Systemy transmisji optycznej WDM

Systemy transmisji optycznej WDM

Autor: Perlicki Krzysztof

ISBN: 978-83-206-1646-0

Wydanie: 1
Format: B5
Liczba stron: 256
Liczba ilustracji: 182
Liczba tabel: 58
Oprawa: twarda

Polecam: 39

Opis

Książkę poświęcono najważniejszym zagadnieniom związanym z systemami transmisji optycznej ze zwielokrotnieniem falowym (WDM), które według techniczno-ekonomicznych analiz rynku telekomunikacyjnego będą warunkowały rozwój systemów telekomunikacji optycznej w najbliższej przyszłości. Zakres tematyczny podręcznika obejmuje najnowsze i najpopularniejsze rozwiązania stosowane w systemach telekomunikacji optycznej ze zwielokrotnieniem falowym oraz podstawy projektowania, utrzymania i zarządzania systemami WDM. Ze względu na dynamiczny rozwój tej dziedziny wiedzy zaprezentowano rozwiązania, które osiągnęły dojrzałość techniczną i znalazły uznanie w środowisku producentów systemów telekomunikacyjnych oraz u operatorów.
W książce opisano:
- budowę i zasadę działania elementów składowych systemów WDM,
- zjawiska fizyczne wpływające na jakość ich pracy,
- metody projektowania systemów transmisji optycznej,
- organizację systemów WDM,
- zastosowanie techniki zwielokrotnienia falowego w sieciach dostępowych,
- miejskich oraz dalekiego zasięgu, nadużycia w systemach optycznych,
- monitorowanie jakości pracy systemów WDM.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp 7
  Rozdział I
  Wprowadzenie 9
  Literatura 14
  Rozdział II
  Wybrane elementy składowe systemów WDM 15
  2.1. Źródła światła 15
  2.2. Wzmacniacze optyczne 20
  2.2.1. Wzmacniacze światłowodowe domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich 21
  2..2.2. Wzmacniacze Ramana 25
  2.2.3. Wzmacniacze półprzewodnikowe 28
  2.3. Konwertery długości fali 30
  2.3.1. Konwertery optoelektroniczne 30
  2.3.2. Konwertery czysto optyczne 31
  2.4. Regeneratory 3R 33
  2.5. Krotnice falowe 36
  2.6. Optyczne krotnice transferowe 41
  2.7. Przełącznice optyczne 43
  2.8. Kompensatory dyspersji chromatycznej 46
  2.9. Kompensatory dyspersji polaryzacyjnej 51
  2.10. Światłowody telekomunikacyjne 55
  Literatura 57
  Rozdział III
  Zjawiska ograniczające pracę systemów WDM 60
  3.1. Przesłuch międzykanałowy 60
  3.1.1. Bilans mocy optycznej systemu WDM 60
  3.1.2. Wyznaczanie przesłuchu między kanałami systemu WDM 62
  3.1.3. Wpływ szumu śrutowego na zmianę bilansu mocy systemu 66
  3.1.4. Wpływ przesłuchu na poziom elementowej stopy błędu 67
  3.1.5. Wpływ przesłuchu międzykanałowego na synchronizację sieci telekomunikacyjnej SDH 71
  3.2. Przesłuch kanałowy 71
  3.3. Wpływ odbić od punktowych wtrąceń w łączu
  światłowodowym 72
  3.4. Zjawisko zdudniania nośnych optycznych 75
  3.5. Zjawiska nieliniowe w systemach WDM 78
  3.6. Ograniczone pasmo optyczne 92
  3.7. Dyspersja chromatyczna i polaryzacyjna 93
  3.7.1. Dyspersja chromatyczna 94
  3.7.2. Dyspersja polaryzacyjna 99
  3.8. Szumy wzmacniacza optycznego 101
  Literatura 103
  Rozdział IV
  Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania systemów WDM 105
  4.1. Kryteńa oceny jakości pracy systemów
  optotelekomunikacyjnych 105
  4.2. Bilans mocy' optycznej 109
  4.3. Dyspersja chromatyczna 114
  4.4. Dyspersja polaryzacyjna 122
  4.5. Rozmieszczenie kanałów 124
  4.6. Zjawiska nieliniowe 128
  4.7. Modelowanie numeryczne 130
  Literatura 134
  Rozdział V
  Organizacja systemów WDM 136
  5.1. Budowa optycznej sieci transportowej 136
  5.2. Jednostki przesyłania danych 139
  5.3. Nagłówki 142
  5.4. Tworzenie modułu transportu optycznego 148
  5.5. Odwzorowanie sygnałów zewnętrznych 149
  5.6. Interfejs IrDI i IaDI 151
  5.7. Zarządzanie 152
  Literatura 158
  Rozdział VI
  Technika WDM w systemach telekomunikacyjnych 159
  6.1. Technika WDM w sieciach dostępowych 161
  6.2. Technika WDM w sieciach miejskich 170
  6.3. Technika WDM w sieciach dalekiego zasięgu 177
  6.4. Transmisja IP po WDM 186
  Literatura 198
  Rozdział VII
  Nadużycia w systemach WDM 200
  7.1. Rodzaje nadużyć 200
  7.2. Nieautoryzowany dostęp 200
  7.3. Podszywanie się 205
  7.4. Zagłuszanie 205
  7.4.1. Zagłuszanie w paśmie 205
  7.4.2. Zagłuszanie poza pasmem 206
  7.5. Miejsca narażone na ataki 210
  7.6. Wykrywanie i eliminacja nadużyć 213
  Literatura 214
  Rozdział VIII
  Normalizacja systemów WDM 216
  8.1. Normalizacja ETSI 216
  8.2. Normalizacja lEC 217
  8.3. Normalizacja ITU 217
  8.4. Dokumenty Telcordii 228
  Rozdział IX
  Badanie jakości pracy systemów WDM 233
  9.1. Metody monitorowania 233
  9.2. Przyrządy pomiarowe 248
  9.3. Przykład projektowania systemu monitorowania 249
  Literatura 253
  Ważniejsze skróty 255
   
Liczba szt.

Cena: 42.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
Perlicki Krzysztof
21.00 zł
nakład wyczerpany
Systemy teletransmisyjne
Kula Sławomir
50.40 zł
Sieci telekomunikacyjne
Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz
89.00 zł
Zapowiedź
System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie
Danilewicz Grzegorz , Kabaciński Wojciech
44.10 zł
Anteny mikrofalowe. Technika i środowisko
Kubacki Roman
53.55 zł
Sygnały i systemy
Wojciechowski Jacek M.
72.45 zł

Książki autora

Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
Perlicki Krzysztof
21.00 zł
nakład wyczerpany
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł