System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie

System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie

Autor: Danilewicz Grzegorz , Kabaciński Wojciech

ISBN: 83-206-1597-6

Wydanie: 1 / 2005
Format: B5
Liczba stron: 370
Liczba ilustracji: 237
Oprawa: twarda

Polecam: 40

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl


Opis zasad działania systemu sygnalizacji nr 7, stanowiącego podstawowy system sygnalizacji cyfrowej wspólnokanałowej zawierający zbiór protokołów wymiany informacji sterujących w sieciach telekomunikacyjnych. Podano funkcje, budowę i zestaw protokołów systemu sygnalizacji nr 7, zasady budowy i planowania sieci sygnalizacyjnej, zastosowanie tego systemu sygnalizacji w sieciach telefonii stacjonarnej, ISDN i ruchomej, wykorzystanie sygnalizacji w sieciach inteligentnych i szerokopasmowych B-ISDN, rozwój sygnalizacji w celu jej wykorzystania w sieciach następnej generacji. Uwzględniono również zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego zarządzania siecią.
Odbiorcy: pracownicy naukowi i studenci wydziałów elektroniki i technik informacyjnych o kierunku elektronika i telekomunikacja wyższych uczelni technicznych, słuchacze studiów podyplomowych oraz praktykujący inżynierowie zainteresowani własnym rozwojem. Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  1. Wprowadzenie 1

  2. Sygnalizacja w sieciach telekomunikacyjnych 7
  2.1. Wprowadzenie 7
  2.2. Funkcje i rodzaje sygnalizacji  8
  2.3. Sygnalizacja abonencka 12
  2.3.1. Sygnalizacja w analogowym łączu abonenckim 12
  2.3.2. Sygnalizacja w cyfrowym łączu abonenckim 13
  2.3.3. Sygnalizacja abonencka w sieciach telefonii
             komórkowej 16
  2.3.4. Sygnalizacja abonencka w dostępie 
             szerokopasmowym 19
  2.4. Sygnalizacja międzycentralowa 20
  2.4.1. Sygnalizacja skojarzona z kanałem 21
  2.4.2. Sygnalizacja we wspólnym kanale 22
  2.5. Funkcje i przeznaczenie systemu sygnalizacji nr 7  24
  2.5.1. Sieć telefoniczna i ISDN  24
  2.5.2. Sieci telefonii ruchomej  24
  2.5.3. Sieć inteligentna  25
  2.5.4. Sieci oparte na protokole IP  27
  2.6. Zagadnienia normalizacji 29
  2.6.1. Uwagi ogólne 29
  2.6.2. Organizacje standaryzacyjne  30
  2.6.3. Standaryzacja na poziomie międzynarodowym 31
  2.6.4. Standaryzacja na poziomie krajowym 34
  Pytania kontrolne 34

  3. Zestaw protokołów systemu sygnalizacji nr 7 35
  3.1. Wprowadzenie 35
  3.2. Protokoły SS7  36
  3.3. Nowe protokoły systemu sygnalizacji nr 7  40
  Pytania kontrolne 42

  4. Sieć sygnalizacyjna 43
  4.1. Elementy składowe sieci sygnalizacyjnej 43
  4.2. Terminologia 45
  4.3. Tryby pracy sygnalizacji 46
  4.3.1. Sygnalizacja w powiązaniu z łączami danych 46
  4.3.2. Praca bez powiązania z łączami danych 47
  4.3.3. Sygnalizacja skojarzona 48
  4.3.4. Sygnalizacja quasi-skojarzona 48
  4.3.5. Tryb mieszany 49
  4.4. Struktury sieci sygnalizacyjnej 49
  Pytania kontrolne 51

  5. Poziom MTP-l - łącze sygnalizacyjne 53
  Pytania kontrolne 54

  6. Poziom MTP-2 - przęsło sygnalizacyjne  56
  6.1. Wprowadzenie 56
  6.2. Budowa jednostek sygnalizacyjnych 57
  6.2.1. Ogólna struktura i rodzaje jednostek sygnalizacyjnych 57
  6.2.2. Jednostki FISU  57
  6.2.3. Jednostki LSSU  58
  6.2.4. Jednostki MSU  59
  6.3. Funkcje MTP-2  59
  6.4. Procedury MTP-2  62
  6.4.1. Wyznaczanie granic jednostek sygnalizacyjnych  62
  6.4.2. Synchronizacja jednostek sygnalizacyjnych 62
  6.4.3. Detekcja błędów  63
  6.4.4. Korekcja błędów  63
  6.4.5. Synchronizacja początkowa 65
  6.4.6. Uszkodzenie procesora 66
  6.4.7. Sterowanie przepływem 66
  6.4.8. Nadzorowanie stopy błędów  67
  Pytania kontrolne 68

  7. Poziom MTP-3 - sieć sygnalizacyjna 69
  7.1. Funkcje i struktura MTP-3  69
  7.2. Wiadomości MTP-3  70
  7.3. Obsługa wiadomości sygnalizacyjnych 73
  7.3.1. Wyróżnianie wiadomości 74
  7.3.2. Rozdzielanie wiadomości 74
  7.3.3. Kierowanie wiadomości 74
  7.4. Zarządzanie siecią sygnalizacyjną 75
  7.4.1. Funkcje zarządzania siecią sygnalizacyjną 75
  7.4.2. Stany przęseł sygnalizacyjnych  75
  7.4.3. Format i typy wiadomości do zarządzania siecią
             sygnalizacyjną  77
  7.4.4. Zarządzanie ruchem wiadomości sygnalizacyjnych 78 
  7.4.5. Zarządzanie drogami sygnalizacyjnymi  85
  7.4.6. Zarządzanie przęsłami sygnalizacyjnymi 90
  Pytania kontrolne 94

  8. SCCP - część sterująca połączeniami
       sygnalizacyjnymi 96

  8.1. Funkcje SCCP 96
  8.2. Usługi SCCP 99
  8.2.1. Klasy usług 99
  8.2.2. Segmentacja i składanie informacji 100
  8.2.3. Kierowanie wiadomości i tłumaczenie adresów 101
  8.2.4. Zarządzanie SCCP  108
  8.3. Budowa wiadomości SCCP  109
  8.4. Przykładowe procedury SCCP 115
  Pytania kontrolne 117

  9. TC - część aplikacyjna transakcji  118
  9.1. Funkcje TC  118
  9.2. Struktura wiadomości TC  119
  9.3. Wiadomości TCAP  125
  9.4. Procedury TC  127
  Pytania kontrolne  129

  10. ISUP - część użytkownika ISDN 130
  10.1. Wprowadzenie  130
  10.2. Funkcje ISUP 131
  10.2.1. Metody sygnalizacji  131
  10.2.2. Procedury do obsługi połączenia 132
  10.2.3. Procedury do obsługi usług dodatkowych 135
  10.3. Wiadomości i parametry ISUP 137
  10.3.1. Ogólna budowa wiadomości 137
  10.3.2. Typy wiadomości 139
  10.3.3. Rodzaje parametrów 144
  10.3.4. Przykłady budowy i kodowania wiadomości 149
  10.4. Podstawowa obsługa połączeń 156
  10.4.1. Wprowadzenie 156
  10.4.2. Procedura zestawiania połączenia  157
  10.4.3. Procedura rozłączenia połączenia 163
  10.5. Obsługa usług dodatkowych przez ISUP  165
  10.5.1. Identyfikacja linii wywołującej 166
  10.5.2. Zabronienie identyfikacji linii wywołującej 167
  10.5.3. Identyfikacja linii przyłączonej  169
  10.5.4. Zabronienie identyfikacji linii przyłączonej 171
  10.5.5. Subadresowanie 172
  10.5.6. Bezwarunkowe przekazywanie wywołań 173
  10.5.7. Przekazywanie wywołań przy zajętości 174
  10.5.8. Przekazywanie wywołań przy braku odpowiedzi 174
  10.5.9. Odbicie wywołania 174
  10.5.10. Podtrzymanie połączenia 176
  10.5.11. Przenośnośćtermina1a 176
  10.5.12. Połączenie między trzema abonentami 177
  10.5.13. Sygnalizacja użytkownik-użytkownik  178
  10.6. Nadzorowanie wiązek łączy przez ISUP  179
  10.6.1. Rodzaje i budowa wiadomości do nadzorowania
               łączy 179
  10.6.2. Procedury zarządzania łączami 180
  10.7. Obsługa stanów wyjątkowych przez ISUP 181
  10.7.1. Kolizja czołowa wywołań 181
  10.7.2. Odbiór nieprawidłowych wiadomości 183
  Pytania kontrolne 186

  11. Zastosowanie SS7 w sieci inteligentnej 187
  11.1. Wprowadzenie 187
  11.2. Struktura sieci IN  187
  11.2.1. Punkt komutacji usług 188
  11.2.2. Punkt sterowania usługami 189
  11.2.3. System zarządzania usługami 189
  11.2.4. Inteligentne urządzenia wspomagające 189
  11.2.5. Środowisko kreacji usług 190
  11.3. Usługi sieci inteligentnej 190
  11.4. Przykłady usług w sieci IN l92
  11.4.1. Połączenie bezpłatne 192
  11.4.2. Połączenie z podziałem opłaty 193
  11.4.3. Numer uniwersalny 193
  11.4.4. Prywatna sieć wydzielona 193
  11.4.5. Połączenie kredytowane 194
  11.4.6. Połączenie z dodatkową opłatą 194
  11.4.7. Teległosowanie 194
  11.5. INAP - część aplikacyjna sieci inteligentnej 195
  11.5.1. Funkcje INAP  195
  11.5.2. Typy operacji 197
  11.5.3. Definicja operacji 197
  11.6. Przykładowe procedury obsługi połączeń 199
  11.6.1. Realizacja usługi połączenia bezpłatnego 199
  11.6.2. Realizacja usługi połączenia z dodatkową opłatą 202
  11.6.3. Nieudana próba realizacji usługi połączenia
               kredytowanego 205
  Pytania kontrolne 205

  12. Zastosowanie SS7 w sieciach telefonii komórkowej 207
  12.1. Sieci telefonii komórkowej 207
  12.1.1. Architektura sieci 207
  12.1.2. Protokoły sygnalizacyjne 212
  12.2. BSSAP - część aplikacyjna podsystemu stacji
            bazowych 214
  12.2.1. Struktura BSSAP  214
  12.2.2. Funkcje BSSAP  215
  12.2.3. Budowa wiadomości BSSAP  218
  12.2.4. Typy wiadomości BSSAP  220
  12.3. MAP - część aplikacyjna telefonii komórkowej  221
  12.3.1. Funkcje MAP  221
  12.3.2. Budowa wiadomości i operacje MAP  221
  12.4. Przykładowe procedury obsługi połączeń  226
  12.4.1. Uaktualnienie lokalizacji 2 26
  12.4.2. Obsługa połączenia wychodzącego 229
  12.4.3. Obsługa połączenia przychodzącego 231
  12.4.4. Przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych - SMS
               wychodzący 233
  12.4.5. Przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych - SMS
               przychodzący 233
  12.4.6. Przenoszenie połączeń wewnątrz MSC 234
  Pytania kontrolne 236

  13. Zastosowanie SS7 w sieciach szerokopasmowych 237
  13.1. Sieci szerokopasmowe 237
  13.1.1. Wprowadzenie 237
  13.1.2. Sygnalizacja w sieci B-ISDN  238
  13.1.3. Warstwa adaptacyjna dla sygnalizacji-SAAL  241
  13.2. B-ISUP - część użytkownika B-ISDN  244
  13.2.1. Architektura B-ISUP  244
  13.2.2. Budowa wiadomości B-ISUP  246
  13.3. Obsługa połączeń 250
  Pytania kontrolne 253

  14. Zastosowanie SS7 w sieciach IP 254
  14.1. Sieci następnej generacji (NGN)  254
  14.2. Protokoły adaptacyjne dla NGN  257
  14.2.1. Protokół SCTP  257
  14.2.2. Funkcje protokołu SCTP  258
  14.2.3. Budowa wiadomości SCTP 261
  14.2.4. Obsługa skojarzeń 263
  14.2.5. Warstwa adaptacyjna M2UA  265
  14.2.6. Warstwa adaptacyjna M2PA  268
  14.2.7. Warstwa adaptacyjna M3UA  272
  14.2.8. Warstwy adaptacyjne ISUA i SUA  275
  14.3. Inne systemy sygnalizacyjne w sieciach NGN  276
  14.3.1. BICC  276
  14.3.2. H.323 278
  14.3.3. SJP i SDP 280
  14.3.4. Sygnalizacja w sieciach UMTS  281

  14.3.5. Protokół RSVP  284
  14.3.6. Protokoły w architekturze MPLS  285
  Pytania kontrolne 285

  15. OMAP - część aplikacyjna eksploatacji i utrzymania 286
  15.1. Funkcje zarządzania siecią sygnalizacyjną 286
  15.1.1. Wprowadzenie 286
  15.1.2. Eksploatacja 286
  15.1.3. Utrzymanie 287
  15.1.4. Zarządzanie 287
  15.1.5. Zarządzanie scentralizowane i rozproszone 288
  15.2. Zarządzanie przez sieć TMN 289
  15.2.1. Obszary funkcjonalne TMN 290
  15.2.2. Model warstwowy TMN  292
  15.2.3. Architektury sieci TMN  292
  15.3. Część aplikacyjna OMAP  295
  15.3.1. Funkcje i zadania OMAP  295
  15.3.2. OMAP a model warstwowy TMN  296
  15.3.3. Obszary funkcjonalne OMAP  297
  15.3.4. Obiekty zarządzane OMAP a struktura SS7 300
  15.3.5. Testy weryfikacyjne 302
  Pytania kontrolne 305

  16. Testowanie 306
  16.1. Funkcje testowania i rodzaje testów 306
  16.2. Urządzenia pomiarowe 307
  16.3. Testy przęsła sygnalizacyjnego 308
  16.4. Testowanie MTP-2  310
  16.4.1. Wprowadzenie 310
  16.4.2. Opis testów i konfiguracja testowa 311
  16.4.3. Przykładowe testy 313
  16.5. Testowanie MTP-3  316
  16.5.1. Rodzaje testów i wiadomości testowe 316
  16.5.2. Konfiguracje testowe 317
  16.5.3. Przykładowe testy 320
  16.6. Testowanie ISUP  323
  16.6.1. Rodzaje testów 324
  16.6.2. Przykłady testów 324
  Pytania kontrolne 329

  17. Planowanie sieci SS7 330
  17.1. Wymagania dotyczące sieci sygnalizacyjnej 330
  17.1.1. Hipotetyczne sygnalizacyjne połączenie odniesienia 330
  17.1.2. Opóźnienie w sieci sygnalizacyjnej 331
  17.1.3. Wymagania dotyczące pracy MTP-3 i ISUP  334
  17.2. Planowanie sieci sygnalizacyjnej 336
  17.2.1. Struktura sieci 336
  17.2.2. Wymiarowanie łączy sygnalizacyjnych 341
  17.2.3. Narzędzia do planowania sieci sygnalizacyjnej 344
  Pytania kontrolne 344

  Bibliografia 345
  Słownik wybranych terminów 352
  Wykaz skrótów 356
  Skorowidz 364

  Errata

  Strona, rysunekJestPowinno być
  Strona 13,
  rysunek 2.4
  napis nad klawiszem A − 1663napis nad klawiszem A − 1633
  Strona 59,
  rysunek 6.4
  napis nad polem SIF − (0 − 272) × 8napis nad polem SIF − (2 − 272) × 8
Liczba szt.

Cena: 44.10 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Systemy teletransmisyjne
Kula Sławomir
50.40 zł
UMTS - system telefonii komórkowej trzeciej generacji
Kołakowski Jerzy , Cichocki Jacek
73.50 zł
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł
Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
Perlicki Krzysztof
21.00 zł
nakład wyczerpany
Systemy radiokomunikacji ruchomej
Wesołowski Krzysztof
50.40 zł
nakład wyczerpany
Mikrofale. Układy i systemy
Szóstka Jarosław
46.20 zł

Książki autora

System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie
Danilewicz Grzegorz , Kabaciński Wojciech
44.10 zł