Samochody osobowe. Dzieje rozwoju - wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji (SAH w Bostonie)

Samochody osobowe. Dzieje rozwoju - wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji (SAH w Bostonie)

Autor: Zieliński Andrzej

ISBN: 978-83-206-1733-7
Nowość

Wydanie: 2 / 2022
Format: 195x246 mm
Liczba stron: 360
Liczba ilustracji: 518
Liczba tabel: 13
Oprawa: twarda

Polecam: 65

Opis

W 2010 roku książka Samochody osobowe. Dzieje rozwoju uzyskała wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji SAH (Society of Automotive Historians) z siedzibą w Bostonie w kategorii książek nieanglojęzycznych.
UROCZYSTE ODEBRANIE NAGRODY

Książka o charakterze albumowym poświęcona rozwojowi konstrukcji samochodów osobowych na świecie na przestrzeni XX wieku, z uwzględnieniem czasów wcześniejszych. Zawartość podzielono systematycznie na epoki zgodnie z międzynarodowymi uregulowaniami FIVA (organizacji zajmującej się pojazdami zabytkowymi). Opisano zmiany w koncepcji samochodu osobowego, podano pierwsze zastosowania poszczególnych podzespołów i rozwiązań technicznych, ewolucję stylizacji nadwozi, postęp technologiczny. Uwzględniono zarówno pojazdy seryjne, jak i prototypowe oraz studialne. Odnotowano polski wkład w rozwój motoryzacji.
Książkę ilustrują czarno-białe i barwne fotografie obrazujące przykłady najbardziej reprezentatywnych pojazdów i rozwiązań. W tablicach zgromadzono dane techniczne wybranych samochodów.


This time the author of this publication, the famous historian of Polish motoring, describes the technical evolution of the motor car, beginning from the first attempts to build “a horseless vehicle” through its childhood adventures and adolescence twists and turns up to its mature years. First of all he focuses on the technical solutions, describing those that – although in an altered form – have served us to this day as well as the ideas forgotten, sometimes undeservedly, a long time ago. He analyses in detail the car models recognised as the milestones of the history of motoring, illustrating his dissertation with more than five hundred photos and drawings, in the big part in colour. The indexes and technical data tables allow fast retrieval of the necessary information. The final dividing line of the book is the year 2000, the end of the century, aptly called “the car age”.
In Polish literature, this is the first truly thorough analysis of the technical development of the motor cars and their major assemblies, which diligently systemises the knowledge of solutions used in the construction of these vehicles over the years.


Der Autor dieser Publikation, ein bekannter Historiker aus der polnischen Automobilbranche, beschreibt diesmal die technische Entwicklung des Personenkraftwagens von den ersten Versuchen, einen „Wagen ohne Pferde" zu bauen über Abenteuer aus seiner Kindheit und Pubertät bis zum Erwachsenenalter. Er konzentriert sich vor allem auf technische Lösungen und beschreibt sowohl diejenigen Konzepte, die bis heute – obwohl in modifizierter Form angewandt werden, als auch jene, die längst – manchmal unverdient – in Vergessenheit geraten sind. Ausführlich analysiert werden Pkw-Modelle, die als Meilensteine der Automobilgeschichte gelten. Seine Erörterungen illustrieren über fünfhundert, zum großen Teil farbige Bilder und Zeichnungen. Stichwortverzeichnisse und Tabellen mit technischen Daten erleichtern die Suche nach den erforderlichen Informationen. Die Endzäsur des Buches ist das Jahr 2000, das letzte Jahr des zu Recht als „Automobilzeitalter“ bezeichneten Jahrhunderts.
Das vorliegende Buch enthält die erste derartig eingehende Analyse der technischen Entwicklung im Pkw-Bau und der Hauptbaugruppen des Pkws in der polnischen einschlägigen Literatur. Es enthält eine gut fundierte Systematisierung des Wissens aus dem Bereich der Lösungen, die beim Bau dieser Fahrzeuge im Laufe der Jahre angewandt wurden.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp / 6

  Narodziny samochodu / 7
  Pierwsze pojazdy samobieżne / 8
  Ciągniki i omnibusy parowe / 9
  Pojazdy elektryczne / 13
  Pojazdy spalinowe  / 14

  Automobile (Ancestor do 1904 roku) / 21
  Okres do końca XIX wieku  / 22
  Lata 1901–1904  / 37

  Dojrzewanie samochodu (Veteran 1905–1918) / 47
  Lata 1905–1911 / 48
  Lata 1912–1918 / 57

  Od I wojny światowej do wielkiego kryzysu
  (Vintage 1919–1930)
  / 71

  Od wielkiego kryzysu do II wojny światowej 
  (Post Vintage 1931–1945)
  / 97
  Lata 1931–1939 / 98
  Lata 1940–1945 / 117

  Krążowniki i mikrosamochody (Post War 1946–1960) / 131
  Lata 1946–1950 /132
  Lata 1951–1960 / 141

  Powszechność samochodu (1961–1970) / 163

  W stronę bezpieczeństwa (1971–1980) / 195

  Aerodynamicznie i ekologicznie (1981–1990) / 229

  Minivany i pierwsze hybrydy (1991–2000) / 277

  Dane techniczne / 323

  Literatura / 346
  Źródła ilustracji / 347
  Indeks nazwisk / 348
  Indeks modeli samochodów / 351 
   

  Errata


  O autorach / z książki


  Dr hab. inż. Andrzej Zieliński - absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, pracownik naukowy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z projektowaniem nadwozi samochodowych oraz rozwojem konstrukcji pojazdów samochodowych w ujęciu historycznym, a zwłaszcza dorobkiem polskich konstruktorów w tej dziedzinie. Autor kilku książek i wielu artykułów w prasie fachowej i popularyzatorskiej.


Liczba szt.

Cena: 145.01 zł

Książki autora

Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970
Zieliński Andrzej
63.00 zł
Polskie motocykle 1946-1985
Zieliński Andrzej
84.00 zł
Samochody osobowe. Dzieje rozwoju - wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji (SAH w Bostonie)
Zieliński Andrzej
145.01 zł