Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów

Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów

Autor: Osiński Jerzy , Żach Piotr

ISBN: 978-83-206-1726-9

Wydanie: 2, rozszerzone / 2009
Format: B5
Liczba stron: 160
Liczba ilustracji: 112
Liczba tabel: 25
Oprawa: miękka

Polecam: 51

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl


W 2010 roku Jerzy Osiński i Piotr Żach otrzymali za książkę  "Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów" - wydanie 2, rozszerzone  NAGRODĘ  Rektora Politechniki Warszawskiej 2010.

Recykling (wtórne wykorzystanie) materiałów stosowanych do budowy samochodów jest obecnie koniecznością wynikającą z wymagań ochrony środowiska – podręcznik uświadamia skalę problemu wynikającą z wycofywania z eksploatacji kilkudziesięciu milionów pojazdów na świecie, w Polsce około 500 tysięcy. Recykling jest problemem interdyscyplinarnym – w podręczniku omówiono zagadnienia prawne: dyrektywa UE, polskie przepisy; techniczne: urządzenia do demontażu pojazdów; zakłady recyklingu: stacje demontażu, strzępiarki, huty, „recyklingową” budowę pojazdów – materiały podatne na przetwarzanie; organizacyjne: sieci zbiórki zużytych samochodów, wspomaganie komputerowe; ekonomiczne: opłacalność działalności przedsiębiorców; społeczne: świadomość ekologiczna – działania społeczne.
Odbiorcy: studenci kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Transport, a także innych uczelni na kierunkach ekologicznych i ekonomicznych.

Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.pl
Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp  7
  1. Recykling pojazdów samochodowych 9
  1.1. Potrzeby recyklingu pojazdów samochodowych 9
  1.2. Samochód jako źródło materiałów – odpadów niebezpiecznych dla środowiska 11
  1.3. Systemy gospodarcze recyklingu samochodów 11
  1.4. Systemy recyklingu w wybranych krajach Unii Europejskiej 14
  1.4.1. Holandia 15
  1.4.2. Szwecja 16
  1.4.3. Niemcy 17
  1.4.4. Wielka Brytania 19
  1.4.5. Francja 19
  1.4.6. Włochy 21
  Literatura do rozdziału 1 23
  2. Organizacja recyklingu 26
  2.1. Właściwości systemu recyklingu samochodów 25
  2.2. System recyklingu samochodów w Polsce 26
  2.3. Warunki działania stacji demontażu 31
  2.4. Sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 32
  2.5. System finansowania 33
  2.6. Przepływ informacji w systemie recyklingu 34
  Literatura do rozdziału 2 36
  3. Działania realizowane w stacji demontażu 37
  3.1. Demontaż 37
  3.2. Przeznaczenie demontowanych zespołów i materiałów 40
  3.2.1. Zespoły i materiały przeznaczone do odzysku i recyklingu 40
  3.2.2. Opony i inne elementy gumowe 44
  3.2.3. Silnik i zespoły napędowe 50
  3.2.4. Reaktory katalityczne 51
  3.2.5. Recykling akumulatorów 53
  3.2.6. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 53
  3.2.7. Tworzywa sztuczne i kompozyty 55
  3.2.8. Nadwozie wraz z pozostałościami 56
  Literatura do rozdziału 3 57
  4. Recykling poszczególnych rodzajów materiałów i zespołów stosowanych w budowie samochodów 58
  4.1. Wstęp 58
  4.2. Stal i żelazo 58
  4.3. Metale nieżelazne 60
  4.4. Tworzywa sztuczne i kompozyty 61
  4.4.1. Problemy recyklingu tworzyw sztucznych i kompozytów 61
  4.4.2. Tworzywa termoplastyczne 67
  4.4.3. Poliuretany (PUR) 70
  4.5. Materiały kompozytowe 78
  4.6. Płyny eksploatacyjne 84
  4.7. Szkło 85
  4.8. Ocena ekonomicznej racjonalności wtórnego przetworzenia
  różnych rodzajów materiałów 86
  Literatura do rozdziału 4 87
  5. Ocena możliwości odzysku i recyklingu materiałów z samochodów najczęściej eksploatowanych w Polsce 89
  Literatura do rozdziału 5 101
  6. Systemy wspomagania komputerowego recyklingu samochodów 102
  6.1. Wstęp 102
  6.2. Międzynarodowy System Demontażu Pojazdów IDIS 102
  6.2.1. Zadania systemu 102
  6.2.2. Obsługa programu IDIS 105
  6.3. Systemy stosowane w kraju 110
  6.3.1. System ARES 110
  6.3.2. Modułowy system informatyczny recyklingu samochodów SIRS 120
  6.4. Autorski system wsparcia demontażu pojazdów „Recykling System” 122
  6.4.1. Zadania systemu 122
  6.4.2. Monitorowanie poziomu spełnienia Dyrektywy Unii Europejskiej – uzyskania zakładanego poziomu recyklingu 126
  6.4.3. Internetowa giełda części i zespołów do ponownego użycia 128
  7. Trendy rozwojowe w budowie samochodów i ich wpływ na działania w zakresie recyklingu 131
  7.1. Zmiany proporcji materiałów stosowanych w budowie pojazdów, wzrost udziału tworzyw sztucznych i kompozytów 131
  7.2. Zorientowane „recyklingowo” projektowanie samochodów 132
  7.3. Nowoczesne tworzywa sprzyjające recyklingowi 132
  7.4. Przystosowanie samochodów do demontażu 135
  7.5. Ograniczanie stosowania materiałów o znacznej szkodliwości 138
  7.6. Elementy bezpieczeństwa biernego 139
  Literatura do rozdziału 7 141
  8. System recyklingu pojazdów w Polsce 142
  8.1. Samochody wycofywane z eksploatacji w Polsce 142
  8.2. Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów 145
  8.3. Strzępiarki 146
  8.4. Recykling stali i metali kolorowych 148
  8.5. Recykling płynów eksploatacyjnych 150
  8.6. Recykling tworzyw sztucznych, kompozytów i materiałów tekstylnych 151
  8.7. Recykling szkła 153
  8.8. Ogólna ocena działania systemu recyklingu samochodów w Polsce, problemy, prognozy rozwojowe 153
  Literatura do rozdziału 8 157
  Dodatek
  Strony internetowe stowarzyszeń i zakładów zajmujących się recyklingiem 158

  O autorach / z książki


  prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński − profesor zw. Politechniki Warszawskiej, zastępca dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn ds. naukowych.  W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianą tematyką wspomagania komputerowego prac inżynierskich, m.in. zastosowaniami metody elementów skończonych i symulacji cyfrowej oraz problemami ochrony środowiska przed zagrożeniami powodowanymi przez motoryzację. Autor (współautor) ponad 250 publikacji, w tym 45 artykułów w czasopismach naukowych (Computer and Structure, Machine Dynamics Problems, Polimery) oraz wydawnictw książkowych, w szczególności monografii Damping of Vibration wydanej przez wydawnictwo A.A. Balkema  w Holandii (Tłumienie drgań – PWN), a także  podręczników z zakresu metody elementów skończonych oraz  zbiorów zadań z teorii drgań i wytrzymałości materiałów. Promotor 17 doktorów.  Od kilku lat mocno zaangażowany w rozwiązywanie ważnego społecznie problemu recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji, autor ekspertyz wykonanych dla potrzeb polskiego Ministerstwa Środowiska oraz prac naukowych z zakresu recyklingu. W latach 2004 ÷ 2008 prezes, wiceprezes  ds. naukowych i członek zarządu Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów.
  dr inż. Piotr Żach – pracownik Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. Ukończył Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej jako technolog Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Rozprawę doktorską z zakresu analizy konstrukcji na temat „Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji z zastosowaniem tworzyw sztucznych i kompozytów z uwzględnieniem recyklingu” przygotował i obronił na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW. W pracy naukowej zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i kompozytów, właściwościami fizycznymi i wytrzymałościowymi materiałów klasycznych i polimerowych, projektowaniem i analizą konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych z materiałów polimerowych, powtórnym zastosowaniem materiałów  konstrukcyjnych (recykling) w budowie maszyn i pojazdów. Członek Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, sekretarz Zespołu Recyklingu Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Członek Rady Programowej dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne i Chemia”.


Liczba szt.

Cena: 37.80 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne
Praca zbiorowa
59.00 zł
Podstawy obsługiwania i napraw
Abramek Karol F. , Uzdowski Mirosław
55.65 zł
Silniki pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Zając Piotr
57.75 zł
Diagnostyka samochodów osobowych
Trzeciak Krzysztof
59.00 zł
Diagnozowanie silników wysokoprężnych
Gűnther Hubertus
59.00 zł
Mechanika ruchu
Prochowski Leon
63.00 zł

Książki autora

Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów
Osiński Jerzy , Żach Piotr
37.80 zł