Samochody ciężarowe i autobusy

Samochody ciężarowe i autobusy

Autor: Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej

ISBN: 978-83-206-2047-4

Wydanie: 4, uaktualnione / 2016
Format: B5
Liczba stron: 352
Liczba ilustracji: 245
Liczba tabel: 27
Seria: Pojazdy samochodowe
Oprawa: miękka

Polecam: 185

Opis

Specjalistyczny podręcznik akademicki z cyklu „Pojazdy samochodowe” opisujący budowę i działanie pojazdów użytkowych, czyli samochodów ciężarowych, specjalnych, terenowych, autobusów, oraz ich układów i zespołów. Opisano najważniejsze i najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne, charakterystyczne dla tej grupy pojazdów i decydujące o ich przydatności do przewozu ładunków oraz osób, jak również wykonywania określonych zadań transportowych. Uwzględniono zastosowanie diód LED oraz rozszerzono rozdział o alternatywnych paliwach i układach napędowych do autobusów miejskich. 
Książka jest przeznaczona dla studentów o specjalnościach związanych z techniką samochodową i transportem, pracowników firm transportowych i ubezpieczeniowych, a także może być cenną pomocą w pracy zawodowej techników i inżynierów związanych z branżą motoryzacyjną.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10
  Od autorów 13
  Wstęp 14
  Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17
  1.1. Klasyfikacja, przeznaczenie i wymagania stawiane samochodom użytkowym 17
  1.2. Ogólna budowa samochodów użytkowych 21
  1.3. Charakterystyka głównych zespołów 24
  1.4. Charakterystyka techniczna i właściwości ruchowe 26
  1.5. Ograniczenia techniczno-prawne dotyczące konstrukcji samochodów użytkowych 29
  1.5.1. Podstawowe wymagania 29
  1.5.2. Masa i wymiary 30
  1.5.3. Prędkość jazdy 31
  1.5.4. Hałas 31
  1.5.5. Zużycie paliwa, dopuszczania emisja substancji szkodliwych w spalinach 32
  1.6. Kryteria i parametry oceny samochodów ciężarowych 35
  1.7. Rozwój samochodów użytkowych 38
  1.8. Transport kombinowany i bimodalny 40
  Rozdział 2. Układ napędowy 43
  2.1. Ogólna charakterystyka i zadania układu napędowego 43
  2.2. Silnik 47
  2.2.1. Charakterystyka silnika 47
  2.2.2. Zalety turbodoładowania 50
  2.2.3. Elektroniczne sterowanie 53
  2.3. Sprzęgło 54
  2.3.1. Budowa i działanie tarczowego sprzęgła ciernego 54
  2.3.2 Sprzęgło hydrokinetyczne 58
  2.4. Skrzynia biegów 59
  2.4.1. Budowa i działanie mechanicznej skrzyni biegów 59
  2.4.2. Synchronizatory 65
  2.4.3. Mechanizmy zmiany biegów 66
  2.4.4. Automatyczne skrzynie biegów 68
  2.5. Przystawki dodatkowego odbioru mocy 72
  2.6. Wały napędowe 73
  2.7. Mosty napędowe 76
  2.7.1 Ogólna budowa i zadania mostu napędowego 76
  2.7.2. Przekładnia główna 77
  2.7.3. Mechanizm różnicowy 78
  2.7.4. Półosie napędowe 80
  2.7.5. Zwolnice 81
  2.8. Układy napędowe kilku osi jezdnych 82
  Rozdział 3. Układ jezdny i zawieszenie 86
  3.1. Charakterystyka techniczna 86
  3.2. Zawieszenia konwencjonalne i regulowane 87
  3.2.1. Zadania zawieszenia i charakterystyka sprężystości 87
  3.2.2. Klasyfikacja zawieszeń 91
  3.2.3. Resory piórowe 92
  3.2.4. Zawieszenia pneumatyczne 95
  3.2.5. Amortyzatory 97
  3.2.6. Stabilizatory 99
  3.2.7. Regulacja położenia nadwozia i sztywności zawieszenia 100
  3.3. Osie kół jezdnych 102
  3.3.1. Budowa osi jezdnych 102
  3.3.2. Obciążenia osi kół jezdnych 104
  3.3.3. Łożyskowanie piasty kół jezdnych 105
  3.4. Układy o zmiennej liczbie osi jezdnych 106
  3.5. Koła, ogumienie i obręcze 107
  3.5.1. Ogumienie 107
  3.5.2. Obręcz i tarcza koła 112
  3.5.3. Bieżnikowanie opon 113
  3.5.4. Układ centralnego pompowania kół jezdnych 113
  3.6. Układ centralnego smarowania 116
  Rozdział 4. Układy kierownicze 119
  4.1. Działanie układu kierowniczego. Charakterystyka techniczna 119
  4.2. Mechanizm kierowniczy i zwrotniczy 122
  4.2.1. Ogólna budowa układu kierowniczego 122
  4.2.2. Mechanizm kierowniczy 123
  4.2.3. Mechanizm zwrotniczy 125
  4.2.4. Kąty ustawienia kół kierowanych 126
  4.3. Mechanizmy wspomagające 127
  4.4. Skręt samochodów wieloosiowych i zespołu pojazdów 130
  4.4.1. Skręt samochodów wieloosiowych 130
  4.4.2. Skręt samochodu z przyczepą. 131
  4.4.3. Skręt ciągnika siodłowego z naczepą 133
  Rozdział 5. Hamulce oraz hamowanie samochodów i przyczep 136
  5.1. Proces hamowania i zasady jego normowania 136
  5.1.1. Unormowania techniczno-prawne 136
  5.1.2. Siły hamowania i ich oddziaływanie na samochód 139
  5.2. Pneumatyczne układy uruchamiania hamulców 142
  5.2.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 142
  5.2.2. Ogólna budowa układu uruchamiania hamulców pneumatycznych 142
  5.2.3. Główne elementy instalacji pneumatycznej 145
  5.2.4. Mechanizmy hamulcowe i siłowniki 148
  5.2.5. Układy hydropneumatyczne 151
  5.2.6. Układy elektropneumatyczne 152
  5.3. Układy regulacji siły hamowania 155
  5.3.1. Nacisk kół na drogę. Korektory siły hamowania 155
  5.3.2. Układy przeciwpoślizgowe 157
  5.4. Hamulce silnikowe i zwalniacze 160
  5.4.1. Długotrwałe hamowanie 160
  5.4.2. Hamulce silnikowe 160
  5.4.3. Zwalniacze 163
  Rozdział 6. Rama i nadwozie 166
  6.1. Zadania i ogólna budowa ram 166
  6.2. Kompatybilność samochodów użytkowych z innymi pojazdami 170
  6.3. Klasyfikacja, przeznaczenie i wymagania względem nadwozi użytkowych 173
  6.4. Nadwozia uniwersalne 177
  6.5. Nadwozia specjalizowane 179
  6.5.1. Nadwozia do przewozu samochodów i betonu 179
  6.5.2. Nadwozia do przewozu cieczy i gazów oraz materiałów sypkich 180
  6.5.3. Nadwozia izotermiczne i chłodnicze 184
  6.6. Mocowanie nadwozia do ramy 187
  Rozdział 7. Kabina kierowcy 189
  7.1. Klasyfikacja i wymiary kabin 189
  7.2. Ogólna budowa i wymagania dotyczące kabin 192
  7.3. Bezpieczeństwo osób w kabinie 194
  7.4. Ergonomia miejsca pracy kierowcy 196
  7.5. Widoczność z miejsca kierowcy 200
  7.6. Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja oraz oczyszczanie powietrza w kabinie 204
  7.7. Zawieszenie kabin 208
  Rozdział 8. Wyposażenie elektryczne 210
  8.1. Ogólna budowa instalacji elektrycznej 210
  8.2. Akumulatory 211
  8.3. Rozrusznik i prądnica 212
  8.4. Oświetlenie 215
  8.5. Magistrale komunikacyjne 217
  Rozdział 9. Urządzenia ułatwiające załadunek i wyładunek 220
  9.1. Skrzynie samowyładowcze 220
  9.2. Żurawie samochodowe 224
  9.3. Nadwozia wymienne 227
  9.4. Hakowy i bramowy system nadwozi wymiennych 231
  9.5. Platformy załadowcze 233
  9.6. Mocowanie ładunków 235
  Rozdział 10. Samochody specjalne 238
  10.1. Podstawowe określenia 238
  10.2. Samochody komunalne 238
  10.2.1. Typowe wymagania 238
  10.2.2. Samochody do wywozu śmieci 240
  10.2.3. Samochody asenizacyjne 243
  10.2.4. Samochody z urządzeniami do oczyszczania nawierzchni 244
  10.3. Samochody pożarnicze 248
  10.4. Pojazdy służb technicznych 252
  Rozdział 11. Samochody terenowe 257
  11.1. Przeznaczenie i klasyfikacja samochodów terenowych 257
  11.2. Charakterystyczne wymiary samochodu terenowego 259
  11.3. Przystosowanie do pokonywania terenu 262
  11.4. Wyposażenie i urządzenia specjalne 266
  Rozdział 12. Autobusy 270
  12.1. Klasyfikacja i wymagania stawiane autobusom 270
  12.2. Podwozie autobusu 274
  12.3. Nadwozie autobusu 279
  12.4. Mikrobusy 282
  12.5. Autobusy miejskie 282
  12.5.1. Ogólna charakterystyka autobusów miejskich 282
  12.5.2. Złącze przegubowe autobusu 285
  12.5.3. Alternatywne paliwa i układy napędowe do autobusów miejskich 287
  12.6. Autobusy międzymiastowe 292
  12.7. Autobusy turystyczne 293
  Rozdział 13. Przyczepy i naczepy 295
  13.1. Budowa i zastosowanie przyczep samochodowych 295
  13.2. Budowa i zastosowanie naczep samochodowych 298
  13.3. Urządzenia sprzęgające ciągniki z przyczepami i naczepami 302
  13.3.1. Podstawowe wymagania 302
  13.3.2. Urządzenia sprzęgające samochód z przyczepą 303
  13.3.3. Urządzenia sprzęgające ciągnik siodłowy z naczepą 307
  13.3.4. Krótki sprzęg 311
  Rozdział 14. Urządzenia kontroli stanu i ruchu pojazdu oraz pracy kierowcy 313
  14.1. Właściwości i zakres działania systemów rejestracji danych 313
  14.2. Pokładowe systemy diagnostyczne 314
  14.3. Rejestracja parametrów ruchu pojazdu i działania kierowcy 315
  14.4. Ograniczenia czasu pracy kierowcy 318
  14.5. Tachografy 319
  14.5.1. Klasyczny tachograf i jego działanie 319
  14.5.2. Tachograf elektroniczny 321
  14.5.3. Tachograf cyfrowy 322
  14.6. Ogranicznik prędkości jazdy 325
  14.7. Monitoring oraz systemy lokalizacji i nawigacji pojazdów 327
  14.7.1. Monitoring i lokalizacja 327
  14.7.2. Nawigacja samochodów ciężarowych 328
  14.8. Systemy automatycznego poboru opłaty za przejazd odcinkiem drogi 329
  Rozdział 15. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa 333
  15.1. Układy nadzorujące prędkość jazdy i odległość pomiędzy pojazdami 333
  15.1.1. Odległość bezpieczna 333
  15.1.2. Tempomat 334
  15.1.3. Układ ACC 335
  15.1.4. Systemy wczesnego ostrzegania przed uderzeniem w przeszkodę 338
  15.2. Układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu 339
  15.3. Sygnalizacja nadmiernego zmęczenia kierowcy 340
  15.4. Bezpieczeństwo w autobusach 343
  15.4.1. Autobusy a wypadki drogowe 343
  15.4.2. Struktura nośna i jej badania 343
  15.4.3. Fotele i ich badania 345
  15.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 345
  15.5. Rejestratory danych wypadkowych 346
  Piśmiennictwo 348
Liczba szt.

Cena: 79.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Technika transportu ładunków
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł
Samochody osobowe i pochodne
Jackowski Jerzy , Łęgiewicz Jacek , Wieczorek Marcin
55.65 zł
Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji
Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.
57.75 zł
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych
Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen
94.50 zł
Poradnik mechanika samochodowego
Zogbaum Emil A.
73.50 zł
Badania stanowiskowe i diagnostyka
Sitek Kazimierz , Syta Stanisław
70.35 zł

Książki autora

Mechanika ruchu
Prochowski Leon
Zapowiedź
Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy
68.25 zł
nakład wyczerpany
Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy
nakład wyczerpany
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
nakład wyczerpany
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł
Technika transportu ładunków
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł