Wybrane zagadnienia biometrii

Wybrane zagadnienia biometrii

Autor: Ślot Krzysztof

ISBN: 978-83-206-1673-6

Wydanie: 1 / 2008
Format: B5
Liczba stron: 140
Liczba ilustracji: 67
Oprawa: miękka

Polecam: 58

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Monograficzne ujęcie wybranych problemów biometrii – nauki zajmującej się ustalaniem lub potwierdzaniem tożsamości osób na podstawie ich wyglądu, cech fizycznych i sposobu zachowania. Podano podstawy automatycznego rozpoznawania obiektów z uwzględnieniem m. in. selekcji i ekstrakcji cech oraz różnych metod klasyfikacji danych, jak również probabilistyczne metody rozpoznawania i klasyfikację sekwencji wektorów. Opisano także podstawowe metody biometrii, wśród których uwzględniono wykorzystanie charakterystyk fizycznych (automatyczna analiza linii papilarnych, automatyczne rozpoznawanie tęczówki, automatyczne rozpoznawanie twarzy i rozpoznawanie na podstawie analizy DNA) oraz charakterystyk behawioralnych (rozpoznawanie na podstawie głosu, rozpoznawanie na podstawie analizy stylu i dynamiki składania podpisu).

Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.pl
 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp 7
  Część I    Automatyczne rozpoznawanie obiektów
  1. Wprowadzenie 13
  2. Cechy i przestrzenie cech 16
  2.1. Selekcja cech 17
  2.1.1. Selekcja cech przez maksymalizację skuteczności klasyfikacji 18
  2.1.2. Selekcja cech przez maksymalizację separowalności klas 19
  2.1.3. Nienadzorowana selekcja cech 22
  2.2. Ekstrakcja cech 22
  2.2.1. Nienadzorowana ekstrakcja cech – metoda PCA
  2.2.2. Nadzorowana ekstrakcja cech – metoda LDA
  2.2.3. Inne metody ekstrakcji cech 31
  3. Klasyfikacja danych 33
  3.1. Klasyfikacja minimalnoodległościowa 35
  3.1.1. Klasyfikacja danych metodą k-NN 37
  3.1.2. Miary odległości stosowane w klasyfikacji 40
  3.2. Klasyfikacja przez podział przestrzeni cech 42
  3.2.1. Klasyfikatory neuronowe 46
  3.2.1.1. Klasyfikatory neuronowe wielowarstwowe 49
  3.2.1.2. Uczenie sieci wielowarstwowej 51
  3.2.2. Metoda SVM 54
  3.3. Probabilistyczne metody rozpoznawania 58
  3.3.1. Nieparametryczna estymacja rozkładów wewnątrzklasowych 59
  3.3.2. Parametryczna estymacja rozkładów wewnątrzklasowych 61
  4. Klasyfikacja sekwencji wektorów 64
  4.1. Programowanie dynamiczne 61
  4.2. Niejawne modele Markowa (HMM) 69
  4.2.1. Rozpoznawanie sekwencji 71
  4.2.2. Trening modelu 73
  Część II  Podstawowe metody biometrii
  5. Wprowadzenie 77
  5.1. Charakterystyki biometryczne 78
  5.2. Systemy biometryczne 79
  5.2.1. Kryteria wyboru technologii biometrycznych 80
  5.2.2. Kryteria oceny poprawności analizy biometrycznej 81
  5.2.3. Porównanie właściwości stosowanych technologii biometrycznych 83
  6. Biometria wykorzystująca charakterystyki fizyczne 85
  6.1. Automatyczna analiza linii papilarnych 86
  6.1.1. Metody akwizycji odcisków palców 87
  6.1.2. Klasyfikacja linii papilarnych 89
  6.1.3. Rozpoznawanie odcisków palców 89
  6.1.3.1. Porównywanie przebiegu linii papilarnych 90
  6.1.3.2. Porównywanie zbiorów minucji 91
  6.2. Automatyczne rozpoznawanie tęczówki 96
  6.2.1. Akwizycja obrazu tęczówki 97
  6.2.2. Rozpoznawanie tęczówki 99
  6.2.2.1. Segmentacja obrazu tęczówki 99
  6.2.2.2. Wyznaczenie kodu tęczówki 101
  6.2.2.3. Rozpoznawanie tęczówki 104
  6.3. Automatyczne rozpoznawanie twarzy 106
  6.3.1. Strukturalne modelowanie twarzy 110
  6.3.2. Statystyczne i probabilistyczne modelowanie twarzy 111
  6.3.2.1. Rozpoznawanie twarzy wykorzystujące metodę PCA 112
  6.3.2.2. Systemy rozpoznawania twarzy 114
  6.4. Rozpoznawanie na podstawie analizy DNA 116
  6.4.1. Indywidualny profil DNA 117
  6.4.2. Wyznaczanie profilu DNA 118
  6.4.3. Perspektywy biometrycznych zastosowań DNA 119
  7. Biometria wykorzystująca charakterystyki behawioralne 121
  7.1. Rozpoznawanie na podstawie głosu 122
  7.1.1. Sposoby ilościowego opisu sygnału mowy 124
  7.1.2. Metodologia rozpoznawania mówcy 127
  7.1.2.1. Rozpoznawanie mówcy niezależne od wypowiadanego tekstu 128
  7.1.2.2. Rozpoznawanie mówcy na podstawie ustalonych wypowiedzi 129
  7.2. Rozpoznawanie na podstawie analizy stylu i dynamiki składania podpisu 130
  7.2.1. Automatyczna analiza postaci podpisu 132
  7.2.2. Automatyczna analiza dynamiki składania podpisu 133
  Zakończenie 135
  Literatura 137
   
Liczba szt.

Cena: 42.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych
Gajewski Piotr , Wszelak Stanisław
58.80 zł
Sygnały i systemy
Wojciechowski Jacek M.
72.45 zł
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
65.00 zł
Fale i anteny
Szóstka Jarosław
84.00 zł
Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji
Praca zbiorowa, red. Tadeusz Łuba
43.05 zł

Książki autora

Rozpoznawanie biometryczne. Nowe metody ilościowej reprezentacji obiektów
Ślot Krzysztof
46.20 zł
Wybrane zagadnienia biometrii
Ślot Krzysztof
42.00 zł