Stan i kierunki rozwoju wodoryzacji gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem transportu

Stan i kierunki rozwoju wodoryzacji gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem transportu

Autor: Menes Maciej

ISBN: 978-83-206-2043-6
Zlecone

Wydanie: 1/2021
Format: B5
Liczba stron: 212
Liczba tabel: 13
Oprawa: miękka

Polecam: 5

Opis

Monografia prezentująca postępy wodoryzacji gospodarki na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem wodoryzacji środków transportu, od początku tego zjawiska aż do końca 2019 roku. Opisano w niej krajowe i międzynarodowe programy wodoryzacji wybrane spośród co najmniej kilkudziesięciu powstałych na przestrzeni lat 20002019. Przedstawiono historię, stan obecny oraz prognozy rozwoju technologii wodorowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii napędu wodorowego. Publikacja zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się części. Część pierwszą poświęcono omówieniu przedmiotowych problemów w ujęciu globalnym. W części drugiej natomiast skoncentrowano się na charakterystyce rozwoju technologii wodorowych w kilkunastu najbardziej zaawansowanych w tym zakresie krajach świata. Podano w niej zarówno powstałe w ostatnich kilkunastu latach krajowe plany i wynikające z nich projekcje wodoryzacji transportu, jak i stan rzeczywisty rozwoju wodoryzacji w poszczególnych krajach. W odrębnym rozdziale, na podstawie zagranicznych dokumentów (raportów, planów, programów i strategii) przeanalizowano wykorzystanie wodoru w różnych sektorach gospodarki, w tym w przemyśle, mieszkalnictwie i transporcie.

  Spis treści

  Wprowadzenie 5
  1. Rynek pojazdów zasilanych energią elektryczną 7
  1.1. Rozwój światowego parku samochodów elektrycznych w latach 20102019 7
  1.2. Środki transportu zasilane energią elektryczną z wodoru 13
  2. Stan i perspektywy rozwoju technologii wodorowych na świecie 29
  2.1. Wodór i ogniwa paliwowe. Wizja naszej przyszłości oraz ogniwa paliwowe i technologie
  wodorowe w Europie 29
  2.2. Mapa drogowa technologii wodorowych 32
  2.3. Zwiększenie energetycznej roli wodoru – zrównoważona ścieżka globalnej transformacji energetycznej 38
  2.4. Skojarzenie wodoru z cyfryzacją. Nowe możliwości dla systemów energetycznego i transportowego 52
  2.5. Ogniwa Paliwowe i Wodór dla Zielonej Energetyki w Europejskich Miastach i Regionach 56
  2.6. Wodorowa mapa drogowa. Zrównoważona ścieżka dla transformacji europejskiego systemu
  energetycznego 62
  2.7. Przyszłość wodoru. Wykorzystanie obecnych możliwości 70
  2.8. Podsumowanie 82
  3. Stan i kierunki rozwoju technologii wodorowych w poszczególnych krajach 85
  3.1. USA 85
  3.2. Japonia 97
  3.3. Chiny 109
  3.4. Korea Południowa 115
  3.5. Kanada 121
  3.6. Francja 127
  3.7. Holandia 136
  3.8. Niemcy 141
  3.9. Wielka Brytania 150
  3.10. Belgia 159
  3.11. Szwecja 161
  3.12. Dania 164
  3.13. Norwegia 169
  3.14. Finlandia 174
  3.15. Włochy 175
  3.16. Australia 180
  3.17. Pozostałe kraje 185
  3.18. Podsumowanie osiągnięć wiodących krajów w zakresie wdrażania technologii wodorowych w transporcie 186
  Podsumowanie 188
  Literatura 192
  Spis tabel 206

  O autorach / z książki


  Publikacja wydana na zamówienie Instytutu Transportu Samochodowego

Książki autora

Stan i kierunki rozwoju wodoryzacji gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem transportu
Menes Maciej
Zlecone