Silniki spalinowe pojazdów szynowych

Silniki spalinowe pojazdów szynowych

Autor: Lewandowski Michał

ISBN: 978-83-206-1995-9

Wydanie: 1/2018
Format: B5
Liczba stron: 368
Liczba ilustracji: 555

Polecam: 77

Opis

Bogato ilustrowany poradnik eksploatacyjny poświęcony silnikom spalinowym pojazdów szynowych. Opisano w nim podstawy budowy i działania oraz praktyczne wskazówki dotyczące zasad utrzymania i obsługi najważniejszych zespołów i układów silników spalinowych współczesnych pojazdów szynowych użytkowanych w Polsce. W zwięzły i przystępny sposób przedstawiono podstawowe wiadomości z zakresu teorii silników wysokoprężnych, budowę tych silników, opis działania układów zasilania, smarowania, chłodzenia, sterowania, dolotowych i wylotowych. Podano także podstawowe wiadomości dotyczące diagnozowania oraz obsługi technicznej w warunkach eksploatacyjnych. Książkę wzbogacono o przegląd konstrukcji różnych rodzajów silników wysokoprężnych użytkowanych na sieci PKP.
Odbiorcy: kadra inżynieryjno-techniczna kolei (np. maszyniści, pracownicy obsługi), studenci wydziałów transportu i inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych, uczniowie techników o profilu kolejowym

  Spis treści

  Wprowadzenie 9
  Wykaz ważniejszych skrótów 13
  1. Podstawy silników o zapłonie samoczynnym 15
  1.1. Zasada działania i klasyfikacja silników 15
  1.2. Obiegi silników spalinowych 18
  1.3. Wskaźniki pracy silnika 20
  1.4. Bilans cieplny i sprawność ogólna silnika 23
  2. Paliwa stosowane w silnikach o zapłonie samoczynnym 26
  2.1. Ogólne cechy oleju napędowego 26
  2.2. Właściwości i podstawowe parametry normatywne oleju napędowego 26
  2.3. Zanieczyszczenia oleju napędowego 30
  2.4. Sprawdzanie jakości oleju napędowego 32
  2.5. Odporność oleju napędowego na utlenianie 33
  2.6. Wpływ osadów wewnętrznych na pracę wysokociśnieniowych
  układów wtryskowych 34
  2.7. Magazynowanie olejów napędowych 35
  3. Oleje silnikowe 39
  3.1. Wymagania i rola oleju silnikowego 39
  3.2. Własności olejów silnikowych 40
  3.3. Zanieczyszczenia oleju podczas eksploatacji 41
  3.4. Klasyfikacje olejów 43
  4. Tworzenie i spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej 47
  4.1. Tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej 47
  4.2. Proces spalania 52
  4.3. Komory spalania 54
  4.3.1. Komory niedzielone (o wtrysku bezpośrednim) 54
  4.3.2. Komory dzielone (o wtrysku pośrednim) 57
  4.3.3. Komory spalania współczesnych silników 58
  5. Badania i podstawowe charakterystyki silników 60
  5.1. Podstawowe badania silników 60
  5.1.1. Stanowisko dynamometryczne 60
  5.1.2. Opornik wodny 62
  5.2. Podstawowe charakterystyki silników 63
  5.2.1. Charakterystyki prędkościowe 64
  5.2.2. Charakterystyka obciążeniowa 66 
  5.3. Warunki pracy silnika 68
  5.3.1. Ustalone warunki pracy 68
  5.3.2. Nieustalona warunki pracy 69
  6. Kadłuby i głowice oraz układy korbowy i rozrządu 71
  6.1. Kadłuby i głowice 71
  6.1.1. Skrzynie korbowe i bloki cylindrów 71
  6.1.2. Głowice 78
  6.1.3. Tuleje cylindrów 82
  6.1.4. Mocowanie silnika w spalinowym pojeździe trakcyjnym 84
  6.2. Układ korbowy 85
  6.2.1. Wiadomości wstępne 85
  6.2.2. Zespoły tłoków 85
  6.2.3. Korbowody 94
  6.2.4. Wały korbowe 97
  6.2.5. Tłumiki drgań skrętnych i koła zamachowe 100
  6.2.6. Łożyska układu korbowego 102
  6.3. Układ rozrządu 104
  6.3.1. Rodzaje układów rozrządu i ich najważniejsze elementy 104
  6.3.2. Hydrauliczne kompensatory luzów zaworów 113
  7. Układy zasilania paliwem 116
  7.1. Wprowadzenie 116
  7.2. Układy wtryskowe sterowane mechanicznie 117
  7.2.1. Pompy wtryskowe 119
  7.2.2. Wtryskiwacze 123
  7.2.3. Pompy zasilające 126
  7.3. Układy wtryskowe z pompowtryskiwaczami 127
  7.3.1. Wiadomości wstępne 127
  7.3.2. Budowa i zasada działania pompowtryskiwacza 129
  7.4. Układy indywidualnych zespołów wtryskowych pompa-przewód-wtryskiwacz 132
  7.5. Zasobnikowe układy wtryskowe Common Rail 135
  7.5.1. Wprowadzenie 135
  7.5.2. Wtryskiwacze układu Common Rail 135
  7.5.3. Pompy wysokiego ciśnienia 146
  7.5.4. Elementy obwodu wysokiego ciśnienia 150
  7.6. Filtracja oleju napędowego 157
  7.6.1. Wiadomości wstępne 157
  7.6.2. Filtry paliwa 158
  8. Układ smarowania 164
  8.1. Wprowadzenie 164
  8.2. Elementy układu smarowania silnika 167
  8.2.1. Pompy oleju i zawory przelewowe 167
  8.2.2. Filtry oleju 169
  8.2.3. Chłodnice oleju (wymienniki ciepła) 176
  9. Układ chłodzenia 179
  9.1. Wprowadzenie 179
  9.2. Budowa układu chłodzenia 179
  9.3. Elementy układu chłodzenia 181
  9.4. Regulacja temperatury cieczy chłodzącej, zespoły chłodzące 183
  10. Sterowanie i regulacja silników 189
  10.1. Mechaniczna regulacja prędkości obrotowej 189
  10.1.1. Regulatory wielozakresowe 189
  10.1.2. Regulatory pośredniego działania – regulatory Woodwarda 191
  10.2. Elektroniczny układ sterowania EDC 197
  10.2.1. Bloki funkcjonalne 198
  11. Układ zasilania powietrzem 205
  11.1. Wprowadzenie 205
  11.2. Doładowanie silników 205
  11.2.1. Doładowanie mechaniczne 206
  11.2.2. Turbodoładowanie 207
  11.2.3. Doładowanie wielostopniowe 209
  11.2.4. Chłodzenie powietrza doładowanego 210
  11.2.5. Rozwiązania konstrukcyjne turbosprężarek 211
  11.3. Filtry powietrza 217
  12. Układ wylotu spalin 221
  12.1. Wprowadzenie 221
  12.2. Tłumiki akustyczne spalin 221
  12.2.1. Tłumik absorpcyjny 221
  12.2.2. Tłumik refleksyjny 222
  12.2.3. Tłumik interferencyjny 223
  12.2.4. Tłumiki wylotu spalin silników lokomotyw 223
  13. Oczyszczanie spalin 225
  13.1. Wprowadzenie 225
  13.2. Toksyczne składniki spalin 226
  13.3. Metody oczyszczania spalin 227
  13.3.1. Recyrkulacja spalin 227
  13.3.2. Katalityczne reaktory spalin 229
  13.3.3. Filtr cząstek stałych DPF 232
  13.3.4. Układ filtrów ciągłej regeneracji CRT 233
  13.3.5. Zintegrowane układy oczyszczania spalin silników o zapłonie samoczynnym 235
  13.3.6. Mobilne układy oczyszczania spalin 237
  14. Przegląd konstrukcji silników pojazdów szynowych 239
  14.1. Silniki starszej konstrukcji 239
  14.2. Silniki nowszej konstrukcji eksploatowane w PKP 253
  14.3. Silniki nowej generacji 258
  15. Diagnostyka silników 264
  15.1. Wprowadzenie 264
  15.2. Podstawowe metody badań diagnostycznych 265
  15.2.1. Pomiary mocy użytecznej i zużycia paliwa 265
  15.2.2. Pomiary wibroakustyczne 267
  15.2.3. Pomiary ciśnienia sprężania i szczelności komory spalania 267
  15.2.4. Pomiar zużycia oleju i zawartości cząstek metali 268
  15.3. Diagnostyka wysokociśnieniowych  układów  wtryskowych  sterowanych elektronicznie 270
  15.3.1. Wiadomości wstępne 270
  15.3.2. Diagnostyka pokładowa 270
  15.3.3. Diagnostyka warsztatowa 272
  15.3.4. Diagnozowanie układów wtryskowych Common Rail 273
  15.3.5. Sprawdzanie składu spalin 275
  15.3.6. Diagnostyka układu recyrkulacji spalin 276
  16. Eksploatacja i utrzymanie silników 277
  16.1. Eksploatacja bieżąca (ruchowa) 277
  16.1.1. Rozruch silnika 277
  16.1.2. Rozgrzewanie,  eksploatacja  i wyłączanie silnika 278
  16.1.3. Metodyka oszczędzania paliwa 279
  16.2. Czynności obsługi technicznej 280
  16.2.1. Cykle przeglądowo-naprawcze silników pojazdów szynowych 280
  16.2.2. Podstawowe czynności obsługi technicznej 283
  17. Niedomagania silników 292
  17.1. Ogólne informacje dotyczące rozpoznawania usterek 292
  17.2. Metodyka rozruchu silnika 294
  17.3. Niedomagania układu wtrysku paliwa 295
  17.3.1. Rozpoznawanie niedomagań pomp wtryskowych 295
  17.3.2. Rozpoznawanie niedomagań wtryskiwaczy 296
  17.4. Niedomagania złożenia tłok-cylinder i mechanizmu rozrządu 298
  17.4.1. Wykrywanie niedomagań złożenia tłok-cylinder 299
  17.4.2. Wykrywanie niedomagań mechanizmu rozrządu 300
  17.5. Niedomagania układów smarowania i chłodzenia 300
  17.5.1. Wykrywanie niedomagań układu smarowania 301
  17.5.2. Wykrywanie niedomagań układu chłodzenia 302
  17.6. Niedomagania układów doładowania i wylotu spalin 302
  18. Uszkodzenia i naprawa silników 304
  18.1. Uszkodzenia silników 304
  18.1.1. Uszkodzenia łożysk ślizgowych 305
  18.1.2. Uszkodzenia elementów układu korbowego 311
  18.2. Naprawa i regulacja aparatury wtryskowej 316
  18.2.1. Naprawa i regulacja wtryskiwaczy 317
  18.2.2. Regulacja pomp wtryskowych 324
  18.3. Obsługa i naprawa mechanizmu rozrządu 328
  18.3.1. Wiadomości wstępne 328
  18.3.2. Pomiar i regulacja luzu zaworów 329
  18.3.3. Usuwanie typowych usterek mechanizmu rozrządu 333
  18.3.4. Naprawa zaworów i gniazd zaworów 334
  18.4. Naprawa tłoka i pierścieni tłokowych 342
  18.4.1. Demontaż tłoków 342
  18.4.2. Zdejmowanie i zakładanie pierścieni tłokowych 343
  18.4.3. Montaż tłoków 344
  18.5. Wymiana tulei cylindra oraz głowicy i łożysk 345
  18.5.1. Wymiana tulei cylindra 345
  18.5.2. Naprawa oraz zamontowanie głowicy i łożysk 347
  18.6. Usuwanie zanieczyszczeń z podzespołów i układów silnika 352
  18.6.1. Mycie układu smarowania 352
  18.6.2. Usuwanie nagaru 352
  18.6.3. Czyszczenie przestrzeni wodnych silnika z kamienia kotłowego 354
  18.6.4. Czyszczenie turbosprężarek w ruchu oraz układów dolotowego i wylotowego 354
  19. Hybrydowe układy napędowe, paliwa alternatywne i ogniwa paliwowe 356
  19.1. Hybrydowe układy napędowe 356
  19.1.1. Wprowadzenie 356
  19.1.2. Odmiany napędu hybrydowego 357
  19.1.3. Napędy hybrydowe stosowane w spalinowych pojazdach trakcyjnych 360
  19.2. Paliwa alternatywne 364
  19.2.1. Biopaliwa 364
  19.2.2. Paliwa syntetyczne 365
  19.3. Ogniwa paliwowe 366
  19.3.1. Wprowadzenie 366
  19.3.2. Pojazdy o napędzie elektrycznym z ogniwami paliwowymi 369
  Literatura 371
Liczba szt.

Cena: 73.50 zł

Książki autora

Silniki spalinowe pojazdów szynowych
Lewandowski Michał
73.50 zł