Wstęp do programowania sterowników PLC

Wstęp do programowania sterowników PLC

Autor: Sałat Robert , Korpysz Krzysztof , Obstawski Paweł

ISBN: 978-83-206-1754-2

Wydanie: 1 / dodruk / 2021
Format: B5
Liczba stron: 260
Liczba ilustracji: 74
Liczba tabel: 153
Oprawa: miękka

Polecam: 48

Opis

W książce zawarto ogólne informacje o budowie, działaniu i zastosowaniu sterowników PLC oraz opisano podstawowe polecenia i funkcje stosowane do ich programowania. Klarowne przykłady wykorzystania poszczególnych funkcji przedstawiono wykorzystując język drabinkowy. Podano także wiele konkretnych informacji przydatnych dla osób zamierzających praktycznie wykorzystać sterowniki w różnych urządzeniach. Szczegółowo omówiono realizację indywidualnego projektu programistycznego.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wprowadzenie 9
  1. Rola sterowników PLC w technice 11
  1.1. Układy stycznikowo-przekaźnikowe 11
  1.2. Sterownik PLC 12
  1.3. Historia sterowników PLC 13
  1.4. Ogólne właściwości sterowników PLC 14
  1.5. Interfejsy wizualizacji procesów 16
  1.6. Systemy SCADA jako rozszerzenie możliwości sterowników PLC 17
  1.6.1. Przegląd programów typu SCADA 18
  1.6.2. Komunikacja systemów SCADA ze sterownikiem 19
  1.7. Zastosowanie sterowników PLC 19
  1.8. Tendencje rozwojowe sterowników 21
  1.9. Podział sterowników 22
  2. Budowa sterownika PLC 24
  2.1. Zasilacz 25
  2.2. Jednostka centralna 25
  2.3. Moduł wejść 27
  2.3.1. Wejścia cyfrowe 28
  2.3.2.Wejścia analogowe 28
  2.4. Moduł wyjść 30
  2.4.1. Wyjścia cyfrowe 30
  2.4.2.Wyjścia analogowe 32
  2.5. Moduł komunikacji 32
  2.6. Moduły specjalne 33
  3. Zasada działania sterownika PLC 34
  3.1. Rodzaje sygnałów 34
  3.2. Zasada działania sterownika 35
  3.2.1. Ogólna zasada działania sterownika 35
  3.2.2. Szczegółowa zasada działania sterownika 37
  3.2.3. Zastosowanie markerów 40
  3.2.4. Tryby pracy sterownika PLC 41
  4. Języki programowania sterowników PLC 43
  4.1. Język listy instrukcji IL 44
  4.2. Język tekstu strukturalnego ST 44
  4.3. Język schematów drabinkowych LD 45
  4.4. Język schematów blokowych FBD 46
  4.5. Język sekwencji działań SFC 47
  5. Kody i systemy liczbowe wykorzystywane w układach sterowania 49
  5.1. System dwójkowy (binarny) 50
  5.1.1. Konwersja liczby binarnej na dziesiętną 50
  5.1.2. Konwersja liczby dziesiętnej na binarną 51
  5.2. System szesnastkowy (heksadecymalny) 54
  5.2.1. Konwersja liczby heksadecymalnej na dziesiętną 54
  5.2.2. Konwersja liczby dziesiętnej na heksadecymalną 55
  5.3. Kod dwójkowo-dziesiętny (BCD) 56
  5.3.1. Konwersja liczby dziesiętnej na kod BCD 56
  5.3.2. Konwersja liczby zapisanej w kodzie BCD na liczbę dziesiętną 57
  6. Programowanie sterowników S7-300/400 firmy Siemens 58
  6.1. Typy zmiennych występujące w sterownikach S7-300/400 firmy Siemens 58
  6.2. Elementarne typy danych występujące w sterownikach S7-300/400 firmy Siemens 59
  6.3. Adresowanie w sterownikach S7-300/400 firmy Siemens 62
  6.4. Lista instrukcji dostępnych w języku drabinkowym dla sterowników SIEMENS S7-300/400 w oprogramowaniu Step 7 64
  6.4.1. Polecenia bitowe (Bit Logic) 65
  6.4.2. Liczniki (Counters) 75
  6.4.3. Człony czasowe (Timers) 79
  6.4.4. Przesyłanie danych (Move) 84
  6.4.5. Funkcje porównania (Comparators) 86
  6.4.6. Funkcje przekształcania formatów zapisu liczb (Converters) 92
  6.4.7. Operacje na słowach (Word logic) 102
  6.4.8. Podstawowe funkcje matematyczne (Basic Math Functions) 104
  6.4.9. Rozszerzone funkcje matematyczne (Advanced Math Functions) 111
  6.4.10. Funkcje przesuwania i rotacji (Shift, Rotate) 120
  6.4.11. Funkcje skoku (Jump) 127
  7. Programowanie sterowników VersaMax i VersaMax Micro firmy GE Fanuc 130
  7.1. Typy zmiennych występujące w sterownikach firmy GE Fanuc 130
  7.2. Elementarne typy danych występujące w sterownikach VersaMax i VersaMax Micro firmy GE Fanuc 131
  7.3. Adresowanie 133
  7.4. Lista instrukcji dostępnych w je˛zyku drabinkowym w pakiecie Proficy dla sterowników VersaMax i VersaMax Micro firmy GE Fanuc 134
  7.4.1. Polecenia bitowe (Bit Logic) 134
  7.4.2. Liczniki (Counters) 143
  7.4.3. Człony czasowe (Timers) 145
  7.4.4. Przesyłanie danych (Move Data) 150
  7.4.5. Funkcje porównania (Comparators) 152
  7.4.6. Funkcje przekształcania formatów zapisu liczb (Converters) 160
  7.4.7. Operacje na słowach (Word Logic) 168
  7.4.8. Podstawowe funkcje matematyczne (Basic Math Functions) 175
  7.4.9. Rozszerzone funkcje matematyczne (Advanced Math Functions) 184
  7.4.10. Funkcje przesuwania i rotacji (Shift, Rotate) 194
  7.4.11. Funkcja skoku (Jump) 201
  7.4.12. Wybrane funkcje systemowe (System Functions) 202
  8. Projektowanie systemu sterowania z zastosowaniem sterowników PLC 206
  8.1. Sformułowanie zadania 207
  8.2. Określenie rezultatu, czyli wyniku sterowania 208
  8.3. Określenie sygnałów wejściowych i wyjściowych 209
  8.4. Określenie algorytmu procesu sterowania 209
  8.5. Opracowanie tabeli przyporządkowującej 212
  8.6. Opracowanie właściwego programu sterującego 213
  8.7. Analiza poprawności rozwiązania 214
  8.8. Testowanie programu sterującego 214
  8.9. Planowanie obwodów bezpieczeństwa urządzenia (procesu) 215
  9. Konfiguracja oprogramowania dla sterownika PLC 217
  9.1. Konfiguracja sterowników Siemens S7-300/400 w pakiecie oprogramowania SIMATIC Step-7 218
  9.2. Konfiguracja sterowników GE Fanuc serii VersaMax Micro w pakiecie oprogramowania Cimplicity Machine Edition/Proficy Machine Edition 231
  9.3. Ustawianie pamięci stanu z podtrzymaniem dla sterownika S7-300/400 242
  9.4. Ustawianie pamięci stanu z podtrzymaniem dla sterownika VersaMax i VersaMax Micro 243
  10. Przykład programu sterującego dla sterownika PLC 244
  10.1. Sformułowanie zadania oraz określenie wyniku 244
  10.2. Określenie sygnałów wejściowych 245
  10.3. Określenie sygnałów wyjściowych 245
  10.4. Algorytm rozwiązania 245
  10.5. Tabela przyporządkowująca 248
  10.6. Opracowanie właściwego programu sterującego 249
  10.6.1. Przykład programu sterującego dla sterownika Siemens S7-300/400 250
  10.6.2. Przykład programu sterującego dla sterownika VersaMax/Versa-MaxMicro 252
  10.7. Testowanie programu sterującego 254
  10.8. Planowanie obwodów bezpieczeństwa 255
  Dodatek – Podłączanie sterowników do programatora, zasilacza i obiektu 256
  Podłączanie sterownika do programatora 256
  Podłączanie sterownika do obiektu 257
  Podłączanie obwodów wejściowych 257
  Podłączanie obwodów wyjściowych 258
  Ogólne aspekty podłączania obwodów sterownika 258
  Literatura 
   
Liczba szt.

Cena: 56.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podstawy teorii sygnałów
Szabatin Jerzy
51.45 zł
Przetworniki danych
Maloberti Franco
94.50 zł
Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2
Horowitz Paul , Hill Winfield
249.00 zł
Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
59.00 zł
Sieci telekomunikacyjne
Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz
89.00 zł
Zapowiedź
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
65.00 zł

Książki autora

Wstęp do programowania sterowników PLC
Sałat Robert , Korpysz Krzysztof , Obstawski Paweł
56.00 zł