Komputerowe projektowanie układów cyfrowych

Komputerowe projektowanie układów cyfrowych

Autor: Tadeusz Łuba, Bogdan Zbierzchowski

ISBN: 978-83-206-1905-8 wersja pdf, 978-83-206-1364-3 wersja papierowa

Wydanie: 1 / 2000
Format: B5
Liczba stron: 264
Liczba ilustracji: 86
Oprawa: twarda

Polecam: 25

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 2001

Podstawowy wykład z zakresu komputerowego projektowania układów cyfrowych obejmujący syntezę układów cyfrowych wraz z przykładami i omówieniem ich budowy, języki specyfikacji sprzętu (VHDL) ze szczególnym uwzględnieniem języków dla układów programowalnych (AHDL, ABEL), a także komputerowe narzędzia syntezy logicznej (SIS, DEMAIN, ESPRESSO).

Prof. Tadeusz Łuba i dr Bogdan Zbierzchowski - specjaliści o ogromnym, wieloletnim doświadczeniu - są autorami wielu książek oraz licznych publikacji krajowych i zagranicznych w dziedzinie projektowania układów cyfrowych.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Od autorów 8
  1. Wiadomości wstępne 9
  1.1. Technologie współczesnej mikroelektroniki 9
  1.2. Rozwój metod komputerowych 14
  Literatura do rozdz. 1 20
  2. Synteza układów cyfrowych 25
  2.1. Układy logiczne 25
  2.1.1. Wprowadzenie 25
  2.1.2. Układy kombinacyjne 25
  2.1.3. Układy sekwencyjne 34
  2.2. Układy cyfrowe  41
  2.2.1. Informacje podstawowe 41
  2.2.2. Multipleksery i demultipleksery 44
  2.2.3. Układy arytmetyczne 47
  2.2.4. Rejestry i liczniki 49
  2.2.5. Przykład syntezy 53
  Literatura do rozdz. 2 56
  3. Technologie układów cyfrowych 58
  3.1. Wprowadzenie 58
  3.2. Programowalne moduły logiczne 61
  3.3. Układy firmy ALTERA 63
  3.3.1. Układy rodziny MAX 64
  3.3.2. Układy rodziny FLEX 68
  3.4. Układy firmy XILINX 73
  3.4.1. Układy CPLD 73
  3.4.2. Układy FPGA 76
  3.5. Układy firmy LATTICE 78
  Literatura do rozdz. 3 80
  4. Języki specyfikacji układów cyfrowych 82
  4.1. Informacje ogólne 82
  4.2. Elementy strukturalne języka specyfikacji 83
  4.3. Specyfikacja układów kombinacyjnych 87
  4.4. Specyfikacja układów sekwencyjnych 89
  Literatura do rozdz. 4                          93
  5. Języki specyfikacji dla układów  programowalnych 95
  5.1. Język ABEL 95
  5.1.1. Podstawy języka ABEL-HDL 95
  5.1.2. Struktura pliku wejściowego 107
  5.1.3. Przykłady specyfikacji 110
  5.2. Język AHDL 124
  5.2.1. Struktura projektu w AHDL 125
  5.2.2. Podstawowe reguły i konstrukcje języka AHDL 127
  5.2.3. Zasady specyfikacji w języku AHDL 133
  5.2.4. Hierarchiczne projekty strukturalne 153
  5.2.5. Synteza logiczna a odwzorowanie technologiczne 167
  Literatura do rozdz. 5 168
  6. Język VHDL 169
  6.1. Informacje ogólne 169
  6.2. Obiekty i typy danych 172
  6.3. Pakiety i biblioteki 176
  6.4. Instrukcje języka VHDL 177
  6.5.Przykłady syntezy 184
  6.6. Modelowanie na poziomie strukturalnym 193
  Literatura do rozdz. 6 203
  7. Komputerowe systemy projektowania 204
  7.1. Informacje ogólne 204
  7.2. Środowisko projektowe systemu MAX+PLUSII 206
  7.3. Edytory i programy pomocnicze 207
  7.3.1. Edytor graficzny 207
  7.3.2. Edytor tekstowy 211
  7.3.3. Edytor przebiegów czasowych 213
  7.3.4. Edytor planu zasobów 214
  7.3.5. Prezenter hierarchii 216
  7.4. Przetwarzanie projektu - KOMPILATOR 216
  7.5. Weryfikacja projektu i programowanie układu 223
  7.5.1. Symulator 223
  7.5.2. Programowanie układów 224
  Literatura do rozdz. 7 226
  8. Uniwersyteckie systemy syntezy logicznej 227
  8.1. Informacje ogólne 227
  8.2. System ESPRESSO 229
  8.3. System SIS 231
  8.3.1. Wprowadzenie 231
  8.3.2. Sposoby opisu projektu 231
  8.3.3. Metody syntezy i optymalizacji 232
  8.3.4. Przykłady 239
  8.3.5. Podsumowanie 244
  8.4. DEMAIN 244
  8.4.1. Wprowadzenie 244
  8.4.2. Ogólny algorytm dekompozycji 245
  8.4.3. Program DEMAIN - opis działania 246
  8.4.4. Format plików wynikowych (*.ans) 250
  8.4.5. Translatory plików ans na inne formaty 252
  8.4.6. Strategia dekompozycji 253
  8.4.7. Przykłady 254
  8.4.8. Podsumowanie 258
  Literatura do rozdz. 8 261
Liczba szt.

Cena: 42.00 zł

Książki autora

Komputerowe projektowanie układów cyfrowych
Tadeusz Łuba, Bogdan Zbierzchowski
42.00 zł
nakład wyczerpany

Usługi wydawnicze