Systemy i sieci dostępowe xDSL

Systemy i sieci dostępowe xDSL

Autor: Kula Sławomir

ISBN: 978-83-206-1728-3

Wydanie: 1 / 2009
Format: B5
Liczba stron: 292
Liczba ilustracji: 181
Liczba tabel: 28
Oprawa: twarda

Polecam: 38

Opis

Książka poświęcona systemom i sieciom dostępowym xDSL. W sposób kompleksowy ujęto w niej wszystkie te zagadnienia, które są niezbędne do zrozumienia działania tych systemów, w tym strukturę sieci abonenckich i ich właściwości, zjawiska związane z transmisją sygnałów cyfrowych, podstawy transmisji danych oraz rozwiązania zastosowane w systemach xDSL. Szczególny nacisk położono na omówienie systemów ADSL, ADSL2, ADSL2+, ADSL 2 Re oraz systemów VDSL i VDSL2.
Książka przeznaczona dla szerokiego grona osób zajmujących się sieciami i systemami dostępowymi, zarówno ze środowiska akademickiego, w tym studentów i naukowców kierunków elektronika i telekomunikacja oraz informatyka, jak i instytutów naukowo-badawczych, laboratoriów pomiarowych, biur projektów, operatorów telekomunikacyjnych i firm teleinformatycznych.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Od autora   9
  1. Wstęp   11
  2. Przewodowe sieci abonenckie   16
  2.1. Struktura tradycyjnej sieci dostępowej   17
  2.2. Infrastruktura kablowa   20
  2.2.1. Telekomunikacyjne kable miejscowe   22
  2.2.2. Kable telekomunikacyjne stacyjne i zakończeniowe   28
  2.2.3. Kable teleinformatyczne   28
  2.3. Wady tradycyjnych sieci dostępowych   30

  3. Transmisja sygnałów w przewodowych torach symetrycznych
    33
  3.1. Wprowadzenie   33
  3.2. Parametry linii abonenckich   36
  3.2.1. Parametry pierwotne   36
  3.2.2. Parametry falowe   40
  3.3. Zjawiska fizyczne związane z transmisją sygnałów w sieciach abonenckich   49
  3.3.1. Tłumienie   50
  3.3.2. Dyspersja impulsów   54
  3.3.3. Odbicia   56
  3.3.4. Przeniki   64
  3.3.5. Inne zakłócenia   77

  4. Wybrane zagadnienia transmisji danych
    86
  4.1. Model systemu transmisji danych i transmisji sygnałów cyfrowych   86
  4.2. Kształtowanie sygnału liniowego   87
  4.2.1. Kody liniowe   87
  4.2.2. Skrambling   106
  4.3. Kodowanie nadmiarowe   107
  4.3.1. Pojęcia podstawowe związane z kodowaniem nadmiarowym   108
  4.3.2. Kody blokowe   110
  4.3.3. Kody splotowe (kratowe)   120
  4.4. Modulacje z kodowaniem kratowym   122
  4.5. Korekcja kanałowa   125

  5. Systemy ISDN, IDSL, HDSL, SHDSL i SDSL
   130
  5.1. Systemy ISDN   131
  5.1.1. Systemy ISDN BRA   132
  5.1.2. Systemy ISDN PRA  136
  5.1.3. Systemy IDSL   139
  5.1.4. Widma częstotliwościowe sygnałów ISDN   139
  5.2. Systemy HDSL   141
  5.2.1. Model odniesienia systemów HDSL   142
  5.2.2. Szybkość transmisji   143
  5.2.3. Jednostki LTU i NTU   143
  5.2.4. Właściwości interfejsów liniowych   148
  5.2.5. Zasięg transmisji   151
  5.2.6. Oznaczanie systemów HDSL   151
  5.3. Systemy SHDSL   151
  5.3.1. Model odniesienia systemów SHDSL   152
  5.3.2. Właściwości interfejsów liniowych  155
  5.3.3. Zasięg transmisji   157
  5.4. Podsumowanie   158

  6. Systemy asymetryczne – ADSL
    161
  6.1. Wprowadzenie do systemów ADSL   162
  6.1.1. Pasmo sygnałów ADSL   162
  6.1.2. Modulacje cyfrowe   163
  6.1.3. Urządzenia ADSL   164
  6.2. Sygnały ADSL – ich generowanie i odbiór   165
  6.2.1. Model odniesienia podstawowych wersji urządzeń ADSL   165
  6.2.2. Opis nadajnika jednostki ATU   167
  6.2.3. Opis odbiornika jednostki ATU   184
  6.2.4. Inicjalizacja połączenia   191
  6.3. Struktury informacyjne przesyłanych sygnałów  196
  6.3.1. Superramka   196
  6.3.2. Ramki danych   197
  6.4. Szybkość transmisji w systemach ADSL   204
  6.5. Systemy bezspliterowe   205

  7. Modyfikacje systemów ADSL
    209
  7.1. Systemy ADSL2   209
  7.1.1. Kierunki zmian   209
  7.1.2. Model odniesienia i bloki funkcjonalne   210
  7.1.3. Struktury informacyjne   212
  7.1.4. Poprawa efektywności transmisji   213
  7.1.5. Rekonfiguracja on-line   213
  7.1.6. Zarządzanie mocą sygnałów nadawanych   214
  7.1.7. Skrócenie procedury inicjalizacji   216
  7.1.8. Inne zmiany   216
  7.2. Systemy ADSL2+   217
  7.3. Systemy ADSL2 Re   218

  8. Systemy VDSL
    221
  8.1. Wprowadzenie   221
  8.2. Pasmo i szybkość transmisji   223
  8.2.1. Pasmo sygnałów VDSL   223
  8.2.2. Szybkość transmisji   227
  8.3. Model odniesienia systemów VDSL  229
  8.3.1. Elementy składowe modelu odniesienia   229
  8.3.2. Struktura i funkcje bloków PMS-TC i PMD   230
  8.3.3. Wybór rodzaju modulacji   232
  8.4. Struktury informacyjne  233
  8.5. Przydatność linii abonenckich do realizacji połączeń VDSL   234
  8.5.1. Przeniki i tłumienie   235
  8.5.2. Odczepy  237
  8.5.3. Zakłócenia radiowe   238
  8.6. Sposoby ograniczania wpływu zniekształceń kanałowych, przeników i zakłóceń   239
  8.6.1. Ograniczanie wpływu dyspersji i czasu trwania odpowiedzi impulsowej linii   239
  8.6.2. Walka z niekorzystnym wpływem odczepów   239
  8.6.3. Sufiks cykliczny i jego rola w przeciwdziałaniu wpływowi, przeników NEXT   240
  8.6.4. Ograniczanie interferencji radiowych RFI   243
  8.6.5. Sterowanie mocą   244
  8.6.6. Rekonfiguracja on-line   244
  8.7. Tryby pracy systemów VDSL   245
  8.7.1. Tryb asynchroniczny   245
  8.7.2. Tryb synchroniczny  246
  8.7.3. Tryb semisynchroniczny adaptacyjny   248
  8.7.4. Efektywność i złożoność systemów w trybie semisynchronicznym adaptacyjnym   249
  8.8. Zabezpieczenia przed zakłóceniami impulsowymi   250

  9. Wzajemne oddziaływanie sygnałów xDSL, a zasięg i szybkość transmisji
   255
  9.1. Wzajemne zakłócanie sygnałów xDSL   255
  9.1.1. Zależności ogólne  255
  9.1.2. Przykłady widmowych gęstości mocy sygnałów przeników zbliżnych i zdalnych   257
  9.2. Zasięg a szybkość transmisji   261
  9.2.1. Zasięg systemów ADSL   261
  9.2.2. Zasięg systemów VDSL   268
  9.3. Uwalnianie pętli abonenckich   269
  9.3.1. Warianty uwalniania pętli abonenckich   270
  9.3.2. Problemy uwalniania pętli abonenckich i sposoby przeciwdziałania im   272
  9.4. Systemy xDSL a inne rozwiązania szerokopasmowego dostępu przewodowego   273

  Wykaz skrótów   276
  Wykaz ważniejszych oznaczeń   283
  Indeks  286
   

  O autorach / z książki


  Dr inż. Sławomir Kula, od 1978 roku związany z Instytutem Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, jest  adiunktem w Zakładzie Systemów Teletransmisyjnych. Od początku swojej kariery zawodowej prowadzi zajęcia dydaktyczne – wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projekty m.in. z przedmiotów: Systemy teletransmisyjne, Systemy i sieci dostępowe, Budowa urządzeń teletransmisyjnych, Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji, Podstawy teoretyczne multimediów, Nowoczesne systemy teletransmisyjne, Podstawy transmisji cyfrowej. Jego doświadczenie dydaktyczne w istotny sposób uzupełniły wykłady wygłaszane zagranicą w  Algierii, Anglii, Francji, Korei Pn. i Meksyku. Jest autorem wielu publikacji z zakresu systemów i sieci transmisyjnych. Uczestniczył w kilkunastu pracach naukowych i naukowo-technicznych związanych z poruszaną w książce tematyką. Jest współautorem Wymagań Ministra Łączności na systemy i sieci teletransmisyjne SDH, współredaktorem i współautorem książki Systemy i sieci SDH wydanej przez WKŁ w 1996 roku. W 1991 roku był ekspertem ITU-T. Jest prezesem Koła Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Liczba szt.

Cena: 61.95 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Sieci telekomunikacyjne
Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz
89.00 zł
Zapowiedź
Przetwarzanie sygnałów w praktyce
Owen Mark
58.80 zł
Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym
Antosik Bartosz
54.60 zł
Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej
Katulski Ryszard J.
63.00 zł
Systemy teletransmisyjne
Kula Sławomir
50.40 zł
Motocykle SHL
Pancewicz Jerzy
42.00 zł

Książki autora

Systemy i sieci dostępowe xDSL
Kula Sławomir
61.95 zł
Systemy teletransmisyjne
Kula Sławomir
50.40 zł