniająca 33
  Ćwiczenia 34
  2. PROJEKTOWANIE UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH 35
  2.1. Algebra Boole’a 35
  2.2. Bramki logiczne 38
  2.3. Projektowanie układów kombinacyjnych 39
  2.4. Przebiegi czasowe 47
  2.5. Kody liczbowe 49
  Podsumowanie 53
  Literatura uzupełniająca 53
  Ćwiczenia 54
  3. MODELOWANIA UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH
  W JĘZYKU VHDL
  55
  3.1. Jednostki i architektury 55
  3.2. Identyfikatory, spacje i komentarze 57
  3.3. Listy połączeń 58
  3.4. Przypisania do sygnału 61
  3.5. Klauzula generic 63
  3.6. Stałe i porty niepodłączone 64
  3.7. Jednostki testowe 65
  3.8. Konfiguracje 66
  Podsumowanie 68
  Literatura uzupełniająca 69
  Ćwiczenia 69
  4. KOMBINACYJNE BLOKI FUNKCJONALNE 71
  4.1. Bufory trójstanowe 71
  4.2. Dekodery 77
  4.3. Multipleksery 84
  4.4. Kodery priorytetowe 86
  4.5. Sumatory 90
  4.6. Układy kontroli bitu parzystości 94
  4.7. Jednostki testowe dla bloków kombinacyjnych 97
  Podsumowanie 100
  Literatura uzupełniająca 100
  Ćwiczenia 100
  5. PROJEKTOWANIE SYNCHRONICZNYCH UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH 102
  5.1. Synchroniczne systemy sekwencyjne 102
  5.2. Modele synchronicznych systemów sekwencyjnych 103
  5.3. Algorytmiczne automaty stanów 107
  5.4. Synteza na podstawie diagramów ASM 112
  5.5. Automaty stanów w VHDL 122
  5.6. Jednostki testowe dla automatów stanów 133
  Podsumowanie 136
  Literatura uzupełniająca 136
  Ćwiczenia 137
  6. MODELE SEKWENCYJNYCH BLOKÓW LOGICZNYCH W JĘZYKU VHDL 140
  6.1. Zatrzask 140
  6.2. Przerzutniki synchroniczne 144
  6.3. Przerzutniki typy JK i T 154
  6.4. Rejestry i rejestry przesuwne 158
  6.5. Liczniki 161
  6.6. Pamięć 169
  6.7. Sekwencyjne układy mnożące 174
  6.8. Jednostki testowe dla bloków sekwencyjnych 176
  Podsumowanie 180
  Literatura uzupełniająca 181
  Ćwiczenia 181
  7. ZŁOŻONE SYSTEMY SEKWENCYJNE 183
  7.1. Powiązane automaty stanów 183
  7.2. Część sterująca i operacyjna systemu cyfrowego 187
  7.3. Instrukcje 190
  7.4. Prosty mikroprocesor 191
  7.5. Model prostego mikroprocesora w języku VHDL 196
  Podsumowanie 205
  Literatura uzupełniająca 205
  Ćwiczenia 206
  8. SYMULACJA MODELI NAPISANYCH W JĘZYKU VHDL 207
  8.1. Symulacja sterowana zdarzeniami 207
  8.2. Symulacja modeli w języku VHDL 212
  8.3. Cechy dobrego modelu w języku VHDL dla potrzeb symulacji 215
  8.4. Operacje na plikach 216
  Podsumowanie 218
  Literatura uzupełniająca 218
  Ćwiczenia 219
  9. SPECYFIKACJA UKŁADÓW CYFROWYCH W JĘZYKU VHDL DLA POTRZEB SYNTEZY 220
  9.1. Modelowanie układów cyfrowych w języku VHDL na poziomie RTL dla potrzeb syntezy 222
  9.2. Ograniczenia w przypadku syntezy 235
  9.3. Synteza modeli układów cyfrowych opisanych w języku VHDL z wykorzystaniem programowalnych struktur logicznych FPGA 239
  9.4. Modelowanie układów cyfrowych w języku VHDL na poziomie zachowania dla potrzeb syntezy 243
  9.5. Weryfikacja wyników syntezy 250
  Podsumowanie 252
  Literatura uzupełniająca 252
  Ćwiczenia 252
  10. TESTOWANIE SYSTEMÓW CYFROWYCH 256
  10.1. Potrzeba testowania 256
  10.2. Modele błędów 257
  10.3. Generowanie wektorów testowych zorientowanych na błędy 259
  10.4. Symulacja błędów 265
  10.5. Symulacja błędów w języku VHDL 270
  Podsumowanie 280
  Literatura uzupełniająca 280
  Ćwiczenia 280
  11. PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA MOŻLIWOŚĆ TESTOWANIA 283
  11.1. Usprawnianie metod testowania
  typu ad hoc 284
  11.2. Projektowanie strukturalne dla potrzeb testowania 285
  11.3. Wbudowane samotestowanie 287
  11.4. Testowanie krawędziowe (standard IEEE 1149.1) 297
  Podsumowanie 305
  Literatura uzupełniająca 306
  Ćwiczenia 306
  12. PROJEKTOWANIE ASYNCHRONICZNYCH UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH 309
  12.1. Układy asynchroniczne 309
  12.2. Analiza układów asynchronicznych 313
  12.3. Projektowanie asynchronicznych układów sekwencyjnych 317
  12.4. Asynchroniczne automaty stanów 325
  12.5. Czasy ustalania i podtrzymania a metastabilność 330
  Podsumowanie 338
  Literatura dodatkowa 338
  Ćwiczenia 339
  13. INTERFEJS ZE ŚWIATEM ANALOGOWYM 342
  13.1. Przetworniki cyfrowo-analogowe 342
  13.2. Przetwornik analogowo-cyfrowy 344
  13.3. Język VHDL-AMS 347
  13.4. Pętla synchronizacji fazowej 357
  13.5. Symulatory języka VHDL-AMS 361
  Podsumowanie 363
  Dalsze publikacje 363
  Ćwiczenia 363
  DODATEK A. STANDARDY JĘZYKA VHDL 364
  A.1. Język VHDL i powiązane z nim standardy 364
  A.2. Różnice pomiędzy standardem 1076-2002 a 1076-1993 366
  A.3. Różnice pomiędzy standardem 1076-1993 a 1076-1987 367
  A.4. Język VHDL w roku 200x 368
  DODATEK B. VERILOG 370
  DODATEK C. PAKIETY ZE ZMIENNYMI DZIELONYMI 376
  BIBLIOGRAFIA 382
  ODPOWIEDZI DO WYBRANYCH PROBLEMÓW 384
Liczba szt.

Cena: 63.00 zł
stara cena
72.45 zł


Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł
Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji
Praca zbiorowa, red. Tadeusz Łuba
43.05 zł
Synteza układów cyfrowych
Praca zbiorowa, red. Tadeusz Łuba
38.85 zł
nakład wyczerpany
Rozproszone systemy pomiarowe
Nawrocki Waldemar
42.00 zł
nakład wyczerpany
Podstawy teorii sygnałów
Szabatin Jerzy
51.45 zł
Fale i anteny
Szóstka Jarosław
84.00 zł

Książki autora

Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL
Zwoliński Mark
63.00 zł